litceymos.ru 1


Розробка уроку з правознавства для 9 класу.

Вчитель: Ейсмунт Т. Ю.

Тема: Громадянство України

Мета: розкрити зміст понять «громадянин», «громадянство»; ознайомити учнів з основними нормами Закону України «Про громадянство України»; навчити розрізняти статус громадянина, іноземця, особи без громадянства, розв'язувати правові ситуації щодо набуття громадянства; формувати навички опрацювання і практичного використання нормативних актів; виховувати в учнів гордість за свою державу, належність до українського громадянства.

Обладнання й матеріали: Конституція України, Закон України «Про громадянство України», паспорт громадянина України.

Основні поняття громадянин, громадянство, апатрид, біпатрид, іноземець.

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

IV. Вивчення нового матеріалу


 1. Право на громадянство.

 2. Порядок набуття та припинення громадянства України.

 3. Порядок визначення громадянства дітей.

V. Узагальнення й систематизація знань та вмінь учнів

VІ. Підсумки уроку

VII Домашнє завдання

Хід уроку

I. Організаційний етап

II.Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання:


Експрес-опитування:


 1. Що означають поняття природні права людини, права людини?

 2. Що таке свободи людини?

 3. Які види прав і свобод вам відомі?

 4. Які міжнародні акти визначають основні права і свободи людини?

 5. Розкрийте їх зміст?

 6. Які особливі права дитини визначені Конвенцією ООН про права дитини?

Перевірка проектів та письмового завдання на вибір вчителя.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Вправа «Сонечко».

Син


Громадянин Я Учень


Товириш

Спробуйте розповісти про себе за допомогою Сонечка. Воно уособлює, те ким ви є для оточуючих. Ви їх замальовуєте в зошит. Потім ми порівняємо їх. Але дещо спільного там є. І що це? Це громадянин, саме це поняття ми сьогодні з'ясуємо.

IV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Право на громадянство

Право на громадянство — це невід'ємне право людини. У кожного з вас є своє родинне вогнище, є дім, де ви живете, де живуть ваші батьки. Україна — це наша земля, наш рідний край, наша країна зі славною історією і мудрими, талановитими людьми, з чарівною піснею, мальовничою природою. Це одна з найбільших держав у Європі, в якій живуть різні народи — українці, росіяни, поляки, татари та ін.— громадяни України.

Громадянство — стійкий юридично визначений, необмежений у часі та просторі правовий зв'язок людини з певною державою.

Усіх мешканців будь-якої держави (і України в тому числі) можна віднести до однієї з категорій: громадяни, іноземці, особи без громадянства, особи з подвійним громадянством.

Для позначення людей без громадянства застосовують термін апатрид (тобто «не громадянин»), особу з подвійним громадянством називають біпатрид (тобто «громадянин двічі»). В Україні існує єдине громадянство (подвійне громадянство допускається лише в окремих випадках)


Вчитель, використовуючи метод «дискусія із заданої позиції», організовує дискусію на тему: «Подвійне громадянство: за і проти».

Чинне українське законодавство визнає іноземцями осіб, які мають громадянство іноземних держав і не є громадянами України. Правовий статус іноземців регулюється Конституцією України, Законом України «Про правовий статус іноземців» від 04.02.1994р., іншими нормативно-правовими актами. На сьогодні більшість країн світу уклали угоди про попередження появи апатридів і біпатридів і намагаються забезпечити це на законодавчому рівні.

Застосовуючи методику «мозкового штурму» вчитель пропонує учням відповісти на запитання: «Чи потрібен людині правовий зв’язок з державою?»

Бесіда


 1. Чи можливе існування людини, не пов'язаної з жодною країною?

 2. Який документ підтверджує громадянство людини в Україні? (стисло розповісти про паспорт та його роль у житті людини).


Еврестична бесіда.

 1. Які документи засвідчують громадянство україни?

 2. Які з них ви маєте?2. Порядок набуття та припинення громадянства України

Слово вчителя. Основні положення про громадянство закріплені в Конституції України та Законі України «Про громадянство України».

Робота з документом (витяги із ЗУ «Про громадянство», які роздаються на кожну парту) та заповнення таблиці

Основні положення Закону України «Про громадянство України» від 18.01.2001 р.

Підстави для набуття громадянства України

Підстави припинення

громадянства

України внаслідок виходу


Підстави втрати громадянства України

за народженням;

за територіальним походженням;

унаслідок вступу до громадянства;

унаслідок поновлення у громадянстві;

унаслідок усиновлення;

унаслідок установлення над дитиною опіки чи піклування;

унаслідок установлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;

у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;

унаслідок установлення батьківства;

за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Подання клопотання про вихід громадянином України, за умови, що особа набула громадянство іншої держави або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України набуде її громадянство;

Подання клопотання про вихід з громадянства дитини батьками, одним з батьків, усиновителем;

Не допускається ,якщо особу притягнуто до кримінальної відповідальності або обвинувальний вирок суду

якщо громадянин України після досягнення ним повноліття добровільно набув громадянство іншої держави

якщо іноземець набув громадянство України і не подав у встановленому порядку документ про припинення іноземного громадянства або декларацію про відмову від нього;

якщо іноземець набув громадянство України і скористався правами або виконав обов'язки, які надає чи покладає на нього іноземне громадянство;

якщо особа набула громадянство України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів;


якщо громадянин України без згоди державних органів України добровільно вступив на військову службу, на роботу в службу безпеки, правоохоронні органи, органи юстиції або органи державної влади чи органи місцевого самоврядування іншої держави.


Слово вчителя. Документом, що підтверджує громадянство України, є паспорт, паспорт для виїзду громадянина за кордон, тимчасове посвідчення громадянина України, а для тих, хто не досяг 16-річного віку,— свідоцтво про народження.

Стаття 5. Документи, що підтверджують громадянство України

Документами, що підтверджують громадянство України, є:

1) паспорт громадянина України;

2) свідоцтво про належність до громадянства України;

 1. паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

 2. тимчасове посвідчення громадянина України;

 3. проїзний документ дитини;

 4. дипломатичний паспорт;

 5. службовий паспорт;

 6. посвідчення особи моряка;

 7. посвідчення члена екіпажу;

10) посвідчення особи на повернення в Україну.

Законом визначено, що з питань громадянства необхідно звертатися до органів внутрішніх справ, а за межами території України — до представництв України за кордоном.

Рішення з питань громадянства приймає Президент України, видаючи укази.

3. Порядок визначення громадянства дітей

Слово вчителя. Уявіть ситуацію, що батьки вашого товариша ухвалили рішення виїхати на постійне місце проживання (наприклад, до Росії), звідки родом один із батьків. При цьому вони подали заяву про вихід з українського громадянства і прийняття російського громадянства. Ваш товариш не хоче розлучатися з батьками і готовий переїхати до Росії, але не хоче втрачати українське громадянство. Як можна вирішити цю проблему?

Згідно зі ст. 18 Закону України «Про громадянство України» виїзд за кордон на постійне мешкання не означає втрати громадянства; крім того, зміна громадянства у віці від 15 до 18 років можлива тільки з відома неповнолітнього. Отже, ваш товариш має право на збереження українського громадянства.


Закон «Про громадянство України» регулює питання громадянства дітей, визначаючи порядок визначення громадянства дітей. (Далі вчитель характеризує порядок визначення громадянства дітей за таблицею)

Порядок визначення громадянства дітей

Громадянство одного з батьків

Громадянство другого з батьків
Громадянство дитини

Громадянин України

Громадянин України

Україна

Україна

Громадянин України

Громадянин України

За межами України

Україна

Громадянин України

Іноземець

Україна

Україна

Громадянин України

Іноземець

За межами України

Україна

Громадянин України

Без громадянства


Україна

Україна

Без громадянства

Без громадянства

Україна

Україна

Невідомий

Невідомий

Україна

Україна

IV. Узагальнення й систематизація знань

Запитання для повторення й обговорення:


 1. Де закріплені основні положення про громадянство України?

 2. Розкрийте зміст поняття «громадянство України».

 3. Як ви вважаєте, чи можливе існування людини, не пов'язаної з жодною державою?

Робота в групах.

Постановка завдання.

Учитель об'єднує учнів у малі групи і пропонує уявивши себе юридичною консультацією, на підставі витягів із Закону України «Про громадянство України» надати аргументовану відповідь на запитання щодо громадянства.

Група 1. Громадянин Білорусі хоче прийняти громадянство України. Він вільно розмовляє українською мовою, має власне кафе в Україні, не порушував закони України. Яких умов йому слід іще дотриматися, щоб стати громадянином України?

Група 2. Особа без громадянства проживає в Україні останні 4 роки, має власну квартиру, отримує пенсію, вивчила українську мову, не притягувалася до юридичної відповідальності, подала заяву про прийняття до громадянства України. Яку відповідь вона отримає ?

Група 3.

Батьки Антона К. (14 років) переїжджають на постійне проживання у Росію, змінюючи при цьому громадянство України на російське. Антон не бажає переїжджати, змінювати громадянство і хоче далі жити в Україні з бабусею. Як буде вирішена ситуація? Чи буде врахована думка Антона?


Група 4.

У сім'ї громадян України із Хмельницького, що перебувають на заробітках в Італії, народилася дитина. Громадянином якої країни буде дитина?

Група 5.

Сім'я Орлових (чоловік, дружина, донька 13р., син 16р.), що проживає у США п'ять років, отримала дозвіл від уряду США на вступ до громадянства США. Спрогнозуйте дії батьків. Чи будуть у даній ситуації враховуватися інтереси дітей?

Підведення підсумків роботи.

Представники груп доповідають про виконання завдання.

VI. Підсумки уроку


 1. Оцінювання роботи учнів.

 2. Учитель, підбиваючи підсумки уроку, наголошує, що поняття громадянства важливе для кожного з жителів держави, визначає взаємні права та обов'язки громадянина і держави, які регулюються Законом України «Про громадянство України».

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати текст параграфа.

 1. Скласти по дві ситуації щодо прийняття та припинення громадянства України.