litceymos.ru 1

Факультет післядипломної освіти пропонує отримати:

ДРУГу ВИЩу ОСВІТу

В КРИВОРІЗЬКОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ІНСТИТУТІ

ДВНЗ «КИЇВСЬКий НАЦІОНАЛЬНий ЕКОНОМІЧНийУНІВЕРСИТЕТ ІМ. В. ГЕТЬМАНА»


 1. Другу вищу освіту при Криворізькому економічному інституті мають право отримати громадяни, що отримали вищу освіту в акредитованих ВНЗах України по будь-якій формі навчання.

 2. Навчання здійснюється без відриву від виробництва по заочній формі. Термін навчання 2,5 роки, на протязі

яких студенти 7 раз викликаються на сесії, а восьмий семестр відводиться для здачі державного іспиту та захисту дипломної роботи.

 1. Вищу освіту за фахом “економіка і підприємництво” з присвоєнням кваліфікації спеціаліста можна отримати по спеціальностях:

 • Фінанси”;

 • Облік і аудит” та “Облік і аудит” спеціалізація “Контроль та ревізія”

 • ;“Економіка підприємства” ;

 • Маркетинг”;

Вищу освіту за фахом “менеджмент та адміністрування” з присвоєнням кваліфікації спеціаліста можна отримати на спеціальності

 • Менеджмент організацій”.

 1. Навчання платне. Оплата здійснюється посеместрово. Плата за рік навчання становить 5100 грн.

 2. Для вступу необхідно подати наступні документи:

 • ксерокопії диплому та додатку до диплому про закінчення вищого навчального закладу, які підтверджують рівень першої освіти;

 • для випускників недержавних ВНЗ копія свідоцтва про його акредитацію;

 • ксерокопія паспорту;

 • ксерокопія ідентифікаційного номера;

 • ксерокопія трудової книжки, бажано, або довідка з місця роботи;

 • 4 фотокартки 3х4;

 • 2 конверти з маркою по Україні
 • 2 паперові папки.

Документи приймаються (крім неділі) з 20.06.2010 по 29.08.2010 р. з 11.00 до 18.00, в суботу з 10.00 до 15.00

за адресою: м. Визволення, 2, кімн.39 , 4-й поверх. Контактний тел.: 90-17-52.