litceymos.ru 1

РЕФОРМА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Проблеми

Необхідність реформування житлово-комунального господарства (ЖКГ)викликана критичною кількістю проблем галузі, ключовими з яких є такі:


– підприємства ЖКГ перебувають у критичному фінансово-економічному стані

(збитки в 2009 році склали 1,93 млрд грн13 );


– заборгованість населення перед підприємствами ЖКГ значно зросла,що призводить до зростання боргів самих підприємств галузі (за станом на 1 березня

2010 дебіторська й кредиторська заборгованості галузі складали відповідно

13,4 млрд і 13,5 млрд грн);


– система управління експлуатацією житла підприємствами ЖКГ й регулювання природних монополій застаріла і є неефективною;


– основні фонди перебувають у критичному стані (наприклад, частка водопровідно-

каналізаційних мереж, що перебувають у аварійному стані, складає 36,4 %);


– якість житлово-комунальних послуг не відповідає потребам споживачів і технічним стандартам (наприклад, у понад 260 населених пунктах питна вода не відповідає вимогам стандарту якості).


Причинами важкого фінансово-економічного стану галузі є насамперед такі чинники:


– низький рівень тарифів не покриває видатки підприємств ЖКГ;


– відсутність механізмів стягнення заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги призводить до зростання неплатежів з боку населення;


– монополізація ринку житлово-комунальних послуг і відсутність приватних операторів з обслуговування багатоквартирних будинків призводить до неефективного управління витратами;


– відсутність ефективного власника багатоквартирних будинків;

– несприятливі умови для залучення приватних інвестицій у галузь призвели до технічної й технологічної деградації і зносу основних фондів.Мета та завдання


Метою реформи ЖКГ є підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, а також забезпечення бездотаційності цього сектору. Для цього необхідно:


– забезпечити рентабельність підприємств ЖКГ;


– скоротити кредиторську й дебіторську заборгованості в галузі;


– створити конкурентне середовище на ринку послуг ЖКГ;


– стимулювати технічну й технологічну модернізацію й підвищення ресурсо- і енергоефективності ЖКГ.

Необхідні кроки


Для забезпечення рентабельного функціонування підприємств ЖКГ необхідним є:


– передача функції регулювання тарифів на послуги ЖКГ на центральний рівень шляхом створення єдиного незалежного регулятора для підвищення ефективності та прозорості регулювання галузі;


– планомірне приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня, що покриває економічно обґрунтовані витрати й інвестиційну складову;


зниження витрат, а також стимулювання ресурсо- й енергоефективності як постачальників, так і споживачів шляхом переходу до стимулюючої моделі тарифоутворення;


– удосконалення порядку коригування тарифів на житлово-комунальні послуги у випадку зміни цін на енергоносії, ставок податків і зборів;


– реформування системи соціальної підтримки населення й посилення її адресності.


З метою зниження рівня заборгованості в галузі ЖКГ необхідними є:


– розробка й реалізація програми забезпечення споживачів лічильниками води,

електроенергії, тепла й газу;


– скасування заборони на стягнення пені за прострочену оплату;


– законодавче визначення й запуск механізму відключення боржників від надання послуг (за винятком певних категорій споживачів таких як: лікарні, стратегічно важливі об'єкти тощо).

Створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг шляхом:– законодавчого визначення обов'язковості створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) з початку 2014 року;


– створення центру сприяння й підтримки ОСББ, у т.ч. створення системи підготовки управителів багатоквартирних будинків;


– створення фонду для спільного фінансування державою й ОСББ першого капітального ремонту житлового будинку;


– законодавчого визначення порядку доступу виробників і постачальників теплової енергії до теплових мереж.


Технічне переобладнання, підвищення ресурсо- й енергоефективності ЖКГ через:


– розвиток механізмів державно-приватного партнерства для модернізації інфраструктури;


– залучення фінансових ресурсів вітчизняних і міжнародних організацій для реалізації інвестиційних проектів у сфері ЖКГ і вдосконалення системи місцевих запозичень для реалізації проектів модернізації житлово-комунальної інфраструктури (включно з проектами з енергозбереження в житлових будинках).


Для підвищення якості житлово-комунальних послуг необхідними є:


– розробка стандартів якості комунальних послуг і забезпечення необхідних технічних можливостей для проведення оцінювання якості;


– обов'язкове надання компаніями, що працюють у сфері ЖКГ, фінансової звітності й звітності у розрізі показників якості.

Етапи реформи


I етап (до кінця 2010 р.):


– розробка методики регулювання тарифів і початок планомірного приведення їх до економічно обґрунтованого рівня;


– розробка й прийняття закону про незалежний регулятор на ринку послуг ЖКГ.


II етап (до кінця 2012 р.):


– передача функції регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги на центральний рівень (до кінця 2011 р.), приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня;

– реформування системи соціальної підтримки й посилення її адресності;– створення ринку житлово-комунальних послуг (збільшення кількості ОСББ, розвиток приватних ЖЕКів й управляючих компаній) і залучення приватних компаній через механізм державно-приватного партнерства для надання послуг ЖКГ і модернізації інфраструктури.


III етап (до кінця 2014 р.):


– технічне переобладнання й підвищення ресурсо- й енергоефективності ЖКГ;


– впровадження ОСББ на обов'язковій основі.


Індикатори успіху:


– рівень оплати житлово-комунальних послуг населенням – не менше 95 %;


– покриття тарифами економічно обґрунтованих витрат, включаючи інвестиційну складову;


– збільшення до 70 % кількості ОСББ у будинках з 5-ма і більше поверхами;


– зменшення частки старих і аварійних теплових мереж з 15,7 % до 12 %;


– зниження споживання природного газу на 15 % до 2014 р.;


– зниження споживання решти ресурсів мінімум на 3 % щорічно до 2014 р.;

забезпечення 100 % обліку спожитих послуг.