litceymos.ru 1

Правила користування газом та побутовими газовими приладами

У нашій країні як паливо широко використовуються природний і зрід-жений гази (вуглеводні). Майже в кожній квартирі встановлено газові плити, водонагрівачі, опалювальні печі чи котли. Газом користується понад 80 % населення, в тому числі й діти шкільного віку.

Щоб газ приносив людям лише радість і тепло, кожний член сім'ї, починаючи зі шкільного віку, повинен знати і суворо дотримуватись правил безпечного користування газом, знати, до яких наслідків призводить порушення цих правил.

У даних методичних рекомендаціях викладені основні властивості природного та зрідженого газів, а також вимоги правил безпечної експлуатації побутових газових апаратів.

Загальні відомості про природний та зріджений гази та основні їхні властивості

Природний газ (метан) добувають з надр землі і транспортують спожи-вачам по трубопроводах. Зріджений газ (пропан, бутан) дістають, як правило, на нафтопереробних заводах, звідки по трубопроводах чи в цистернах він подається на газонаповнювальні станції. До споживачів, у тому числі й населенню, зріджений газ надходить у балонах чи по трубопроводах з групових резервуарних установок.

Зріджений газ в резервуарах і балонах перебуває у рідкому стані під тиском власної пари. При підвищенні темпертури він переходить у газоподібний стан.

Природний газ майже вдвічі легший за повітря і при витоку з приладів і газопроводів піднімається, скупчуючись у верхніх зонах приміщень.

Зріджений газ в паровій фазі, навпаки, важчий за повітря в 2,0-2,7 рази (залежно від складу) і при витоку з балону, газопроводу чи ємності він опускається в нижню зону приміщень, скупчується на підлозі, у нижчих місцях (приямках, підвалах, колодязях і т. п.).

Природний і зріджений гази не мають кольору і запаху. Щоб газам надати запаху, їх одорують, тобто додають домішки (етилмеркаптан), у результаті чого з'являється специфічний запах гнилої капусти.


Для нормального горіння газу необхідна певна кількість повітря. Так, для спалювання 1 м3 природного газу потрібно біля 10 м3 повітря, такого ж об'єму зрідженого газу - 28-30 м3. Отже, в приміщення, де ввімкнуті газові прилади, мусить постійно надходити свіже повітря. Якщо ця вимога не дотримується, газ повністю не згоряє, виділяючи оксид вуглецю (СО) - чадний газ, який викликає отруєння.

Газ, що перебуває у трубопроводах та резервуарах, а також при правиль-ному спалюванні в газоспоживальних приладах, небезпечний. Проте витік газу внаслідок порушення герметичності трубопроводів, посудин, арматури чи утворення в замкнутому об'ємі певної концентрації газоповітряної суміші


може спричинити вибух, пожежу: вибухонебезпечна кількість природного газу в повітрі 5-15 % за об'ємом, зрідженого - 2-9 %.

Якщо при такій концентрації в приміщенні буде відкритий вогонь або виникне іскра, наприклад, при вмиканні чи вимиканні електроприладів, станеться вибух. При більших концентраціях (до 60 %) відбуватиметься нормальне горіння.

Надлишковий тиск під час вибуху природного газу в суміші з повітрям досягає 0,7-0,8 МПа, що створює на стандартну стіну 2,5x3 м зусилля 600 т. При вибуху суміші зрідженого газу з повітрям тиск досягає 0,8-0,85 МПа і створює ще більш руйнівну силу.

Залежно від складу гази загоряються при температурі 450-600 °С.

При спалюванні 1 м3 природного газу виділяється 3500-8600 ккал, а зрідженого, залежно від його складу, - 22000-28500 ккал.

Побутова газова апаратура і устаткування, що встановлюється в житлових будинках

Побутова газова апаратура - це всі апарати і устаткування для вико рис-тання теплової енергії, яка утворюється від спалювання газового палива в побуті (приготування їжі, одержання гарячої води для миття, господарських потреб та опалення житлових приміщень).

Апаратура для приготування їжі. До неї належать побутові газові плити, що характеризуються такими основними параметрами: кількістю пальників, способом газозабезпечення, наявністю духовки й автоматичних устаткувань.


Для установки в житлових будинках випускаються стаціонарні наземні плити з двома, трьома і чотирма верхніми пальниками та духовкою.

Апаратура для нагрівання води. Для одержання гарячої води призна-чені проточні газові нагрівачі (колонки). Вони нагрівають проточну воду, що поступає з водопроводу. Ці водонагрівачі обов'язково мають вихід продуктів згоряння в димохід.

Апаратура для опалення житлових будинків. Для опалення житлових будинків призначена група апаратів, що працюють за принципом нагрівання води в посудині без застосування примусової циркуляції. До них відносяться газові ємнісні водонагрівачі та малометражні опалювальні котли.

Крім того, для опалення використовують і газифіковані за допомогою спеціальних пальників опалювальні та опалювально-варочні печі.

При опалюванні приміщень продукти згоряння мають обов'язково виходити через димохід.

Газопостачання житлових будинків зрідженим газом здійснюється від групових резервуарних установок чи спеціальних газових балонів, які можуть установлюватись зовні будівель у спеціальних шафах чи всередині приміщень житлових будинків. Для попередження нагрівання балонів, що може призвести до вибуху і пожежі, суворо регламентується відстань, на якій вони встановлюються: від газових апаратів - не менш як 0,5 м, від печей чи радіаторів опалення - не менш як 1 м, від топкових дверцят печей - 2 м.


Основні вимоги безпечної експлуатації побутових газових приладів

Газифікацію житлових будинків (з установленням побутових газових приладів) здійснюють працівники спеціалізованих організацій відповідно до проектів газифікації, які ґрунтуються на вимогах існуючих норм і правил.

Отже, категорично забороняється самовільно встановлювати, переставляти, ремонтувати і замінювати газові прилади*

При експлуатації газового устаткування не дозволяється підігрівати балони зі зрідженим газом, встановлювати їх поблизу опалювальних приладів, виявляти витікання газу за допомогою запаленого сірника, користуватися несправними газовими приладами чи використовувати їх не за призначенням.


Не можна залишати без нагляду працюючі газові прилади, бо у випадку затухання одного з пальників приміщення загазовується і виникає вибух. Необхідно стежити, щоб рідина, яка кипить, не залила вогонь пальника, протяг чи подув вітру не загасили полум'я. Категорично забороняється сушити білизну чи волосся над плитою із запаленими пальниками.

У процесі роботи газових водонагрівачів (колонок), ємнісних водо-нагрівачів, опалювальних малометражних котлів та печей виділяється значна кількість продуктів згоряння, які повинні обов'язково відводитися у відокремлені димові канали.

Димові та вентиляційні канали треба періодично перевіряти. Відпові-дальним за їхній стан є власники будинків (ЖЕК, ЖСК, особи, що володіють будинком на правах особистої власності). У випадках несвоєчасної перевірки, ремонту і подання газовим господарствам відповідних актів, прилади підлягають відключенню від газозабезпечення.

Особлива небезпека створюється, якщо в димоходах відсутня тяга. Це призводить до неповного згоряння газу й виділення чадного газу (СО).

Отже, перед тим як запалити пальник (періодично у процесі роботи) необхідно перевірити наявність тяги. Для цього запалений сірник чи смужку паперу підносять до перервника тяги в газовій колонці (АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-10) чи оглядового отвору в газопальникових устаткуваннях АПОК-1 і ГПБ-14 (малометражні газові котли, печі). Якщо полум'я сірника чи смужки паперу втягується всередину, - це свідчить про наявність тяги; якщо залишається нерухомим - тяга відсутня; відхиляється від газового приладу в приміщення - тяга зворотна.

При відсутності чи зворотній тязі, а також під час сильних вітрів та атмосферних опадів, різкого перепаду температури повітря користуватися газовими апаратами з відводом продуктів згоряння в димоходи категорично забороняється.

Важливою умовою безпеки при користуванні газовими приладами є також контроль за тим, чи повністю згоряє газ. При повному згорянні полум'я має голубовато - фіолетовий колір, при неповному - жовтувато-солом'яний. Неповне згоряння газу призводить до інтенсивного


виділення в приміщення чадного газу, який отруйно діє на організм людини.

Повне згоряння газу забезпечується:


 1. при правильному регулюванні газозапальних пристроїв, яке виконується
  працівниками газового господарства;

 2. при постійному надходженні свіжого повітря через відчинені кватирки
  чи фрамуги;

 3. при справності димоходів та вентиляційних каналів;

 4. при наявності достатньої тяги;

 5. при утриманні газових приладів у справному стані та чистоті;

 6. при використанні конфорок з високими ребрами, коли на газову плиту
  ставиться посуд із широким дном.

Вплив природного і зрідженого газів та продуктів їх згоряння на організм людини

Природний і зріджений гази на організм людини токсично не діють, бо вони погано розчиняються у крові, але змішуючись з повітрям, значно зменшують вміст кисню в ньому. Людина, що знаходиться в такій атмосфері, відчуватиме кисневе голодування, а при значних концентраціях газу в повітрі може померти від задухи. Крім того, кисневе голодування може наступити під час роботи газових приладів, якщо не надходить необхідна кількість свіжого повітря.

При неповному згорянні газів, тобто коли не вистачає кисню, виділяється оксид вуглецю - СО (чадний газ), який не має ні кольору, ні запаху, але характеризується високою токсичністю. Після кількох вдихів повітря, що містить всього 1 % (за об'ємом) оксиду вуглецю, людина втрачає свідомість і через 1-2 хвилини настає смерть.

Дії населення при виявленні запаху газу

При виявленні запаху газу в приміщенні необхідно:

 1. при наявності дорослих членів сім'ї повідомити їх про це;

 2. закрити крани перед газовими приладами та на приладах, при
  газобалонному устаткуванні - вентиль на балоні та крани на плиті;
 3. відчинити вікно і двері, створивши протяг для провітрювання

  приміщення;


 4. не допускати в приміщенні відкритого вогню, не вмикати і не вимикати
  електроприлади та освітлення, щоб запобігти утворенню іскор;

 5. повідомити про витікання газу в аварійно-диспетчерську службу газового
  господарства за телефоном 04 і залишити приміщення.

Якщо запах газу з'явився на вулиці, у під'їзді, подвір'ї та інших місцях, необхідно повідомити про це дорослих та в аварійно-диспетчерську службу газового господарства за телефоном 04 і обов'язково виконати вказівку диспетчера.


Порядок користування побутовими газовими приладами

Перед користуванням усіма газовими приладами необхідно провітрити приміщення протягом 10-15 хв. Кватирка чи фрамуга мусять бути відчиненими протягом усього часу роботи газового приладу.

1. Газові плити. Перед розпалюванням пальників газової плити необхідно:

- перевірити, чи закриті крани на газопроводі до газової плити,
встановивши риску на пробці крана вздовж труби (або вентиль на балоні);

- запалити сірник, піднести його до пальника плити і лише тоді відкрити
кран цього пальника.

Якщо полум'я проскакує всередину пальника або відривається від нього, то необхідно закрити кран пальника і через деякий час запалити пальник знову. При повторенні такого стану пальника користуватися ним категорично забороняється. Для усунення причин слід викликати спеціаліста газового господарства.

Перед користуванням духовкою її слід обов'язково провітрити, різко відкриваючи та закриваючи (3-5 разів) дверцята. Запалювати пальник духовки слід тільки за допомогою скалки чи скрутня паперу. Обов'язково треба простежити, щоб газ загорівся по всій довжині пальника.

Для виключення газової плити необхідно закрити кран пальника, а потім на підвідному газопроводі, чи вентиль на балоні, якщо газ надходить від газобалонної установки.

2. Газові проточні водонагрівачі (колонки). Перед включенням колонки

в роботу необхідно перевірити наявність тяги в димоході піднесенням
запаленого сірника чи смужки паперу до заслінки, перевірте, чи закритий
кран на водонагрівачі.

Після цього:

- відкрити кран, через який надходить газ, установивши риску на пробці
крана вздовж труби;


 1. запалити пальник і повернувши ручку крана, поставити покажчик на " першу поділку;

 2. відкрити кран на водопроводі;

- запалити пальник колонки, натиснувши на ручку крана і повернувши її
за годинниковою стрілкою в положення "відкрито".

При справній автоматиці полум'я пальника загориться тільки при відкритому водорозбірному крані і витіканні води. Під час роботи колонки необхідно в обов'язковому порядку періодично перевіряти наявність тяги.

Для виключення проточного водонагрівача слід повернути газовий кран уліво до упору, закрити кран на підвідному газопроводі і почекати, поки охолоне водонагрівач. Після витоку холодної води перекрити її.

3. Ємнісні водонагрівачі АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-10 та ін.
(опалювальні котли). Для включення в роботу котлів необхідно:


 1. перевірити наявність тяги в димоході;

 2. перевірити, чи закритий кран на приладі; 1. протягом 5 хв. провентилювати топку;

 2. відкрити кран на газопроводі перед котлом;

 3. піднести запалений сірник до запальника;

 4. натиснути на кнопку електромагнітного клапана і запалити запальник
  (кнопку слід тримати натиснутою 1-2 хв., не послаблюючи натиск);

 5. відпустити кнопку;

 6. переконавшись, що запальник продовжує горіти, повільно відкрити кран
  на пальнику;

 7. закрити дверцята чи заслінку; 1. періодично перевіряти наявність тяги.
  Щоб виключити опалювальний котел, слід:
 2. закрити кран на водонагрівачі;


 3. закрити кран на газопроводі перед водонагрівачем.

4. Опалювальні печі. Включення в роботу печі також починається з перевірки кранів перед пальником та на газопроводі перед піччю і тяги в топці печі.

Далі треба:

 1. провентилювати топку печі протягом 10 хв., відкривши заслінку
  оглядового отвору і піддувала;

 2. переконавшись у наявності тяги, відкрити кран на газопроводі перед
  піччю; 1. піднести запалену скалку через оглядовий отвір до запальника;

 1. натиснувши на кнопку електромагнітного клапана, підпаліть запальник
  (кнопку тримати натиснутою 1-2 хв.);

 1. через 1-2 хв. відпустити кнопку;

 2. якщо запальник горить, відкрити кран пальника;

 3. періодично перевіряти наявність тяги.

Закривши кран пальника, а потім кран на газопроводі, виключають піч з роботи.

Надання долікарської допомоги потерпілим

При всіх нещасних випадках, пов'язаних з використанням газу (вибух, пожежа, отруєння), слід подзвонити в одну з міських служб: швидку допомогу -03, пожежну - 01, газову « 04, міліцію - 02. Пам'ятайте! Будь-яка із цих служб повідомить решту, і вони прибудуть на місце події.

До прибуття швидкої допомоги потерпілому слід надати першу долікарську допомогу.

При опіках потерпілого слід перемістити в безпечне місце і захистити уражені місця від зовнішнього середовища. Захисними засобами можуть бути будь-які стерильні матеріали (бинти, марля), чисті і випрасувані простирала, покривала, скатертини.

Не припустимо очищати шкіру від прилиплого чи пригорілого одягу, розрізувати пошкоджені ділянки тіла, щоб у рану не занести інфекцію.

Опіки часто супроводжуються шоком. У цьому випадку потерпілому слід дати 20 крапель Зеленіна чи настойки валеріани, каву чи міцний чай. Забезпечити спокій до приїзду лікаря.


При отруєнні чадним газом і задусі до прибуття швидкої допомоги слід винести чи вивести потерпілого на свіже повітря, покласти його на рівному місці, усунувши все, що заважає диханню (розстебнути комір, при потребі пасок), дати понюхати нашатирний спирт, зробити штучне дихання. Потім тепло вкрити і стежити, щоб потерпілий не заснув.

Висновок

Отже, при правильній експлуатації побутових газових приладів і дотриманні вимог безпеки при користуванні газом можна запобігти аваріям і травмам людей. Завдання всіх - дотримуватись цих правил.

Крім виконання вимог безпеки користування газом, слід також пам'ятати і про економне його використання.

Не допускайте, щоб працювали газові прилади без потреби, не використовуйте газові плити з метою опалення - це небезпечно.

Закривайте посуд кришками під час приготування їжі, це дасть змогу зекономити близько 15% газу. Закривайте щільно двері включеної духовки.

Економко використовуйте гарячу воду. Бережіть тепло в квартирах.

Звертаємо увагу на те, що до працівників аварійно-диспетчерських служб цілодобово надходять заявки на ремонт газових приладів і усунення витікання газу. І часом на попередження аварії лишаються лічені хвилини. У зв'язку з цим дуже важливо, щоб телефон 104 використовувався тільки у випадку необхідності.