litceymos.ru 1

Тренінгове заняття

Розвиток комунікативних вмінь

Мета:

-знайомство з прийомами спілкування;

-разширення уявлення про способи самоаналізу і самокорекції в сфері спілкування;

-конструктивно виражати свої думки і почуття;

-розвиток базових комунікативних вмінь.


Завдання:

-створення сприятливих психологічних умов для ефективної взаємодії в групі;

-ознайомлення з принципами ефективної взаємодії з людьми;

-ознайомлення та оволодіння психологічними прийомами налагодження взаємин з людьми;

-тренування чіткого викладання своїх думок, доброзичливого сприйняття думок інших.


Тренінгова група:учні 9-12-х груп


Місце проведення:шкільний клас


Кількість занять:1


Спілкування

Поняття «спілкування» є одним із центральних у системі психологічного знання. Соціальна функція спілкування полягає в тому, що воно виступає засобом передання суспільного досвіду. Його специфіка визначається тим, що в процесі спілкування суб’єктивний світ однієї людини розкривається для іншої, відбувається взаємний обмін діяльністю, інтересами, почуттями та ін. У спілкуванні людина формується і самовизначається, виявляючи свої індивідуальні особливості. Результат спілкування – налагодження певних стосунків з іншими людьми. Завдяки спілкуванню здійснюється інтеграція людей, виробляються норми поведінки, взаємодії. Зв’язок людей у процесі спілкування є умовою існування групи як цілісної системи. Спілкування координує спільні дії людей і задовольняє потребу в психологічному контакті. Потреба у спілкуванні є однією з первинних потреб дитини. Вона розкривається від простих форм (потреба в емоційному контакті) до більш складних (співробітництво, інтимно-особисте спілкування).

Година

проведення


Зміст роботи

Зворотній зв’язок15 хв.


Вправа 1.

Мета: покращення групової атмосфери, учасники почувають себе більш невимушено, скорочується дистанція в спілкуванні.

Інструкція.

«Зараз ми будемо кидати один одному цей м'яч і той у кого виявиться м'яч, завершує фразу «Ніхто з вас не знає , що я (у мене)...»Будемо уважні й зробимо це так, щоб кожний з нас взяв участь у виконанні завдання. У кожного з нас м'яч може побувати багато разів».

«Сухий залишок» вправи.5 хв.10хв.

Вправа 2. «Казка»

Мета: відпрацьовування вміння дослівно повторювати сказане партнером.

Інструкція.

«Пропоную всім зіграти в казку. Кожний з нас буде автором цієї казки. Я придумую першу фразу, наприклад: «Рано вранці Аліса вийшла з будинку». Я передаю цей м'яч Жені. Тепер вона буде продовжувати складати нашу казку. Але перш ніж вимовити наступну фразу, вона повинна точно повторити те, що сказала Женя, а потім вимовити свою фразу, і т.д. Чи є які-небудь питання?.. Починаємо...

«Сухий залишок»вправи. Якщо ти занадто зайнятий своїми думками, ти не завжди в стані повторити сказане партнером. Однак повторенню можна навчитися.5 хв.15хв.

Вправа 3. «Словник емоцій»

Мета: розвиток можливостей у вербалізації емоційних станів.


Інструкція.

«Зараз ми об'єднаємося в команди: першу, другу й третю.(Тренер формує команди по номерах). Кожна команда за 10 хвилин повинна скласти як можна довгий список емоційних станів. Це будуть і не негативні, і не позитивні емоції, а наприклад, зацікавленість, нетерпіння, схвильованість. Головне, щоб були присутні й ті, й інші елементи. Чи є які-небудь питання? На цю роботу дається 10 хвилин. Перемагає команда, що виявила більшу кількість таких амбівалентних емоційних станів».

«Сухий залишок» вправи. Використання більш повного словника емоцій передає партнерові сигнал про те, що його емоційний стан дійсно має значення для його співрозмовника. Будучи названим, емоційний стан втрачає свою інтенсивність і владу над людиною.
10 хв.15хв.

Вправа 4. «Зіпсований телефон»

Мета: знайомство із прийомами спілкування, розвиток базових комунікативних умінь.

Інструкція.

Діти встають у ланцюжок. Психолог встає наприкінці ланцюжка. Хлопком по плечу він пропонує повернутися до нього підлітку, який стоїть спереду. Потім він жестами показує який-небудь предмет (коробку з під сірників, пістолет, волейбольний м'яч та ін.). Перший учасник повертається обличчям до другого й також хлопком по плечу просить його повернутися й показує предмет, другий передає третьому, третій-четвертому й т.д. останній учасник показує предмет. Учасники не повинні повертатися доти, поки попередній учасник не хлопне їх по плечу.

«Сухий залишок» вправи.10хв.15хв.

Вправа 5. «Тренування уважного слухання»

Мета: відпрацьовування вміння слухати свого партнера.


Інструкція.

Група залишається розділеної на пари. Тренер дає інструкцію: «уявіть тепер, що один з вас психолог-консультант, а другий його-клієнт. Будемо тренувати уважне слухання. Зараз консультантом буде перший у парі, а клієнт-другий. Другий повинен протягом трьох-чотирьох хвилин розповісти своєму консультантові три речі. Перше: що ви вважаєте своїм досягненнями в житті? Нехай вони будуть невеликими, але це ваші досягнення. Поділитеся ними з консультантом. Друге: що ви вважаєте своїми невдачами? Ви намагалися щось зробити, чогось досягти, але вам це поки не вдалося. Назвіть свої невдачі. І третє: на кого ви можете покластися в житті?

Консультанти можуть задавати додаткові навідні запитання, але уважно слухати. Після завершення вправи багато консультантів представлять групі своїх клієнтів, повторивши як можна більш точно й у термінах клієнта його досягнення, невдачі й на кого він може покластися в житті. Все зрозуміло? Почали!»

Потім вправа повторюється у зворотну сторону:

консультантом будуть другі, а клієнтами-перші в парах.

Після двох-трьох перших представлень тренер просить «клієнта» дати зворотний зв'язок «консультантові», чи все правильно той сказав про нього, чи його словами, чи не пропустив щось важливе, чи не додав свого?

«Сухий залишок» вправи.
5 хв.Зворотній зв'язок

Тренер пропонує групі сісти в більше тісне коло й говорить: «Давайте згадаємо весь сьогоднішній день...Я прошу кожного сказати, що сьогодні було для нього (або для неї) найважливішим, що стало «сухим залишком» дня?»

Це обговорення повинне показати тренерові, чи збігається його бачення процесу й результатів із враженнями й думками учасників. Якщо ніхто не згадує технік, тренер сам наприкінці повинен їх згадати. І, звичайно ж, він повинен сказати про своє враження, виконання групою вправ і завдань. У кожній групі щось вражає: швидкість засвоєння, креативність, почуття гумору, злагодженість дій у командах. Тренер обов'язково повинен дати групі цей позитивний зворотний зв'язок.