litceymos.ru 1

Чи варто ліцензувати ІР-телефонію взагалі ???

Так, неодмінно!!!

Це думка не тільки фахівців Державного комітету зв’язку та інформатизації України, а й більшості операторів зв’язку, в тому числі і ІР-телефонії. Інша справа: що та як ліцензувати?

В Посланні Європейському парламенту, яке опублікувала Європейська Комісія ще в 1999 р., викладено підхід до регуляторної політики Європейського Співтовариства в сфері телекомунікацій. Він виражається в запровадженні в регуляторній політиці принципу технологічної нейтральності, який припускає ідентичне регулювання однієї і тієї ж послуги незалежно від використовуваної технології.

Розгляд питання регулювання із застосуванням принципу технологічної нейтральності означає, що застосування технології IP-телефонії повинно піддаватися ліцензуванню так, як і звичайні послуги телефонного зв’язку мережі загального користування.

Абонент отримує послуги телефонного зв’язку і при цьому технологія їх надання для абонента несуттєва, за умови збереження якості.

ІР-телефонія дозволяє передачу голосу з використанням ІР-протоколу між кінцевими пунктами мережі зв’язку загального користування, тобто отримання послуги телефонного зв’язку (голосової телефонії).

Слід зауважити, що IP-телефонія має технологічні і споживчі особливості, відмінні від традиційного телефонного зв'язку. Ці відмінності враховуються при вирішенні питання про ліцензування діяльності операторів з використанням технології IP-телефонії.

Враховуючи споживчі особливості ІР-телефонії, в Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих об’єктів) будуть внесені доповнення стосовно забезпечення якісних показників впровадження технології ІР-телефонії.

Встановлення запропонованого розміру плати за видачу ліцензії на право надання зв’язку з використанням тільки технології IP-телефонії - 10 відсотків від вартості відповідної ліцензії - зберігає регіональний підхід до ліцензування послуг міжміського телефонного зв’язку та не змінює підходи до ліцензування міжнародного зв’язку.


Введення ліцензування ІР-телефонії дозволить легалізувати ринок надання послуг телефонного зв’язку з використанням технології IP-телефонії, вдосконалити функції державного регулювання розбудови мереж міжнародного та міжміського телефонного зв`язку, їх гармонізації з мережами зв’язку Європейського Співтовариства.

Запрошуємо до участі в обговоренні доповнень до Ліцензійних умов.

З проектом доповнень до ліцензійних умов можна ознайомитись на сайті Державного комітету зв’язку та інформатизації України за адресою: http://www. stc.gov.ua.