litceymos.ru 1

Урок 46


Тема: Практична робота № 14. Створення запитів і звітів.


Навчальна мета: Засвоїти практичні навички в роботі з БД і СУБД


Розвивальна мета: Розвивати координацію рухів, зорову пам’ять, вміння працювати з програмами


Виховна мета: Виховувати зосередженість, вміння застосовувати новий матеріал на практиці.


Тип уроку: Урок застосування знань і вмінь (практика)


Структура уроку


 1. Організаційний момент

 2. Етап орієнтації

 3. Етап проектування

 4. Етап навчальної діяльності

 5. Робота за ПК

 6. Контрольно-оцінювальний етап

 7. Домашнє завдання

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Етап орієнтації

Мета сьогоднішнього уроку якомога найкраще познайомитися з програмами для роботи з БД і навчитися працювати в СУБД


III. Етап проектування

Практична робота № 14. Створення запитів і звітів.


ІV. Етап навчальної діяльності

Завдання

 1. Створити запити до БД: а) на вибірку прізвищ всіх учнів з таблиці Учні (за допомогою мови SQL)

Б*) на вибірку оцінок конкретного учня (за допомогою майстра)

 1. Створити форми до БД: а) на вибірку виставлених оцінок учителем за його прізвищем (за допомогою майстра) (поля Вчителі. Прізвище, Оцінка, Предмет, Клас, Учні. Прізвище) Б*) на вибірку предметів, які викладає вчитель і прізвищами його учнів з кожного предмету
 1. Обираємо в вікні вкладку Запроси – Создание запроса в режиме конструктора. Закриваємо вкладку, що відкрилася. Натискаємо правою кнопкою миші на вільне місце та обираємо в меню пункт Режим SQL.


 2. Створюємо запит до нашої БД. Набираємо: SELECT Прізвище, Імя FROM Учні;

 3. Зберігаємо наш запит під назвою: Ім’я, Прізвище учнів.

 4. Обираємо в вікні вкладку Запроси – Создание запроса в режиме майстра.

 5. Таким же чином набираємо інші запити до БД.

 6. Створюємо форму до нашої БД. Обираємо в вікні вкладку Форми – Создание Форми в режимі майстра. Обираємо потрібні поля для виводу в форму і таблиці в яких вони знаходяться і кожний раз натискаємо → для добавки у форму. Коли всі потрібні дані обрані, то, обираємо пункт Подчиненіе форми натискаємо кнопку Далее - обираємо пункт Табличний - натискаємо кнопку Далее – Готово. Можемо переглянути готову форму.

 7. Створити звіт


VI. Контрольно-оцінювальний етап


VII.Домашнє завдання

Вивчити терміни, конспект, підготуватися до тематичного заліку

§ 23, 24 пит. 1,4,5 с. 215 + пит.. 1,3,8 с. 226