litceymos.ru   1 ... 7 8 9 10

Факс Адреса сторінки в ІнтернетіАдреса електронної пошти


Інші відомості
Сторінку заповнив _______________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)


Продовження реєстраційної картки форми 2


II. Відомості про юридичну особу (юридичних осіб), правонаступником якої (яких) є юридична особа, утворена в результаті злиття, поділу, виділу, перетворення* (непотрібне викреслити)

Ідентифікаційний код юридичної особи

Повне найменування юридичної особи
Місцезнаходження юридичної особи

УКРАЇНА
Область
Автономна Республіка Крим

Район області
Район міста
Поштовий індекс

Місто
Селище міського типу
Селище
Село


Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) — зазначається разом з назвою
БудинокКорпус

Тип приміщення**


Дата затвердження передавального акта або розподільчого балансу (непотрібне викреслити) (дд.мм.рррр)..Ідентифікаційний код юридичної особиПовне найменування юридичної особи
Місцезнаходження юридичної особи


УКРАЇНА
Область
Автономна Республіка Крим

Район області
Район міста
Поштовий індексМісто

Селище міського типу
Селище
Село


Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) — зазначається разом з назвою


Будинок

Корпус
Тип приміщення**
Дата затвердження передавального акта або розподільчого балансу (непотрібне викреслити)

(дд.мм.рррр)
..

III. Спосіб отримання виписки з Єдиного державного реєстру та оригіналів установчих документів (крім модельного статуту) (потрібне відмітити)

Видати заявнику
Поштове відправлення
*Якщо юридичних осіб більше двох, заповнюється відповідна кількість аркушів п’ятої сторінки реєстраційної картки форми 2.

**Зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.Сторінки

картки заповнив ____________________________________________________________________

(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)


Продовження реєстраційної картки форми 2 (заявниками не подається)


IV. Реєстраційні дані про проведення державної реєстрації юридичної особи

(заповнюються державним реєстратором після проведення державної реєстрації з використанням даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців)Номер запису Дата запису (дд.мм.рррр)

..


Виписка з Єдиного державного реєстру: серіяномер


Ідентифікаційний код юридичної особи


Державний реєстратор


Прізвище

Ім’я

По батькові

Місце проведення державної реєстрації
Державний реєстратор ____________________________________________________________________________________

(підпис) (дата)V. Відомості про отримання виписки з Єдиного державного реєстру та установчих документів (крім модельного статуту)


Виписку з Єдиного державного реєстру та один примірник оригіналів установчих документів (крім модельного статуту) отримав (потрібне відмітити):


Власник, засновник

Уповноважена особа (особа за довіреністю)


_____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)Поштове відправлення виписки з Єдиного державного реєстру та одного примірника оригіналів установчих документів (крім модельного статуту) (заповнюється державним реєстратором)

____________________________________________

(дата)


Державний реєстратор __________________________________________________________________________________________

(підпис) (дата)Директор Департаменту взаємодії

з органами влади О.В. Зеркаль


<< предыдущая страница