litceymos.ru 1

Тести до уроку «Українські енциклопедичні видання»

І варіант

І
рівень

1. Що означає слово «енциклопедія»:

а) коло знань; б) покажчик; в) брошура.

2. Виберіть правильне визначення: галузеві енциклопедії — ...

а) це такі енциклопедії, які містять матеріал універсального характеру;

б) це такі енциклопедії, які містять матеріал із певної галузі науки або за окремою тематикою;

в) це збірник слів, розміщених в алфавітному порядку, з поясненням, тлумаченням або перекладом на іншу мову.

3. В. якому році побачила світ енциклопедія Б. Романчука «Азбуковник. Енциклопедія української літератури»:

а) 1947;

б) 1960;

в) 1969-72 рр.

II
рівень

1. Коли вийшла «Радянська енциклопедія історії України», «Українська сільськогосподарська
енциклопедія», «Історія міст і сіл України» у 26 томах:

а) 60-70 рр.;

б) 30-40 рр.;

в) 50 рр.

2. Коли друкувалось друге видання УРЕ:

а) з 1946-1955 рр.;

б)з 1974-1985 рр.;

в) 1986 р.

ІІІ рівень

1. Який відомий український письменник розпочинав підготовку видання УРЕ:

а) Малишко;

б) Бажан;

в) Вишня.

II варіант

І рівень

1. «Книги про все на світі»:

а) енциклопедія;

б) газета;

в) журнал.

2. Визначити українське видавництво, яке протягом багатьох років видає українські енциклопедичні видання:

а) «Українська енциклопедія»;

б) «Школа»;

в) «Новий друк».

3. В якій енциклопедії висвітлюються історичні події і факти?

а) географічна;

б) історична;

в) хімічна.

ІІ рівень

1. Коли з'явились перші українські словники?

а) XVI ст.;

б) XX ст.;.

в) XV ст.

2. В якому році і де з'явилася енциклопедія з народознавства?

а) 1957; .

б) 1948;

в) 1959.

III рівень


  1. Знайти інформацію про машинознавство. Вказати джерело інформації.

Відповіді


I варіант


I рівень

1. а) коло знань.

2. Галузеві енциклопедії — це такі енциклопедії, які містять матеріал із певної галузі науки або за окремою тематикою.

3. в) 1969-72 рр.

II рівень

  1. а) 60-70 рр.,

  2. б) з 1974-1985 рр.

III рівень

  1. б) М. Бажан.


II варіант

I рівень

1. а) енциклопедія. ,

2. а) «Українська енциклопедія».

3. 6) історична.

II рівень

1. а) XVI ст.

2. У 1957 році за кордоном з'явилася «Енциклопедія з народознавства».

III рівень

1. Машинознавство — наука, що займається описом і теорією механізмів та машин, теорією конструювання та розрахунку на міцність, технологією машинобудування тощо.