litceymos.ru   1 2 3 4 ... 9 10
Розмір статутного або складеного капіталу (грн)*

,


Дата закінчення формування статутного або складеного капіталу (дд.мм.рррр)..

*Зазначається згідно з відомостями, що містяться в установчих, розпорядчих документах або в рішенні засновників (учасників) юридичної особи, які діють на підставі модельного статуту.

**Зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.Сторінку заповнив ___________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)


Продовження реєстраційної картки форми 2

Відомості про фізичних осіб – платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами*, — про керівника юридичної особи

Прізвище
Ім’я, по батьковіРеєстраційний номер облікової картки платника податків


Дата обрання (призначення) (дд.мм.рррр)..
Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи

Відомості про фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори*

Прізвище


Ім’я, по батьковіРеєстраційний номер облікової картки платника податків
Дата обрання (призначення) (дд.мм.рррр)..

Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи


Прізвище

Ім’я, по батькові


<< предыдущая страница   следующая страница >>