litceymos.ru 1


Про Методику визначення строку дії трудових договорів з керівниками обласних комунальних закладів”


Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ураховуючи висновки й рекомендації постійної комісії обласної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, обласна рада в и р і ш и л а:1. Затвердити Методику визначення строку дії трудових договорів з керівниками обласних комунальних закладів (додаток).


2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства.


Голова обласної ради Є. УДОД


м. Дніпропетровськ

29 квітня 2011 року

№ 122-6/VI


Додаток

до рішення обласної ради

29 квітня 2011 року

№ 122-6/VI


МЕТОДИКА

визначення строку дії трудових договорів з керівниками обласних комунальних закладів


1. Загальні положення


1.1. Методику визначення терміну строкового трудового договору з керівниками обласних комунальних закладів (далі – Методика) розроблено відповідно до Конституції України, Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.2. Методика застосовується при підписанні строкового трудового договору з керівниками обласних комунальних закладів, з якими раніш було укладено безстрокові трудові договори.

1.3. Призначення на посаду керівника обласного комунального закладу здійснюється за поданням профільного управління за погодженням з обласною державною адміністрацією та профільною комісією обласної ради.

1.4. Строковий трудовий договір з керівником обласного комунального закладу укладається, у разі:

припинення дії трудового договору;

звільнення попереднього та призначення наступного керівника підприємства.


1.5. Строковий трудовий договір може бути укладений на термін від 1 до 5 років.


2. Порядок визначення терміну дії строкового трудового договору


2.1. У разі першого призначення керівника закладу строк дії трудового договору становить 1 рік.

2.2. У разі припинення дії строкового трудового договору та необхідності укладення нового, строк дії якого визначається на основі показників ефективної діяльності керівника на своїй посаді (далі – критерії оцінювання).

2.3. Критерії оцінювання розділяють на три основні групи:

біографічна інформація;

професійні навички;

виконання вимог законодавства.

2.4. Кожний критерій відповідає певній кількості балів згідно з розділом 3 цієї Методики.

2.5. Сумарна кількість балів визначає строк дії трудового договору згідно зі шкалою:Кількість отриманих балів

Термін дії трудового договору

До 20 балів

Трудовий договір не подовжується

21 – 40 балів

1 рік

41 – 50 балів

2 роки

51 – 60 балів

3 роки

61 – 70 балів

4 роки

71 – 80 балів

5 років


2.6. У разі виникнення об’єктивних причин щодо необхідності встановлення меншого терміну дії строкового договору (планова реорганізація або ліквідація закладу в подальші роки, неналежний стан здоров’я керівника), ніж передбаченого критеріями оцінювання, то строк трудового договору встановлюється за окремим порядком за пропозицією профільного управління за погодженням з обласною державною адміністрацією та профільною комісією обласної ради.3. Критерії оцінювання

3.1. Біографічна інформація – максимальна кількість балів – 10. Бали нараховуються за такі характеристики кандидатів:

по 1 балу за кожні 5 років служби в галузі (максимум – 2 бали);

по 1 балу за кожні 3 роки роботи на посаді керівника закладу (максимум – 2 бали);

3 бали за звання заслуженого працівника галузі;

3 бали за науковий ступінь.

3.2. Професійні навички – максимальна кількість балів – 30. Оцінюються фахівцями галузі, які були залучені профільним управлінням обласної державної адміністрації до оцінювання діяльності керівників закладів. Професійні навички керівника обласного комунального закладу оцінюють за такими критеріями:

кадрова політика: укомплектованість закладу професійними кадрами, рівень працівників, підвищення кваліфікації (участь у проведенні курсів з підвищення кваліфікації, проведення семінарів, тренінгів);

організація методичної роботи та її результативність;

якість надання послуг населенню;

стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу;

соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я працівників та населення, якому надаються послуги.

За кожний з п’яти критеріїв виставляється рівень підготовки кандидатові та заліковується відповідний бал:

високий рівень – 6 балів;

достатній рівень – 5 балів;

середній рівень – 3 бали;

низький рівень – 1 бал.

3.3. Виконання вимог законодавства – максимальна кількість балів 40. Цей критерій визначається за період 3 роки та розраховується як відношення сумарного обсягу встановлених штрафів внаслідок фінансових порушень, виявлених ревізіями та перевірками контролюючих органів. до загального обсягу фінансування вимірюється у відсотках. Від значення відношення залежить кількість отриманих балів згідно зі шкалою:
Відношення вартості встановлених штрафів до загального обсягу фінансування, %

Кількість отриманих балів

Відсутність порушень

40

0,0 – 0,1 %

35

0,11 – 0,2 %

30

0,21 – 0,3 %

25

0,31 – 0,4 %

20

0,41 – 0,5 %

15

0,51 – 0,7 %

10

0,71 – 1,0 %

5

більше 1,0 %

0Заступник голови обласної ради

по виконавчому апарату –

керуюча справами Т. ДАЦЬКО