litceymos.ru 1


Поповнення біб. фондів фаховими виданнями

Теоретичні семінари

Педагогічні читання

Самоосвіта

Взаємовідвідування уроків

Аналіз відвіданих уроків

Самоаналіз пед. діяльності

Ознайомлення з досвідом колег

Загальне керівництво, контроль корекція

Педагогічна рада школи

Методична рада школи, творчі групи

Вибір особистої науково-методичної проблеми

Вибір індивідуальних технологій та ідей, для реалізації проблеми

Розширення теоретичної підготовки

Вибір форм і методів практичної реалізації

Апробація теоретичних положень досвіду на уроках та позаурочній діяльності

Ознайомлення колег з теорією досвіду та засобами його реалізації

Узагальнення набутого досвіду, оформлення матеріалів

Створення власної системи організації НВП