litceymos.ru 1
Тарифи за перевезення вантажів,

перевезення вантажів в контейнерах і пакетах


1. Тарифи за перевезення вантажів.

2. Відповідальність за перевезення вантажів в контейнерах і пакетах.


1. Тарифи за перевезення вантажів


Плата за перевезення вантажів здійснюється згідно тарифам. Тарифи за перевезення вантажів установлені залежно від роду вантажу, дальності перевезення, оголошеної швидкості і троянда відправок. Розрізняють наступні види тарифів:

  • за перевезення вантажів по залізницях, що входять в загальну мережу залізниць і знаходяться в постійній експлуатації;

  • за перевезення вантажів на лініях, що не примикають до загальної мережі залізниць;

  • знижені (виняткові) тарифи за перевезення вантажів в порожніх вагонах і контейнерах при зворотному пробігу.

Тарифи підрозділяються на загальні, виняткові, пільгові і місцеві.

Загальні - найпоширеніший вид тарифів. Їх застосовують на всій мережі залізниць при перевезенні основних видів вантажів.

Виняткові тарифи бувають зниженими (заохочувальні) і підвищеними (заборонні). Вони призначені для заохочення вантажних перевезень в найдоцільніших напрямах і для обмеження нераціональних перевезень, наприклад дрібних відправок на дуже короткі відстані.

Пільгові (службові) тарифи встановлюються за перевезення деяких вантажів місцевого призначення. До них відносяться тарифи на перевезення вантажів по залізничних вітках, не включених в загальну мережу експлуатованих залізниць;

тарифи із знижкою до 25% загальних тарифів при перевезенні вантажів в місцевому повідомленні в стійких напрямах проходження порожніх вагонів.

По видах відправок існує підрозділ на по вагонні тарифи і тарифи для дрібних відправок.

При визначенні розміру тарифів на залізничному транспорті користуються тарифним керівництвом № 1-2, в якому містяться правила застосування тарифів, номенклатура вантажів загальні я виняткові тарифи; тарифним керівництвом № З, що містить розрахункові таблиці, в яких вказана Плата за вагони і дрібні відправки; тарифним керівництвом № 4 для обчислення тарифних відстаней. У кожному тарифному керівництві висловлюються правила користування ними.2. Відповідальність за перевезення

вантажів в контейнерах і пакетах


Найефективнішою формою перевезень товарів їх перевезення в контейнерах і пакетах на піддонах. При цьому скорочуються витрати на виготовлення тари, упаковку і розпаковування товарів, забезпечується надійне збереження вантажів, що перевозяться, швидшають доставка товарів в торгівельну мережу і навантажувально-розвантажувальні роботи, раціональне використовується транспорт.

Контейнери є спеціальними знімними пристосуваннями для перевезення безтарних вантажів або вантажів в полегшеній тарі. Контейнери бувають універсальними і спеціальними. Спеціальні контейнери призначені для перевезення особливих вантажів (будматеріалів, хімікатів і т.п.). Найпоширенішими є універсальній контейнер вантажопідйомністю 2,5 т. За останній час парк універсальних контейнерів поповнюється контейнерами вантажопідйомністю 0,5;

0,75; 1,25т.

Перед навантажуванням перевіряють справність і придатність контейнера для перевезення відповідних вантажів. До технічних несправностей відносяться пошкодження підлоги, стін, стелі, перекіс контейнера, тріщини або надриви підйомних петель, несправність запоровши і ін.

Після навантажування товару вантажовідправник викладає в контейнер загорнений рахунок-фактура із вказівкою кількості і ціни товару, закріплює дротом ручку контейнера, вставляє в рамку па замку контейнера бирку Із маркіровкою відправника і пломбує його власними пломбувальними лещатами або лещатами залізниці.