litceymos.ru 1

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 проекту рішення Марганецької міської ради

Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд

для провадження підприємницької діяльності”


      Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений відповідно до вимог, що встановлені Земельним кодексом України, законами України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”, “Про основи містобудування”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, „Про благоустрій населених пунктів”, п.42 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою  удосконалення процедури підготовки та видачі дозволу на розміщення тимчасових споруд (кіосків, павільйонів, інших споруд для здійснення підприємницької діяльності) у м. Марганці шляхом встановлення єдиних вимог до такого порядку:


1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного врегулювання.


       Діяльність пов’язана з удосконаленням процедури підготовки та видачі дозволу на розміщення тимчасових споруд(кіосків, павільйонів, об’єктів благоустрою, інших споруд для здійснення підприємницької діяльності) у м. Марганці шляхом встановлення єдиних вимог до такого порядку під час отримання підприємцями дозволів на тимчасових споруд та скоротити час отримання таких дозвільних документів до мінімуму.       

       Дуже важливим є оперативне та своєчасне втручання в регулювання правових та організаційних відносин між органами самоврядування міста та суб’єктами господарювання.


2. Мета та цілі правового регулювання.


       Запровадження та вдосконалення єдиного порядку (процедури) підготовки та видачі дозволу на розміщення тимчасових споруд(кіосків, павільйонів, інших споруд для здійснення підприємницької діяльності) в м. Марганці.

 Забезпечення прозорості процедури. Скорочення термінів отримання дозволу.3.Альтернативи.


Державне регулювання, яке відсутнє в даний час, не дозволяє будь-які процедури пов’язані з розміщенням тимчасових споруд.

В разі прийняттям відповідних нормативно – правових актів загальнодержавного значення рішення буде приведено у відповідність до них.


4.Механізм та заходи для розв’язання проблеми.


    Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього аналізу, пропонуємо на сесії ради прийняти рішення „Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Марганці».


5.Обгрунтування можливостей досягнення цілей.


     Можливість досягнення цілей, передбачених у розділі 2 цього аналізу, у разі прийняття рішення „Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Марганці» є цілком реальною, і не потребує додаткових витрат.


6.Очікувані результати прийняття акта.


      В умовах ринкової економіки, загострення конкуренції єдині вимоги до порядку (процедури) підготовки та видачі дозволу на розміщення тимчасових споруд (кіосків, павільйонів, інших споруд для здійснення підприємницької діяльності) в м. Марганці дозволить встановлювати їх оптимальний рівень, призведе до зниження втручання чиновників в підприємницьку діяльність та підвищить довіру  у суб’єктів господарювання до влади.


7.Строк дії.


Термін дії запропонованого регуляторного акту – постійно. У разі змін у діючому законодавстві, які можуть вплинути на дію даного регуляторного акта, або за підсумками відстеження його результативності до нього в установленому порядку будуть вноситься відповідні зміни.


8. Показники результативності.


З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначено наступні кількісні показники:

- кількість наданих дозволів на розміщення тимчасових споруд;


- кількість наданих декларацій про розміщення тимчасових споруд.


9. Заходи відстеження результатів рішення.

      

      Результативність цього регуляторного акту буде відстежуватись шляхом аналізу визначених кількісних показників результативності регуляторного акта.

       Базове відстеження результативності буде здійснено після набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта. За результатами буде можливо порівняти показники базового та повторного відстежень.

     Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності.


Завідувач відділу містобудування

та архітектури В.Г.Поляков