litceymos.ru 1

№ уроку


Тема уроку

Дата проведення

1/1.

Зародження і розвиток фізики як науки
2/2.

Методи наукового пізнанняКІНЕМАТИКА
1/3.

Механічний рух
2/4.

Прямолінійний рівномірний рух
3/5.

Прямолінійний рівноприскорений рух
4/6.

Шлях у разі прямолінійного рівноприскореного руху
5/7.

Вільне падіння
6/8.

Розв’язання задач на рівняння прямолінійного рівноприскореного руху
7/9.

Лабораторна робота № 1. Визначення прискорення тіла в разі рівноприскореного руху
8/10.

Криволінійний рух

9/11.

Узагальнюючий урок
10/12.

Тематичне оцінювання з теми «Кінематика»
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ФІЗИКА 10 КЛАС


ДИНАМІКА
1/13.

Закон інерції — перший закон Ньютона
2/14.

Взаємодії і сили
3/15.

Лабораторна робота № 2. Вимірювання сил
4/16.

Другий закон Ньютона
5/17

Рух під дією сили тяжіння
6/18.

Третій закон Ньютона
7/19.

Межі застосовності законів Ньютона. Узагальнюючий урок


8/20.


Вага і невагомість. Закон всесвітнього тяжіння
9/21.

Рух штучних супутників Землі
10/22.

Сили тертя
11/23.

Рух тіла під дією кількох сил
12/24.

Рівновага тіл. Момент сили
13/25.

Лабораторна робота № 3. Вивчення рівноваги тіла під дією кількох сил
14/26.

Тематичне оцінювання з теми «Закони динаміки»15/27.

Імпульс. Закон збереження імпульсу
16/28.

Реактивний рух
17/29.

Механічна робота. Потужність
18/30.

Механічна енергія. Закон збереження енергії
19/31.

Розв’язання задач. Узагальнюючий урок
20/32.

Тематичне оцінювання з теми «Закони збереження в механіці»РЕЛЯТИВІСТСЬКА МЕХАНІКА
1/33.

Основні положення спеціальної теорії відносності
2/34.

Швидкість світла
3/35.

Відносність одночасності подій
4/36.

Взаємозв’язок маси й енергіїВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ, РІДИН, ТВЕРДИХ ТІЛ
1/37.

Молекулярно-кінетична теорія
2/38.

Кількість речовини. Стала Авогадро
3/39.

Температура

4/40.

Газові закони
5/41.

Лабораторна робота № 4. Дослідна перевірка закону Бойля-Маріотта
6/42.

Розв’язання задач за графіками ізопроцесів
7/43.

Рівняння стану ідеального газу
8/44.

Розв’язання задач із теми «Рівняння стану ідеального газу»
9/45.

Стани речовини
10/46.

Властивості рідин
11/47.

Капілярні явища
12/48.

Кристали й аморфні тіла
13/49.

Рідкі кристали. Полімери


14/50.


Пароутворення і конденсація
15/51.

Вологість повітря
16/52.

Лабораторна робота № 5. «Вимірювання відносної вологості повітря»
17/53.

Розв’язання задач. Узагальнюючий урок
18/54.

Тематичне оцінювання з теми «Властивості газів, рідин і твердих тіл»


ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ
1/55.

Внутрішня енергія
2/56.

Робота в термодинаміці
3/57.

Перший закон термодинаміки
4/58.

Наслідки з першого закону термодинаміки
5/59.

Теплові машини
6/60.

Тематичне оцінювання з теми «Основи термодинаміки»
1/61.

Узагальнюючий урок
62–66.

Фізичний практикум