litceymos.ru 1

Overview

0-Загальний відділ
1-Філософія. Психологія
3-Суспільні науки.
4-Мова. Мовознавство
6-Медицина, техніка
7-Мистецтво, спорт
8-Літературознавство
9-Географія, історія
АУДИО_ВИДЕО


Sheet 1: 0-Загальний відділ

Шифр Автор Назва
0 Ж-74 Жипарюк Мар'ян Соціокультурна модель журналістики. Традиції і новаторство.
004 M-48 Мельник І.B. Система науково-технічних розрахунків MatLab. Т.1
004 M-48 Мельник І.B. Система науково-технічних розрахунків MatLab. Т.2
004(03) Т-49 Приставка О.П. Тлумачний термінологічний словник з інформаційних технологій. Англо-російський-український
004 -I-90
Історія розвитку інф. технологій в Україні
0 Ж-72

Журналістське розслідування. Навчальний посібник
0 Д-54

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара. Bісник №1/2: Серія: Історія і філософія науки і техніки
0 О-66
Третій національний конкурс на кращі журналістські розслідування
0 Д-54
Вісник ДНУ 2010 Історія і філософія науки і техніки випуск 18
0 Д-54
Вісник ДНУ 2011 Історія і філософія науки і техніки вип. 19
0 Д-54
Вісник ДНУ серія Історія і філософія науки і техніки Вип. 15 2008
0 Д-54

Вісник ДНУ серія Історія і філософія науки і техніки Вип. 17 2009
0 Г-95 Гуревич С.М. Газета: вчера, сегодня, завтра
0 Т-35 Тертычный А.А. Жанры периодической печати
0 М-69 Михайлов С.А. Журналистика США
0(075.8) В-75 Ворошилов В.В. Журналистика.
0 76.003 К-59 Козлова М.М. История отечественных средств массовой информации
0 И-90
История печати. Том 2
0 И-90

История печати. Том I
002 (075.8) И-90
История русской журналистики XVIII-XIX веков
0(075.8) 76.003(4Рос.)я73 М-36 Махонина С.Я. История русской журналистики начала XX века
002 Р-49 Різун В.В. Літературне редагування
681.142 Г-68 Горелик А.Л., Скрипкин В.А. Методы распознавания
0 К-66 Корконосенко С.Г. Основы журналистики
0 К-54 Князев А. Основы тележурналистики и телерепортажа
0 К-49 Ким М.Н. От замысла к воплощению. Стилистика современного газетного интервью
0 Р-39 Рендалл Давид Универсальный журналист
0 Г-95 Гуревич С.М. Экономика средств массовой информации
0 (075) 8 О-75

Основи методології та організації наукових досліджень
В-11

В мастерской фотожурналиста. Сборник статей
076.031 Ш-49 Шереля А.А. Радиожурналистика.
0 76.0 З-49 Зелинский С.А. Информационно-психологическое воздействие на массовое сознание
0 78.651 К-89 Кузнецов И.Н. Информация: сбор, защита, анализ
0 76.024.92 С-34 Сізова К.Л. Практикум з редагування
0 (075.8) 76.0973 Д-73 Дрешпак В.М. Прес-служба, установи, організації, підприємства
0 76.025.34 М-80 Морозов С. Композиция в фоторепортахе

Sheet 2: 1-Філософія. Психологія

Шифр Автор Назва
15 С-17 Самошкіна Л. М. Психодіагностика.
1 Д-54

Вісник ДНУ серія Філософія соціологія політологія 9.2 Вип.19 2009
1 Д54

Вісник ДНУ серія Філософія соціологія політологія Вип.18 2008
1Д-54
Вісник ДНУ серія Філософія соціологія політологія Вип.20.1 2010
1Д-54

Вісник ДНУ серія Філософія соціологія політологія Вип.20.2 2010
16 И-79 Ивин А.А. Логика для журналистов
15 К-21 Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием
1Ф (42) Б-97 Бэкон Ф. Новая Атлантида Опыты и наставления
1ф (42) Б-97 Бэкон Ф. Сочинения том 1
1ф (42) Б-97 Бэкон Ф. Сочинения том 2
15(075.8) С-69 Лук′янченко Н.Д. Соціально-психологічні основи управління
1(075.8) О-36 Огаренко В.М. Соціологія праці
1 Т-63 Тофтул М.Г. Етика

Sheet 3: 3-Суспільні науки.

Шифр Автор Назва
336 Д-13 Давидов Г.М., Н.С. Шалімова Звітність підприємств. Додаток. Форми звітності підприємств.
33 Д-54 Дучинська Н.І. Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара. Bісник : Серія: Економіка, Bип.3(1)
331 Ж-69 Жидецький B.Ц. Основи охорони праці
33 З-46 Здрок B.B. Економетрія
331(03) Л-50 Лесенко Г.Г. Довідник з охорони праці для керівників та спеціалістів.
33 М-21 Мальська М. Планування туристичної діяльності
33 М-85 Моторин Р.М. Статистика для економістів
З78 Н-84 Носенко Е.Л. Методологічні аспекти забезпечення...
37 Д-54 Носенко Є.Л. Bідп.ред. Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара. Bісник Т.17 №9/1: Серія: Педагогіка і психологія, Bип.15.
33 сб С-14 Сазонець І.Л., Сокуренко П.І., Bдовиченко Ю.B. Корпоративне управління: Навч. посібник.
378 С-79 Степко М. Болонський процес
33 Я-62 Янковский Н.А., Макагон Ю.B., Рябчин А.М. Инновационные и классические теории катастроф и экономических кризисо
33с З-59

Зібрання чинних міжнародних договорів
33с2 І-58
Інвестиційно-інноваційний процес
33с6 К-14
Казначейська справа
33с П-37
Планування, облік, звітність у бюдж. уст.
33с6 О-64
Збірник документів організації, ведення бух. обліку
33с6 О-64
Збірник документів організації, ведення бух. обліку
33c З-59
Зібрання чинних міжнародних договорів т. 2, кн.2
33c З-59
Зібрання чинних міжнародних договорів т. 3, кн.1
33c З-59
Зібрання чинних міжнародних договорів т. 3, кн. 2
33c З-59
Зібрання чинних міжнародних договорів т. 2, кн. 2
33c З-59

Зібрання чинних міжнародних договорів т. 3, кн. 2
33c З-59

Зібрання чинних міжнародних договорів т. 3, кн. 1
33c З-59
Зібрання чинних міжнародних договорів України. Том 4, книга 1
33c З-59
Зібрання чинних міжнародних договорів України. Том 4, книга 2
33c З-59
Зібрання чинних міжнародних договорів України. Том 5, книга 1
33c З-59
Зібрання чинних міжнародних договорів України. Том 5, книга 2
34 М-34
Матеріали ПСП 1994-2006 PDP Materials
32 П-50
Политология
34 П-27
Перші уряди України: становлення Bиконавчої Bлади у 1917-1920 роках
36 І-73
Методичні матеріали для тренера. Навчально-методичний комплекс "Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації".
32 К-78

Кращі приклади з практики проекту "Сприяння активній участі громадян у протидії корупції B Україні" "ГІДНА Україна"
34 Р-56

Річний звіт держ. департам. інтелект. 2009
327 У-45
Українсько-європейський союз: зібрання міжнародних договорів та інших документів 1991-2009
327 У-45
Українсько-європейський союз: зібрання міжнародних договорів та інших документів 1991-2010
37 Д-54

Вісник ДНУ 2008 Педагогіка і психологія вип. 14
34 П-22 Перкинс Дж. Исповедь экономического убийцы
33 Ф-26 Фастовец О.О. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів
33 С-59 Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності
347.9 П-22 Пашук А.Й. Суд і судочинство на лівобережній Україні в XVII-XVIII ст. (1648-1782)
37 В-23 Ващенко Григорій Виховний ідеал
32(03) 66.0я21 А-96 Ацюковский В.А. Краткий политологический толковый словарь

Sheet 4: 4-Мова. Мовознавство

Шифр Автор Назва
42 А-64 Євтушенко Л.І. Англо-українсько-російський тематичний словник ділової лексики
4У П-58 Попова І.С. Фундаментальні категорії метамови українського синтаксису (одиниця, зв'язок, модель): Монографія.
4У С-48

Словники України, Bерсія 1.05
4у С-76 Ставицька Леся Український жаргон (Словник)
495.1 5 Г-69 Горелов В.И. Грамматика китайского языка для 8-10 классов средней школы с преподавателем китайского языка
495.1 5 В-17 Ван Ляо-и Основы китайской грамматики

Sheet 5: 6-Медицина, техніка

Шифр Автор Назва
616.8 А-89 Аршава І.Ф. Нервові й психічні хвороби: Підручник
661.7 М-48 Мельник С.Р. Проектування та розрахунок
621.372 О-75 Бобало Ю.Я. та ін. Основи теорії електронних кіл
616 О-64
Организации, работающие в области BИЧ/СПИД
621.396 М-74

Мобильные телефоны LG Ремонт и обслуживание. Т. 1
P-1
Журналы "Радио" 1946-2009г.г.
630*2(060.55) П-35
Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель: Міжвузівський зб. наук. праць Bип. 38
615.851 Б-81 Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика.
62-52 Н-46 Неймарк Ю.И. Динамические системы и управляемые процессы
669.018 Э-76 Эренрейх Г., Шварц Л. Электронная структура сплавов
669 М-85 Мотт Н., Дэвис Э. Электронные процессы в некристаллических веществах. Т 1
669 М-85 Мотт Н., Дэвис Э. Электронные процессы в некристаллических веществах. Т 2
621.397 К-27 Карташов Е. Camera Raw для начинающих
669.018 Э-76 Эренрейх Г., Шварц Л. Электронная структура сплавов

Sheet 6: 7-Мистецтво, спорт

Шифр Автор Назва
7.03 М-64

Мировая художественная культура. От зарождения до ХVII Bека.
7.03 М-64
Мировая художественная культура. Эпоха просвещения
7.032 М-64
Мировая худ. Культура. От зарождения до ХVII B.
7.034 М-64
Мировая худ. Культура. Эпоха просвещения
7.036 М-64
Мировая худ. культура. ХХ век. Изобразительное искусство
712 Л-22
Ландшафный дизайн
78 А-39 Акімов Д. Роксолана
792 К-84

Соломія Крушельницька
77 Т-77 Трубникова Т.А.., Гудинов К.К. Цифровая фотоаппаратура 2010.
77 Д-87 Дыко Л.П., Иофис Е.А. Фотография, ее техника и искусство
792 М-80 Морозов. М.М. Театр Шекспира
А-16 Абрамов Георгий Пейзажная фотография

Sheet 7: 8-Літературознавство

Шифр Автор Назва
8 М-23 Манн Ю.B. Мировая худ. культура ХІХ Bек. Литература
8 Р П-91 Пушкин А. С. B зеркале двух столетий
8 B-42

Bід барроко до постмодернізму: Зб. наук. праць. Bип. ХІІІ
82 А64
Англістика та американістика: Зб. наук. праць. Bип. 6
8У А-43
Актуальні проблеми вивчення літературних родів. Збір.наук.робіт випуск 3
8А-43 Заверталюк М Актуальні проблеми літературознавства. Збірник наук. праць. Том 2
82 А-64
Англістика та американістика. Збірник наукових праць. вип. 1. 2004
82 А-64
Англістика та американістика. Збірник наукових праць. вип. 2. 2005
82 А-64
Англістика та американістика. Збірник наукових праць. вип. 3. 2006
82 А-64
Англістика та американістика. Збірник наукових праць. вип. 4. 2007
82 А-64
Англістика та американістика. Збірник наукових праць. вип. 5. 2008
82 А-64

Англістика та американістика. Збірник наукових праць. вип. 6. 2009
82 А-64

Англістика та американістика. Збірник наукових праць. вип. 7. 2010
82. А64
Англістика та американістика. Збірник наукових праць. вип. 8. 2011
8 В-42
Від Бароко до Постмодернізму. Збірник наукових праць. Випуск 4
801 Д-54
Вісник ДНУ 2008 Журналістика літературознавство вип.10 Соціальні комунікації
4 Д-54
Вісник ДНУ 2009 Мовознавство випуск 15 т.1
4 Д-54
Вісник ДНУ 2010 Мовознавство випуск 16
4Д-54
Вісник ДНУ 2011 Мовознавство вип.17
4Д-54

Вісник ДНУ серія Мовознавство Вип. 14 2008
82 С-46 Скуратовская Л.И. Детская классика в литературном процессе Англии 19_20 веков
84(4Укр.) 6 Домонтович В. Дівчина з ведмедиком. Болотяна лукроза
82 Г-65 Гончаренко Э. Дублинцы Джеймса Джойса Классика модернистской новеллы
82 Г-65 Гончаренко Е. Життєва та творча одіссея Джеймса Джойса
82(Л79-8) С-46 Скуратовская Л.И. Из истории английского романтизма. ч.1
82 С-46 Скуратовская Л.И., Матвеева И.С. Из истории английской детской литературы. пособие по спецкурсу
82(09) С-46 Скуратовская Л.И. Из истории английской литературы 19 в. Уч.пос.
8 Е -30 Егорова Л.П., Чекалов П.К. История русской литературы XX века
49 Я-93 Яцимірська М. Культура фахової мови журналіста.
8 Л-64

Литература в контексте культуры. Сборник научных трудов
Л-64 Чернец Л.В. под ред. Литературоведение
84(4УКР)6 3-12 Забужко Оксана Музей покинутих секретів
8Р6 О-77 Островская Р. Николай Островский ЖЗЛ
8У Г-63
Олесь Гончар і шістдесятництво. Матер. ВНК 1998р.
8 3-13 Заверталюк Н.І., Олійник. Н.П. Посібник до вивчення курсу Історія української літератури 20 століття
4Р Д-19 Данцев А.А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи для технических ВУЗов
42 С-48
Словник філолога англіста 2000 мет.пос.
42 С-48

Словник філолога англіста 2002 мет.пос.
8У6 З-13 Заверталюк. Н.І. Становлення і розвиток української радянської публіцистики. Навч.пос.
Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови
82 Г-65 Гончаренко Э.П. Творчество Джойса и модернизм 1900_1930гг.
82 С-46 Скуратовская Л.И. Творчество Диккенса. уч.пос. для студ.фил.
801 Х-17 Хализев В.Е. Теория литературы.
8У М-29 Марфобудінова М.М. Українська народнопоетична творчість
8 П-77 Приходько Іван Українські класики без фальсифікацій. Посібник з укр. літ. 1997
49 Ш -37 Шевельов Юрій Портрети українських мовознавців
4 Б-31 Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. Підручник
8 З-41 Зборська Н.В. Психоаналіз і літературознавство. Посібник
4У М-82 Москаленко А.А. Хрестоматія з історії української літературної мови
8 З-12 Забужко Оксана NOTRE DAME D`UKRAINE: українка в конфлікті міфологій
8 А-23 Агеєва В. Поетеса зламу століть
8 М-80 Морозов М. Статьи о Шекспире
82 М-80 Морозов М. Шекспир 1564-1616, Серия ЖЗЛ
8 Л-50 Лесин В.М. Пулинець О.С. Словник літературознавчих термінів
8 П-64 Потебня О. Естетика і поетика слова. (Збірник)
8 П-67

Поетика
8у С-47 Слабошпицький Михайло Поет із пекла (Тодось Осьмачка)
8 Ф-91 Фролова К.П. Аналіз художнього твору
895.1 Ж-31

Жанры и стили литератур Китая и Кореи. Сборник статей
8 А-47 Алексеев В.М. Китайская литература. Избранные труды.
844 Б-61 Білецький Ф.М. Жанрова своєрідність сатиричної прози в українській літературі
4у П-56 Пономарів Олександр Стилістика сучасної української мови
8у М-18 Маланюк Євген Євген Маланюк: література, історіософія, культурологія. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Євгена Маланюка (філологічні записки) 14-15 травня 1997. частина ІІІ
801 С-82 Сторчак К. Питання поетики драми
8 83.3 (4Рос)6 С-37 Симонова Т.Г. Мемуарная проза русских писателей XX века, поэтика и типология жанра
8 83.01 Т-56 Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика
8у Г-65 Гонюк О.В. Українська література кінця ХІХ - початку ХХ століття
83 3 К-63 Комарова В.П. Метафоры и аллегории в произведениях Шекспира
8у М-35 Матющенко Анжела Час героя. Українська драматургія першої третини ХХ століття.

Sheet 8: 9-Географія, історія

Шифр Автор Назва
94 (477) І-90 Болебрух А.Г. Bідп. ред. Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України: Теорія. Методика. Практика: МіжBуз. зб. наук. праць.
9с І-18 Іваненко B.B. ОУН і УПА у другій світовій війні
9с І-18 Іваненко B.B., Іщенко І.B. Україна непівська, аналіз…
94 (477) Д-54 Світленко С.І. відп. ред. Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара. Bісник №1/1: Серія: Історія та археологія. Bип.17.
94(47) М-71

Мішуков О.B. Філологія. Історія. Культура.
912(477) Н-35
Національний атлас України
94(477) I-90
Історія і культура Придніпров"я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. Bипуск 1-7.
94(477) Д-54

Вісник ДНУ 2010. Історія та археологія. вип. 18
9 К-56 Коваленко И.Д. Методы исторического исследования
9 с Р-26 Рафальский Олег Національні меншини України у ХХ столітті. Історіографічний нарис
9с В-75 Воронов В.І. Джерелознавство історії України. Курс лекцій
902 Л-72 Лозко Галина Українське народознавство
902.6(03) Б-87 Брей У., Трамп Б. Археологический словарь
9(4) М-41 Мегела Іван Видатні постаті європейської історії
94(477) 63.3(4Укр)6 П-50 Полищук В. Преступность ОУН_УПА

Sheet 9: АУДИО_ВИДЕО

Тип носителя Шифр Автор Назва
CD 15 Б-83 Борсук Р. Лидер для других
CD 9с Л-64 Литвин B.М Україна 2004. Події, документи, факти.
CD 615.851 Б-81 Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика.
DVD 94(477) X-56

Хлібна гільйотина: фільм DVD
DVD 94 (477) 3-18
Закляття безпам'ятства. Голодомор 1932-33рр. на Луганщині
DVD 94 (477) Т-38
Технологія геноциду
DVD 0 Т-66
Третій національний конкурс на кращі журналістські розслідування
CD 78 А-39 Акімов Д. Роксолана
CD (2 шт.) 84(4Укр.)6 К-72 Костенко Л.B. Річка Геракліта
CD 792 К-84

Соломія Крушельницька