litceymos.ru 1

Лист-розшифровка до додатку 5

договору про спільне використання технологічних електричних мереж №__________________

від «____»______20___.


Відомості про засоби комерційного обліку та обсяги активної електроенергії (надходження – віддача) за базовий період __________р.
№ З/П

Найменування приєднання об’єкту (площадки) Власника мереж, Користувача та найменування суб’єкту господарюванняТип приладу розрахункового обліку

Номер приладу обліку

Обсяги надходження/віддачі активної електро-енергії в ТЕМ Власника мереж, кВт*год.

1

23

4

5


1. Надходження активної електроенергії в ТЕМ Власника мереж

1.1.

1.2.

1.3.

1…і
1А. Загальний обсяг електроенергії, яка надійшла до ТЕМ Власника мереж

2. Віддача активної електроенергії із ТЕМ Власника мереж

2.1.

2.2

2.3

2…і

2А. Загальний обсяг електроенергії, відданої із ТЕМ Власника мереж

Примітка: колонка 5 заповнюється на підставі даних за базовий період. Значення, вказані у рядку 1А (колонка 5) листа-розшифровки повинні співпадати із значеннями, вказаними у рядку 1 (колонка 3) додатку 5, а значення рядка 2А (колонка 5) листа-розшифровки дорівнювати сумарному значенню обсягів переданої електричної енергії, зазначених у колонці 3 пунктів 2.1, 2.2 та 2.3 додатку 5.

ВЛАСНИК МЕРЕЖ:


___________________________________


(Посада, П.І.Б., Підпис)

"___" _______________ 20__ .

М. П.КОРИСТУВАЧ:


__________________________________

(Посада, П.І.Б., Підпис)

"___" _______________ 20__.

М. П.