litceymos.ru 1 2 3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З09.04.2008 N 304

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 травня 2008 р.
за N 397/15088


Про затвердження форм звітності
з питань загальної середньої освіти
та інструкцій щодо їх заповнення


Відповідно до статті 19-1 Закону України "Про інформацію"
( 2657-12 ), Положення про Міністерство освіти і науки України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2006
N 1757 ( 1757-2006-п ), та з метою приведення нормативно-правових
актів у відповідність до чинного законодавства України
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити:

1.1. Форму звітності N ЗНЗ-1 "Звіт денного загальноосвітнього
навчального закладу", що додається.

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N ЗНЗ-1 "Звіт
денного загальноосвітнього навчального закладу", що додається.

1.3. Форму звітності N ЗНЗ-2 "Звіт вечірньої (змінної)
школи", що додається ( z0398-08 ).

1.4. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N ЗНЗ-2 "Звіт
вечірньої (змінної) школи", що додається ( z0398-08 ).

1.5. Форму звітності N 76-РВК "Зведений звіт денних
загальноосвітніх навчальних закладів", що додається ( z0399-08 ).

1.6. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 76-РВК
"Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів", що
додається ( z0399-08 ).

1.7. Форму звітності N ЗВ-1 "Зведений звіт вечірніх (змінних)
шкіл", що додається ( z0400-08 ).

1.8. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N ЗВ-1
"Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл", що додається
( z0400-08 ).

1.9. Форму звітності N 83-РВК "Звіт про чисельність і склад
педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів", що

додається ( z0401-08 ).


1.10. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 83-РВК
"Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників
загальноосвітніх навчальних закладів", що додається ( z0401-08 ).

2. Форми звітності з питань загальної середньої освіти та
інструкції щодо їх заповнення, затверджені пунктом 1 цього наказу,
увести в дію, починаючи зі звітів на початок 2008/2009 навчального
року.

3. Установити, що забезпечення бланками форм та примірниками
інструкцій, зазначених у пунктах 1.1-1.4, 1.9, 1.10 цього наказу,
покладається на Міністерство освіти і науки України, а зазначених
у пунктах 1.5-1.8 - на Міністерство освіти і науки Автономної
Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій забезпечувати в установлені
терміни збір, контроль, обробку звітності та подання зведеної
інформації відділенню інформаційних систем управління
науково-освітньою галуззю Інституту інноваційних технологій та
змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Головним
управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях,
м. Києві та управлінню статистики в м. Севастополі в цілому по
території та в розрізі районів (за узгодженим колом показників),
форм власності і підпорядкування.

5. Міністерству освіти і науки України забезпечувати подання
в установлені терміни Державному комітету статистики України
зведеної інформації в цілому по Україні, у розрізі форм власності
і підпорядкування, а також в розрізі територій (за узгодженим
колом показників).

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра освіти і науки України Полянського П.Б.

Міністр І.О.Вакарчук


ПОГОДЖЕНО:

Державний комітет
статистики України
Голова комітету О.Г.Осауленко


ЗВІТ
денного загальноосвітнього навчального закладу
на початок 20___/20___ навчального року
(за станом на 5 вересня)


----------------------------------------------------

| Подають: |Терміни подання:| Форма N ЗНЗ-1

|---------------------------------+----------------| ЗАТВЕРДЖЕНО

|денні загальноосвітні навчальні | не пізніше | Наказ МОН

|заклади незалежно від форми | 10 вересня | 09.04.2008 N 304

|власності та підпорядкування: | | За погодженням

|1) органу управління освітою за | | з Держкомстатом

|місцезнаходженням (2 примірники);| | 1 раз на рік

|2) своїй вищій організації (для | | Поштова

|комунальних і державних закладів,| |

|крім системи МОН) | |

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

|Кому подається |

|--------------------------------------------------------------------|

|Найменування, N навчального закладу |

|--------------------------------------------------------------------|

|Місцезнаходження |

|--------------------------------------------------------------------|

|Тип місцевості (1 - міська місцевість, 2 - сільська місцевість) |

|--------------------------------------------------------------------|

|Тип закладу |

|--------------------------------------------------------------------|

|Форма власності |

|--------------------------------------------------------------------|

|Підпорядкування |

----------------------------------------------------------------------

Розділ I. Контингенти учнів за класами
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| \Показники| N |Кількість |Із загальної кількості | Крім того | Дітей-сиріт і | Кількість |

| |рядка| | учнів (з гр. 2): | | дітей, | класів з |

| \ | |----------+-----------------------+------------------------| позбавлених | наповню- |

| | |кла-|учнів|дів-|дру-| учні,|навча-|учнів, які|з них |учнів | батьківського | ваністю |

| \ | |сів | |чат |го- | які |ється | потребу- |навча-|спеці-| піклування | |

| | | | | |річ-| при- |інди- |ють корек-|ється | аль- |-----------------+-----------|

| \ | | | | |ни- |ходять|віду- |ції фізич-|інди- | них | з | з | з |біль-|з них|

|Класи | | | | |ків |тільки|ально | ного та |віду- | кла- |графи|графи|графи| ше |біль-|

| \ | | | | | | на | | (або) |ально | сів**| 2 | 7 | 9 | 25 | ше |

| | | | | | | нав- | |розумового| | | | | |учнів| 27 |

| \| | | | | |чання*| | розвитку | | | | | | | уч- |

| | | | | | | | | в ЗНЗ** | | | | | | | нів |

|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|

| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|

|Підготовчий| 01 | | | | | х | | | | | | | | | |

|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|

| |у | 02 | | | | | | | | | | | | | | |

|1-й |ДНЗ***| | | | | | | | | | | | | | | |

|клас|------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|

| |у | 03 | | | | | | | | | | | | | | |

| |ЗНЗ***| | | | | | | | | | | | | | | |


|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|

|2-й клас | 04 | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|

|3-й клас | 05 | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|

|4-й клас | 06 | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|

|5-й клас | 07 | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|

|6-й клас | 08 | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|

|7-й клас | 09 | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|

|8-й клас | 10 | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|

|9-й клас | 11 | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|

|10-й клас | 12 | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|

|11-й клас | 13 | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|

|12-й клас | 14 | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|


|Усього | 15 | | | | | | | | | | | | | | |

|(сума даних| | | | | | | | | | | | | | | |

|рядків | | | | | | | | | | | | | | | |

|01-14) | | | | | | | | | | | | | | | |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------З рядків 01-03 граф 2, 7 і 9: кількість дітей, які до вступу
в школу виховувалися у дошкільних навчальних закладах (16), ______

З рядка 15 графи 2:

кількість учнів у гімназіях, ліцеях, колегіумах, які
навчаються за загальноосвітньою програмою (17), ________

кількість розумово відсталих дітей (заповнює лише спеціальна
школа (школа-інтернат) для дітей з вадами фізичного розвитку)
(18), ___________

кількість дітей: сліпих у спеціальних закладах для слабозорих
(19), ______, слабозорих у спеціальних закладах для сліпих (20),

_______
З рядка 15 граф 2, 7 і 9:
кількість учнів, які користуються гарячим харчуванням у
закладах усіх типів (21), _______

з них користуються безплатним харчуванням (не заповнюють
заклади інтернатного типу) (22) _______

кількість учнів, потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС (23),

______, з них користуються безплатним харчуванням (24) ______
кількість учнів з малозабезпечених сімей (25) __________, з
них у 1-4-х класах (26) _________

кількість учнів-інвалідів (27) _________

учнів (вихованців) з числа дітей даного району (міста)
(заповнюють загальноосвітні школи-інтернати) (28), ________

З рядка 15 графи 9: учнів у класах інтенсивної педагогічної
корекції (29) ______; учнів у класах для розумово відсталих
(30) _______

Крім того, кількість вихованців, які лише проживають (не
навчаючись) в школі-інтернаті (31) _________

Загальна кількість груп (заповнюють усі заклади інтернатного

типу) (32)______

Дітей дошкільного віку в групах, створених для них (33),

______, з них сиріт і позбавлених батьківського піклування
(34) ______

---------------

* Заповнюють загальноосвітні школи-інтернати і спеціальні
школи-інтернати.

** Не заповнюють спеціальні школи (школи-інтернати).

*** ДНЗ - дошкільний навчальний заклад; *** ЗНЗ -
загальноосвітній навчальний заклад.

Розділ II. Мова навчання та іноземні мови------------------------------------------------------------------

| Мова | N | Код | Класи |

| |ряд-|мови |---------------------------------------|

| | ка | |1 |2 |3 |4 |5 |6|7|8|9 |10|11|12|Усього|

|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|

| А | Б | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7|8|9|10|11|12|13| 14 |

|----------------------------------------------------------------|

| Мова навчання |

|----------------------------------------------------------------|

| класів | 01 | | | | | | | | | | | | | | |

|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|

| учнів | 02 | | | | | | | | | | | | | | |

|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|

| класів | 03 | | | | | | | | | | | | | | |

|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|

| учнів | 04 | | | | | | | | | | | | | | |

|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|

| класів | 05 | | | | | | | | | | | | | | |

|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|

| учнів | 06 | | | | | | | | | | | | | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Мова, яка вивчається як самостійний предмет |


|----------------------------------------------------------------|

| класів | 07 | | | | | | | | | | | | | | |

|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|

| учнів | 08 | | | | | | | | | | | | | | |

|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|

| класів | 09 | | | | | | | | | | | | | | |

|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|

| учнів | 10 | | | | | | | | | | | | | | |

|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|

| класів | 11 | | | | | | | | | | | | | | |

|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|

| учнів | 12 | | | | | | | | | | | | | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Мова, яка вивчається факультативно або в гуртках |

|----------------------------------------------------------------|

| учнів | 13 | | | | | | | | | | | | | | |

|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|

| учнів | 14 | | | | | | | | | | | | | | |

|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|

| учнів | 15 | | | | | | | | | | | | | | |

|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|

| учнів | 16 | | | | | | | | | | | | | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Іноземні мови |

|----------------------------------------------------------------|

| груп | 17 | | | | | | | | | | | | | | |

|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|

| учнів | 18 | | | | | | | | | | | | | | |

|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|

| груп | 19 | | | | | | | | | | | | | | |


|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|

| учнів | 20 | | | | | | | | | | | | | | |

|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|

| груп | 21 | | | | | | | | | | | | | | |

|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|

| учнів | 22 | | | | | | | | | | | | | | |

|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|

| груп | 23 | | | | | | | | | | | | | | |

|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|

| учнів | 24 | | | | | | | | | | | | | | |

|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|

|Із загальної | | | | | | | | | | | | | | | |

|кількості | | | | | | | | | | | | | | | |

|учнів | | | | | | | | | | | | | | | |

|вивчають: | | | | | | | | | | | | | | | |

|одну іноземну| 25 | х | | | | | | | | | | | | | |

|мову | | | | | | | | | | | | | | | |

|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|

|дві іноземні | 26 | х | | | | | | | | | | | | | |

|мови | | | | | | | | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------

Розділ III. Відомості про розподіл учнів за профілем
навчання та поглибленим вивченням предметів------------------------------------------------------------------

| N | Профілі |Код| Учнів у класах: |

|ряд-| навчання | |-----------------------------------------|

| ка | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8|9 |10|11|12|Усього|

|----+-------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+------|

| А | Б | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9|10|11|12|13| 14 |

|----+-------------+---+--------------------+-+--+--+--+--+------|


| 01 | | | \ / | | | | | | |

|----+-------------+---| \ / |-+--+--+--+--+------|

| 02 | | | \ / | | | | | | |

|----+-------------+---| \ / |-+--+--+--+--+------|

| 03 | | | \/ | | | | | | |

|----+-------------+---| / \ |-+--+--+--+--+------|

| 04 | | | / \ | | | | | | |

|----+-------------+---| / \ |-+--+--+--+--+------|

| 05 | | | / \ | | | | | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Предмети, які вивчаються поглиблено* |

|----------------------------------------------------------------|

| 06 | | | | | | | | | | | | | | | |

|----+-------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+------|

| 07 | | | | | | | | | | | | | | | |

|----+-------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+------|

| 08 | | | | | | | | | | | | | | | |

|----+-------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+------|

| 09 | | | | | | | | | | | | | | | |

|----+-------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+------|

| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |

|----+-------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+------|

| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |

|----+-------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+------|

| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |

|----+-------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+------|

| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |

|----+-------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+------|

| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------

Кількість класів з профільним навчанням (15) ______, у них
учнів - усього (16) _______

Кількість класів з поглибленим вивченням предметів

(17) ______, у них учнів - усього (18) _______

---------------

* Предмети, які вивчаються поглиблено (рядки 06-14), не
повторюють профіль (профілі) навчання (рядки 01-05);

при поглибленому вивченні іноземних мов (мови) необхідно
вказати за рядками 06-14 дані про кожну мову окремо.

Розділ IV. Віковий склад учнів
(за станом на 1 січня 20__ року)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Назва | N |Усьо-| у тому числі матимуть вік (число повних років): |

| показника |ряд-| го |------------------------------------------------------------------------------------|

| | ка | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| | | |років|років|років|років|років|років|років|років|років|років|років|років|років|років |

| | | | | | | | | | | | | | | | | і |

| | | | | | | | | | | | | | | | |старші|

|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|

| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|

|Усього учнів | 01 | | | | | | | | | | | | | | | |

|(сума даних | | | | | | | | | | | | | | | | |

|рядків 02-13) | | | | | | | | | | | | | | | | |

|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|

|у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | |

|1-й клас | 02 | | | | | | | | | | | | | | | |

|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|

|2-й клас | 03 | | | | | | | | | | | | | | | |


|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|

|3-й клас | 04 | | | | | | | | | | | | | | | |

|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|

|4-й клас | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |

|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|

|5-й клас | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |

|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|

|6-й клас | 07 | | | | | | | | | | | | | | | |

|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|

|7-й клас | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |

|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|

|8-й клас | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |

|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|

|9-й клас | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |

|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|

|10-й клас | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |

|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|

|11-й клас | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |

|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|

|12-й клас | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |

|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|

|З рядка 01: | | | | | | | | | | | | | | | | |


|дівчат | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |

|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|

|Крім того, | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |

|учнів, які | | | | | | | | | | | | | | | | |

|потребують | | | | | | | | | | | | | | | | |

|корекції | | | | | | | | | | | | | | | | |

|фізичного | | | | | | | | | | | | | | | | |

|та (або) | | | | | | | | | | | | | | | | |

|розумового | | | | | | | | | | | | | | | | |

|розвитку | | | | | | | | | | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З рядка 02 - кількість учнів 1-го класу, які мають вік на
1 вересня 20__ року:

5 років і молодші (16), _____, 6 років (17), _____, 7 років
(18), _____, 8 років і старші (19), _____следующая страница >>