litceymos.ru 1


Експертний висновок

постійної комісії міської ради з питань регуляторної політики та підприємництва щодо регуляторного впливу проекту рішення міської ради “Про затвердження Положення про порядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста”


Розробник проекту регуляторного акта - управління комунальної власності міста виконкому міськради.


1. Проект регуляторного акта - рішення міської ради “Про затвердження Положення про порядок оформлення оренди об”єктів комунальної власності міста” відповідає принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

2. Проект регуляторного акта – рішення міської ради „ Про затвердження Положення про порядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста” відповідає вимогам статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” щодо підготовки аналізу регуляторного впливу :

*приведення діючого Положення про порядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста у відповідність до чинного законодавства України з урахуванням внесених до нього змін та упорядкування орендно-договірних відносин щодо надання в оренду майна комунальної власності міста, у т.ч. на умовах конкурсу та удосконалення його проведення, згідно з Законом України „Про оренду державного та комунального майна”, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування».

*проблема є актуальною, оскільки діюче Положення про порядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста, затверджене рішенням міської ради від 25.03.2009 № 3163 (із змінами та доповненнями, внесеними від 23.12.2009 № 3630, від 23.06.2010 № 3917) не в повному обсязі враховує вимоги чинного законодавства при укладанні договорів оренди об’єктів комунальної власності міста, зокрема на конкурсних засадах.

Так, відповідно до п.7 ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», передача в оренду державного та комунального майна суб’єктам господарювання та громадянам здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім бюджетних та деяких інших установ, які визначені зазначеною статтею.

Також, враховуючи вказані зміни в законодавстві України виникла потреба в удосконалені порядку проведення конкурсу на право укладення договору оренди об’єктів комунальної власності міста.

*зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акта - Положення про порядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста, затвердженого рішенням міської ради від 25.03.2009 № 3163 зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 23.12.2009 № 3630, від 23.06.2010 № 3917. З метою приведення діючого Положення про порядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста до чинного законодавства України та упорядкування орендно-договірних відносин щодо надання в оренду майна комунальної власності міста, у т.ч. на умовах конкурсу та удосконалення його проведення, розроблено зазначений проект.

* з прийняттям запропонованого проекту рішення очікується удосконалення організації договірно-майнових відносин, зокрема при наданні майна комунальної власності міста в орендне користування на конкурсних засадах .

Так, у відповідності до запропонованого проекту рішення чітко визначається удосконалення порядку проведення конкурсу на право укладення договору оренди об’єктів комунальної власності міста.

А також проектом регуляторного акта упорядковано опрацювання заяв від суб’єктів господарювання на укладення договору оренди, у т.ч. з урахуванням їх розгляду на конкурсних умовах.

Розрахунок очікуваних витрат та вигод

від впровадження запропонованого регуляторного акта

Сфера впливу


Вигоди

Витрати

Для територіальної громади міста

- забезпечення належного рівня та умов обслуговування населення, а також умов праці, що передбачає активізацію заходів щодо здійснення орендарями ремонтних робіт об’єктів , покращання естетичного вигляду міста;

- забезпечення належного утримання та збереження комунального майна, оскільки 50% плати за оренду об’єктів комунальної власності міста, які перебувають на балансовому обліку управлінь комунальної власності міста, благоустрою та житлової політики виконкому міськради та інших комунальних підприємств, спрямовується до міського бюджету

Економічні витрати відсутні

Для суб’єктів господарювання

- чіткий механізм нарахування орендної плати за об’єкти комунальної власності міста;

- визначення порядку проведення конкурсів на право укладення договору оренди об’єктів комунальної власності міста;

- захист власних інтересів та прав через договірні відносиниСуб’єкти господарювання додаткових витрат не матимуть, лише відповідно до чинного законодавства, сплачують витрати, пов’язані з переддоговірною підготовкою документів для укладення договору оренди об’єктів комунальної власності, у т.ч. сплата за участь у конкурсі, а також витрати щодо страхування об’єктів оренди. Зобов’язання щодо своєчасного внесення орендної плати, цільового використання об’єктів за призначенням, збереження та ремонт об’єктів оренди є суттєвими умовами договору оренди


Для органів місцевого самоврядування

- ефективне використання та збереження майна, що перебуває у власності територіальної громади міста;


- збільшення надходжень до міського бюджету від орендної плати за об’єкти комунальної власності міста завдяки конкурсному розгляду права на укладення договору оренди.


Економічні витрати відсутні*цілями цього регуляторного акта є упорядкування орендно-договірних відносин щодо надання в оренду майна комунальної власності міста, у т.ч. на умовах конкурсу та удосконалення його проведення.

*альтернативними способами при досягненні визначених цілей є:

 • залишення без змін рішення міської ради від 25.03.2009 №3163 „Про затвердження Положення про порядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста” – відхилено тому, що не буде враховано нововведених змін в чинному законодавстві при оформленні оренди об’єктів комунальної власності міста;

 • внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2009 №3163 „Про затвердження Положення про порядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста” – відхилено тому, що у зв’язку зі значними змінами в чинному законодавстві ускладнюється викладення документа;

 • залишення ринкових механізмів – визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує вирішення шляхом затвердження на сесії міської ради Положення про порядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста.

 • здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади входить до повноважень міської ради шляхом прийняття відповідного рішення.

*з прийняттям запропонованого регуляторного акта:

 • визначається механізм удосконалення майнових відносин між орендодавцем та суб’єктами господарювання щодо оренди об’єктів комунальної власності;
 • визначаються заходи щодо ефективного використання об’єктів комунальної власності через упорядкування орендно-договірних відносин надання в оренду майна комунальної власності міста на умовах конкурсу.
*з прийняттям запропонованого регуляторного акта діюче Положення про порядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста буде приведено у відповідність до чинного законодавства України та чітко, прозоро визначено механізм упорядкування орендно-договірних відносин щодо надання в оренду майна комунальної власності міста, у т.ч. на умовах конкурсу, а також створення сприятливих умов для розвитку підприємництва у місті.

*з прийняттям цього регуляторного акта буде поліпшено естетичний стан міста, збережено об’єкти комунальної власності шляхом виконання орендарями договірних зобов’язань щодо здійснення ремонтних робіт внутрішніх приміщень, фасаду об’єкта оренди, благоустрою прилеглої території тощо.

*досягнення цим регуляторним актом визначених цілей не впливає на витрати територіальної громади міста та в цілому сприяє веденню господарської діяльності юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців.


*не всі вигоди, які виникли внаслідок дії регуляторного акта, можуть бути кількісно визначені. Серед них:

 • упорядкування оформлення орендних відносин ;

 • збереження комунального майна міста в цілому ;

 • ефективне його використання за цільовим призначенням відповідно до видів діяльності юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, з урахуванням соціальних потреб району, міста;

 • належне утримання об’єктів соціально-культурного призначення та їх

відродження;

 • відновлення експлуатаційного стану об’єкта, естетичне покращання району, міста.


*упровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів органів влади, а суб’єкти господарювання, які звертаються щодо оренди об’єктів комунальної власності міста, мають впроваджувати і виконувати ці вимоги.

*у разі змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні зміни та доповнення.*запропонований проект регуляторного акта запроваджується на довгостроковий термін дії або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби вноситимуться зміни до нього за підсумками аналізу відстеження його результатів.

*з метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначено наступні головні показники:


 • упорядкування орендно-договірних відносин щодо надання в оренду майна комунальної власності міста;

 • удосконалення порядку проведення конкурсу на право укладення договору оренди;

 • збереження та відновлення експлуатаційного стану об’єктів комунальної власності міста.


*результативність цього регуляторного акта буде відстежуватися один раз на півріччя шляхом здійснення контролю за своєчасним та повним надходженням коштів від орендної плати, збільшенням обсягів їх надходження, виконанням договірних зобов’язань орендарями щодо ефективного, цільового використання об’єктів комунальної власності, кількісним обліком відновлення їх експлуатаційного стану та збереження.

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта, якщо рішенням міської ради не буде визначено більш ранній строк. За результатами буде можливо порівняти показники базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблематичних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності, з метою дотримання чинного законодавства та діючих нормативно-правових актів у сфері орендно-договірних відносин.


3.Узагальнений висновок:

Враховуючи проведену експертизу проект регуляторного акта - рішення міської ради „ Про затвердження Положення про порядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста” та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.


Голова постійної комісії міської

ради з питань регуляторної

політики та підприємництва Шевчик Д.В.