litceymos.ru 1
Фонд
соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України


ПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВА

20.12.... ... 2011 м. Київ № ...60.


Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та її робочі органи, та Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.01.2012 за № 39/20352


Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України „Про доступ до публічної інформації” та постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 „Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів

фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та її робочими органами при задоволенні запиту на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

постановляє:


  1. Затвердити такі, що додаються:

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та її робочі органи;


Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію.

2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити подання цієї постанови до Міністерства юстиції України для державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України довести цю постанову після проведення її державної реєстрації до відома управлінь виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.


4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.


Голова правління Б. Райков