litceymos.ru 1ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ІНДУСТРІАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ

У МІСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ РАДИ

ДСТУ ISO 9001-2009ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА ПОСЛУГИ

СП УПСЗН-24

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Редакція 1
1. Назва адміністра-тивної послуги

Підготовка документів для влаштування до будинків інтернатів інвалідів та осіб похилого віку

2. Підстава для надання послуги (нормативно-правові акти)

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.2001 р. № 549 ”Про затвердження типових положень про будинки інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей”, “Про типове положення про психоневрологічний інтернат”, “ Про типове положення про дитячий будинок-інтернат”.

3. Категорія споживачів (замовників) послуги

Громадяни похилого віку у тому числі інваліди, ветерани війни та праці, одинокі, непрацездатні.

4. Перелік документів, необхідних для надання послуги

1) особиста заява громадянина, яка виявила бажання проживати в інтернаті, або її опікуна про приймання до інтернату; ТФ СП УПСЗН 24-01

  • 2) копія паспорта;

  • 3) довідка про розмір пенсії;


  • 4) довідка про склад сім’ї;

  • 5) медична картка (завірена завідуючим поліклінічним відділом, штамп);

  • 6) копія довідки МСЕК про групу інвалідності (за наявністю);

  • 7) копію судового рішення про недієздатність чи часткову недієздатність осіб, що влаштовуються до інтернату (для недієздатних);

  • 8) акт обстеження житлово-побутових умов

  • 9) копія приватизаційного листа;

  • 10) необхідні аналізи (за списком).

5. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Формується справа для видачі путівки до будинку-інтернату .


6. Термін надання послуги

Протягом: 10 днів оформлення справи; 30 днів з дня отримання путівки до будинку-інтернату.

7. Інформація про платність послуги

Безоплатно.

8. Місце надання послуги

Відділ з питання організації соціально-побутового обслуговування інвалідів та ветеранів, вул. Косіора, 55, каб.6, 1 поверх, тел.726-30-94, Дніпропетровськ, 49051

9. Режим роботи, порядок прийому одержувачів

Пн.-чет. – 9:00-18:00

Пт- 9:00-16:45

Перерва 13:00-13:45

Вихідний –субота та неділя

10. Черговість надання послуги у разі перевищення попиту

Згідно черги

11. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні

Інформацію про послугу можна отримати в УПСЗН по вул. Косіора 55 каб.№6 або за телефоном 726-30-94.


12. Підстави для відмови у наданні послугиВідсутність відповідних документів.

13. Порядок подачі, реєстрації і розгляду щодо надання послуги

Скарги розглядаються на особистому прийомі начальником і заступниками начальника управління та у письмовому вигляді до чинного законодавства.ТФ СП УПСЗН 24-01В Управління праці та соціального захисту населення Індустріальної районної ради.

від гр. .............................................................................................................................................

паспорт, серія ...............................№ ............................................................................................

виданий .........................................................................................................................................

місце проживання ........................................................................................................................

дата народження ......................число ............. місяць ..................... рік

Освіта .............................................................................................................................................

Розмір та вид пенсії ........................................................................................................................

Група інвалідності .........................................................................................................................

Строк переогляду............................................................................................................................


Останнє місце .................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Житлові умови ................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

( свій дім, квартира, кімната у гуртожитку і т.д.)

Чи маєте прямих родичів................................................................................................................

(їх адреса, вік, заробіток, сімейний стан)

...........................................................................................................................................................

ЗАЯВА


Прошу прийняти на постійне місце проживання у будинок-інтернат, так як потребую......

........................................................................................................................................................................

(за станом здоров’я, за сімейними обставинами)

стороннього догляду та битового обслуговування.

З правилами прийому утримування, виписки з будинку – інтернату ознайомився.

Дата заповнення …………………. Підпис.......................... .

Паспорт та пенсійне діло перевірені.

Заява зареєстрована “..........” .......................200.....р.

під № .............................


Спеціаліст ..................................................

(підпис)З


міна стор зДокументована методика СУЯ не підлягає тиражуванню і розповсюдженню без дозволу уповноваженого представника

керівництва з питань функціонування СУЯ у виконавчих органах Індустріальної районної у місті Дніпропетровську ради