litceymos.ru 1

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

СТОРОЖА


 1. Загальні положення

  1. Сторож приймається на роботу і звільняється з роботи директором школи за поданням заступника директора з господарської роботи (завгоспа). На цю роботу приймаються особи, які досягли 18-річного віку (без вимог до освіти і досвіду роботи).

  2. Сторож підпорядкований безпосередньо заступнику директора школи з господарської роботи (завгоспу).

  3. У своїй роботі сторож керується правилами охорони будівель у нічний час, загальними правилами і нормами охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також статутом і правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією інструкцією.

2. Функції

  1. Головне призначення сторожа – охорона будівлі школи і шкільного майна у нічний

час.

  1. Вживає заходів щодо запобігання та припинення правопорушень на об»єктах, що

охороняються.

  1. Затримує осіб, які намагаються незаконно вивезти (винести) матеріальні цінності з

об»єкта, що охороняється, або підозрюваних у здійсненні правопорушень, і

супроводжує їх до караульного приміщення або відділення міліції.

 1. Посадові обов»язки

Сторож виконує такі обов»язки:

  1. Під час чергування через кожні 2 години обходить будівлю школи, її територію з метою перевірки її порядку, цілісності, непошкодженості замків, грат на вікнах, систем життєзабезпечення закладу.
  2. У разі пошкодження замків, дверей, вікон, виникнення пожежі, аварійних ситуацій із системами тепло-, водо-, енергопостачання негайно повідомляє директора школи, заступника директора з господарської роботи (завгоспа), відповідні аварійні служби (пожежну охорону, міліцію тощо).


  3. Слідкує за економією енергоресурсів.

  4. На період підготовки школи до нового навчального року (червень- серпень) бере участь у виконанні ремонтних робіт (до 2-ох годин)

  5. 4. Права

  1. Сторож має право на надання йому спеціального приміщення для власних речей.

  2. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва закладу освіти, що стосуються його діяльності.

  3. Подавати запит до адміністрації школи щодо сприяння у виконанні ним посадових обов»язків.

  1. Захист професійної честі й гідності.

  2. Ознайомлення зі скаргами, проектами наказів директора школи та іншими документами, які стосуються його діяльності, надання відповідних пояснень.

  3. Захист своїх інтересів самостійно чи через посередника, в тому числі адвоката, у

випадку дисциплінарного розслідування, пов’язаного з порушенням ним норм

професійної етики.

  1. Конфіденційність дисциплінарного розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

 1. Відповідальність

  1. За невиконання або неналежне виконання без поважних причин правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень і наказів адміністрації школи та інших локальних нормативно-правових актів, посадових обов»язків, установлених цією інструкцією, сторож несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

  2. За завдані школі та учасникам освітнього процесу в зв»язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов»язків збитки, сторож несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, установлених трудовим законодавством.
  3. За правопорушення, вчинені в процесі здійснення діяльності, - у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.


 1. Взаємовідносини (зв’язки за посадою)

Сторож :

  1. Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком, складеним, виходячи із 40-годинного робочого тижня, і затвердженим директором школи за поданням заступника директора з господарської роботи (завгоспа).

  2. Проходить інструктаж під керівництвом заступника директора з господарської роботи з правил охорони приміщень школи та її території у нічний час, з техніки безпеки, з пожежної безпеки, правил поведінки в разі виникнення аварійних ситуацій.

  3. Ознайомлюється з інструкцією перевірки стану обладнання, меблів, віконного скла, кранів, раковин, санвузлів, електроприладів (вимикачів, розеток, ламп тощо) та опалювальних приладів.

  4. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутнього працівника згідно з

тарифікацією.

  1. Замінюється на період тимчасової відсутності у встановленому порядку.


З посадовою інструкцією ознайомлений: _____________________________________