litceymos.ru 1
Узагальнення і систематизація знань з теми «Розчини»


:Узагальнення і систематизація знань з теми «Розчини».

: Узагальнити, систематизувати та скоригувати знання учнів з теми «Розчини»; з’ясувати рівень засвоєння знань, умінь і навичок про процеси, що протікають у розчинах, рівень розуміння основних понять, умінь використовувати їх на практиці.

: Узагальнення й систематизація знань, умінь і навичок.

: гра.

таблиця розчинності, періодична система, картки-завдання.І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

ІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК 1. Однорідна система, що складається з двох і більше компонентів.

 2. Е


  лектроліт, у процесі дисоціації якого в розчині утворюється один вид катіонів- Н. (Кислота)

 3. Розчин, у якому кількість речовини за певної температури більше не розчиняється. (Насичений)

 4. Процес розпаду електроліту на йони в розчині або розплаві. (Електролітична дисоціація)
 5. Реакції взаємодії йонів у розчинах електролітів. (Реакції йонного обміну)


 6. Процес взаємодії молекул розчиненої речовини з молекулами розчинника. (Сольватація)

 7. Речовини, до складу яких входять молекули води, з’єднані зонами металів. (Кристалогідрати)

 8. Електроліт, у результаті дисоціації якого в розчині утворюється один вид йонів-гідроксогрупи. (Основи)

 9. Дисперсна система, у якій дрібні часточки твердої речовини рівномірно розподілені в рідині. (Суспензії)

 10. Дисоціація слабких електролітів у розчині відбувається… (Оборотно)

 11. Відношення числа молекул, що продисоціювали, до загального числа молекул розчиненої речовини. (Ступінь дисоціації)

 12. Дисперсна система, у якій часточки розчиненої речовини не помітні неозброєним оком, але які можна побачити з допомогою приладів. (Колоїдний розчин)

 13. Процес розпаду молекул розчиненої речовини серед молекул розчинника. (Дифузія)

 14. Реакція взаємодії між розчинами кислот і основ. (Нейтралізація)

 15. Розчинник-це компонент розчину, що перебуває… (в агрегатному стані розчину)

 16. Розчин з малим умістом розчиненої речовини. (Розведений)

 17. Дисперсна система, у якій часточки рідини рівномірно розподілені в рідкому розчиннику. (Емульсія)

 18. Розчинність твердої речовини у воді підвищується… (З підвищенням температури)

 19. Електроліти, у процесі дисоціації яких утворюються катіони металів і аніони кислотних залишків. (Солі)

 20. Дисперсні системи, у яких газоподібна речовина рівномірно розподілена в рідині. (Піни)


Напишіть рівняння електролітичної дисоціації речовин

 1. НSO
 2. Al(SO)


 3. Ca(OH)
m(речовини)

M(НО)

M(розчину)

1-й розчин

20%25г

2-й розчин
40г
200г

3-й розчин
70г

105г
1-й розчин + 2-й розчин

2-й розчин + 3-й розчин1-й розчин + 3-й розчин
Розв’яжіть задачі.

 1. Обчисліть масову частку сульфатної кислоти в розчині, одержаному в результаті розчинення 150г кислоти у 200г води.

 2. Обчисліть масу цукру й води, необхідних для приготування 180г розчину з масовою часткою цукру 15%.

 3. Обчисліть масу каустичної соди (кристалогідрату NaCO •10HO), необхідної для приготування 100г розчину з масовою часткою натрій карбонату 20%.


Напишіть рівняння в йонній формі


Команда 1 CuCl + NaOH

HCl + NaCO

KSO + NaOH


NaOH + HSO


Команда 2 AgNO+CaCl


CaCl+KNO


HCl+Ca(OH)


KCO+ HSO


Команда 3 Al( SO)+KOH

KOH+ HNO


NaCl+ KSO

NaCO+HCl

ІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Підбиваються особисті підсумки, оголошуються переможці, присвоюються звання: «Кращий знавець теми «Розчини»», «Знавець теми «Розчини»», «Кандидат у знавці теми «Розчини»».

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити матеріал теми, підготуватися до контрольної роботи з теми «Розчини»
m(речовини)

M(НО)

M(розчину)

1-й розчин

20%20г

25г

2-й розчин


20%

40г

160г

200г

3-й розчин

40%

70г

105г

175г

1-й розчин + 2-й розчин

40%

45г

180г

225г

2-й розчин + 3-й розчин

60%

110г

265г

375г

1-й розчин + 3-й розчин

60%

75г

125г

200гНапишіть рівняння в йонній формі

Команда 1 CuCl + NaOH

HCl + NaCO

KSO + NaOH


NaOH + HSO

Напишіть рівняння в йонній формі

Команда 2 AgNO+CaCl


CaCl+KNO


HCl+Ca(OH)


KCO+ HSO

Напишіть рівняння в йонній формі

Команда 3 Al( SO)+KOH

KOH+ HNO


NaCl+ KSO

NaCO+HCl


1.Обчисліть масову частку сульфатної кислоти в розчині, одержаному в результаті розчинення 150г кислоти у 200г води.


2.Обчисліть масу цукру й води, необхідних для приготування 180г розчину з масовою часткою цукру 15%.


3.Обчисліть масу каустичної соди (кристалогідрату NaCO •10HO), необхідної для приготування 100г розчину з масовою часткою натрій карбонату 20%.


1.НАПИШІТЬ РІВНЯННЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЇ ДИСОЦІАЦІЇ

НSO


2.НАПИШІТЬ РІВНЯННЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЇ ДИСОЦІАЦІЇ

Al(SO)


3.НАПИШІТЬ РІВНЯННЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЇ ДИСОЦІАЦІЇ

Ca(OH)