litceymos.ru 1


Презентацію підготувала вчитель математики

 • Презентацію підготувала вчитель математики

 • Ілько Наталія

 • Іванівна


Тема: Арифметична прогресіяПригадаємо • основні формули, які дають змогу обчислити різницю, n-й член та суму перших n членів арифметичної прогресії; Навчимося • аналізувати та виділяти головне; • здійснювати самооцінку знань та вмінь; Узагальнимо та систематизуємо • знання про арифметичну прогресію; Розширимо свій кругозір, вміння мислити самокритично; Будемо спілкуватися толерантно.Усний рахунок

 • Віднови відповідність

 • Дано (ап): а1 =1, d = 4. Знайти:Народна мудрість “Хто багато працює, той багато знає”


1. Яку послідовність називають арифметичною прогресією?

 • 1. Яку послідовність називають арифметичною прогресією?

 • 2. Як називають стале число d для такої послідовності?

 • 3. Чому дорівнює число d ?

 • 4. Якою є арифметична прогресія, якщо d < 0, d > 0,

 • d = 0?

 • 5. За якою формулою можна знайти будь-який член арифметичної прогресії?

 • 6. Яка властивість арифметичної прогресії?

 • 7. Як перевірити, чи є послідовність арифметичною прогресією?

 • 8. Що можна знайти в арифметичній прогресії, знаючи d

 • та а1 ?

 • 9. Яка формула називається рекурентною?


10. Що треба знати, щоб задати арифметичну прогресію?

 • 10. Що треба знати, щоб задати арифметичну прогресію?

 • 11. Назвати формулу суми n перших членів арифметичної прогресії.

 • 12.Що таке числова послідовність?

 • 13. Які ви знаєте способи задання числових послідовностей?

 • Який член послідовності а1, а2, а3, ... йде за аn?

 • Послідовність задана формулою

 • ап =п² – Зп. Знайдіть а1, а2, а3, а4, а5.Формула найчастіше здається більш мудрою, ніж людина, яка її відкрила. Больцано

Приклади в навчанні корисніші за правила. Ісаак Ньютон


Самостійна робота
3. Якщо третій член арифметичної прогресії дорівнює 15 і різниця 4, то четвертий її член

 • 3. Якщо третій член арифметичної прогресії дорівнює 15 і різниця 4, то четвертий її член

 • дорівнює...

 • а) 11; б) 60; в) 19; г) 15/4.

 • 4. У заданій арифметичній прогресії 3; 7; 11; 15 другим членом є число...

 • а) 3; б) 7; в) 10; г) 4.5. Якщо арифметична прогресія (an) зростаюча, то...

 • 5. Якщо арифметична прогресія (an) зростаюча, то...

 • а) а1 < а2; б) а1 > а2; в) a1 = a2;

 • г) інша відповідь.

 • 6. Щоб знайти різницю арифметичної прогресії 4; 7; 10; 13;..., треба...

 • а) 4 + 7; б) 4 • 7; в) 4 – 7;

 • г) 7 – 4.

9. Формула суми скінченної арифметичної прогресії:

 • 9. Формула суми скінченної арифметичної прогресії:

 • Якщо а1 =11, а15 =89, то,

 • щоб обчислити S15, треба...10. Кого із вчених називали “Королем математики”

 • 10. Кого із вчених називали “Королем математики”

 • а) Ломоносова; б) Гаусса;

 • в) Піфагора; г) Галілея.


Відповіді до тестів

 • 1. Г 6. Г

 • 2. Г 7. В

 • 3. В 8. В

 • 4. Б 9. Г

 • 5. А 10. Б


Після вивчення даної теми ви повинні знати такі формули:Домашнє завдання

 • Виконати завдання № 757, № 747 за підручником

 • В. Кравчук, М. Підручна, Г.Янченко. Алгебра 9 клас.

Вірш про ПОСЛІДОВНІСТЬ

 • Вірш про ПОСЛІДОВНІСТЬ

 • Послідовність, послідовність ми вивчаємо на совість.

 • Ми знаходимо в задачах навіть числа Фібоначчі.

 • Всі ми формули впевнено знаємо, всі навчились знаходити S,

 • І, до речі, «прогресія» має спільний корінь зі словом «прогрес»!

 • Ми прогресії вивчали, в них цікавинок чимало!

 • Особливо здивувало швидко суми як зростали.

 • Ось покладемо на шахівницю ми зернину, а потім і дві.

 • В сумі ж стільки потрібно пшениці, що не знайдеться і на землі!

 • Ми прогресії вивчали. В них властивостей чимало!

 • І коли вона зростає, в класі кожен учень знає.

 • Дякую за урок!