litceymos.ru 1Урок географії:

Поняття «система».

Штучні екосистеми, їх основні особливості


Підготовив: вчитель

географії Санін О.М.


2013 н.р.


Мета: продовжити формування в учнів поняття «система», розглянути штучні екосистеми, їх основні особливості, визначати їх значення для людини, виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища

Обладнання: підручник, фото, колекції шкідників с/г.

 

Хід уроку

І. Організаційний момент.

 - Добрий день! Перед тим, як розпочати урок, я хотіла, щоб ви посміхнулися мені, а тепер один одному; були уважними і доброзичливими; щоб ваш гарний настрій та володіння собою допомогли вам бути активними на уроці; щоб ви аналізували нове; не боялися помилятися, продемонстрували пам’ять, увагу, досвід; робили самостійно висновки – тобто я зичу вам успіхів!

А зараз пропоную сісти зручніше.

 ІІ. Актуалізація опорних знань

       Прийом «Розминка»

1)              Верхній родючий шар земної кори називається….(грунт);

2)              Суміш органічних речовин, які утворюються в грунті внаслідок розкладання решток рослин. (гумус);

3)              Якого кольору надає грунту гумус. (чорного);

4)              Назви основні компоненти грунту? (пісок, глина, солі, гумус, вода, повітря, рештки організмів);

5)              Основна властивість грунту? (родючість)

6)              Які грунти поширені в нашій місцевості? (чорноземи);

7)              Для покращення родючості грунтів, до них вносять… (добрива);

8)              Добрива бувають мінеральні та … (органічні).

Робота на листочках (Додаток)

       Прийом «Знайди пару»

Прийом «Завдання з малюнком»

Взаємоперевірка

Максимальна кількість 6 балів.

 ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

  Розповідь учителя:

У природі існує велика кількість різноманітних систем: моря і океани, гори і рівнини, кімнатна рослина в горщику й Сонячна система – все це системи. Але з давніх-давен людина не тільки пристосовувалася до життя в навколишньому світі , а й змінювала довкілля задля власних потреб. Наведіть приклади. (Вирубування лісів, розорювання, висушування боліт, вирощування садів і городів).

Дізнатися, що таке штучні системи, які вони бувають, їх особливості, значення-наше завдання на цей урок.

    ІV.Вивчення нового матеріалу

-        Поняття «штучна екосистема»

-        Прийом «Робота в групах»

У кожній групі є фото різних екосистем: ліс, парк, поле, луки, город, степ, сад, річка, ставок. Завдання: за якою ознакою відрізняються данні екосистеми? (природні та створені людиною)

- Разом визначаємо поняття «штучна екосистема»; знаходимо визначення у підручнику. « Це природні системи, видозмінені людиною, (пристосовані до власних потреб, які створює, підтримує і контролює людина)» .

  -  Завдання.

  Допишіть, яка штучна екосистема може утворитися на місці природної :

   Листяний ліс - ……….( сад, парк);

   Луки - ……….. ( город);

   Степ - …………( поле);

   Ріка - ………….( водосховище, ставок).

-        Особливості штучних екосистем

 В умовах штучної екосистеми утворюються такі ж харчові ланцюги, що й в умовах природної.

 Але є й відмінності:

1.Наявність у штучній екосистемі головної ( переважаючої) культури. Наведіть приклади.

( поле - пшениця, сад - плодові дерева, город - овочі, парк - квітучі дерева).

2.Наявність харчових ланцюгів

Заповніть таблицю ( робота з підручником).

Штучні екосистеми


Організми - виробники

Організми - споживачі

Організми - перетворювачі

Поле

Сад

Город

 

Людина

Людина

людина

Гриби, бактерії

Дощовий черв’як

Ґрунтові бактерії

   3.Активне втручання людини. (підручник).

Пошуково - дослідницька робота « Шкідники штучних екосистем» за планом:

-        назва шкідника

-        яку шкоду наносить

-        методи боротьби.

V. Закріплення нових знань і вмінь.

 Гра - естафета « Знайди 5 відмінностей та 5 подібностей» ( степ і поле).

   VI. Підсумок уроку.

Заключне слово вчителя.

Оцінювання.

Домашнє завдання.

№ 13; підготувати повідомлення про батьківщину рослин саду та городу.