litceymos.ru 1


Алгоритм дій

при травмуванні дітей під час навчально-виховного процесу:


 • терміново організувати першу долікарську допомогу потерпілому, у разі необхідності – його доставку до лікувально-профілактичного закладу. Зберегти обстановку на місці в тому стані, в якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю оточуючих, і не призведе до більш тяжких наслідків);

 • негайно повідомити батьків потерпілого;

 • негайно у телефонному режимі повідомити інженера з охорони праці РУО Рохманову Л.Ф. (392 42 67);

 • надіслати повідомлення до РУО протягом доби (додатки 1а,1б);

 • наказом призначити комісію з розслідування нещасного випадку протягом доби;

 • зробити запит до лікувального закладу про характер і тяжкість ушкодження потерпілого;

 • протягом 3-х діб після закінчення розслідування затвердити відповідний акт Н-Н (додаток 3) та направити по одному примірнику до відповідних органів управління освітою;

 • видати наказ про результати розслідування нещасного випадку;

 • після одужання дитини направити до вищезазначених організацій повідомлення про наслідки нещасного випадку(додатоки 2а, 2б);

 • зареєструвати нещасний випадок у журналі реєстрації нещасних випадків.

Оформляти документи при травмуванні дітей

1) під час навчально-виховного процесу протягом 3-х діб:

 • повідомлення (4 примірники) (додатки 1а,1б);

 • наказ про створення комісію з розслідування нещасного випадку (2 примірники);

 • висновки з лікувального закладу;

 • пояснювальні записки від потерпілого та свідків;

 • АКТ Н-Н (4 примірники) (додаток 3);

 • наказ про результати розслідування нещасного випадку;
 • повідомлення про наслідки нещасного випадку, якщо оформляється заняття на дому, то необхідно зробити відповідні помітки (4 примірники) (додаток 2а, 2б);2) при травмуванні дітей у побуті протягом 10-и діб:

 • повідомлення (4 примірники) (додаток 1а,1б);

 • висновки з лікувального закладу;

 • повідомлення про наслідки нещасного випадку, якщо оформляється заняття на дому, то зробити відповідні помітки (4 примірники) (додаток 2а, 2б).


Надавати пакет документів (по одному примірнику):

 • потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;

 • до управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради (повідомлення про нещасний випадок надається безпосередньо на ім’я начальника управління освіти ), (додаток 1а,1б);

 • до управління освіти Харківської міської ради протягом 3-х діб (каб.210, Шепель В.М., т. 700-48-81).


НАКАЗИ: РУО від 20.01.2010 № 28;

МУО від 15.05.2010 №81

Додаток 1а (3 примірника)


НА БЛАНКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ№ ____­­­___ від _______________


Директору Департаменту освіти

Харківської міської ради

Деменко О.І.

Начальника управління освіти

адміністрації Фрунзенського району

Харківської міської ради

Логачовій С.І.
ПОВІДОМЛЕННЯ

про нещасний випадок

Дата й час,коли стався


нещасний випадок 11січня 2011 року о 11-45

Найменування закладу освіти Харківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів


___ Харківської міської ради Харківської області,

директор - П.І.Б.


Місце нещасного випадку і його коротка характеристика спортивний майданчик

школи

Дані про потерпілого : П.І.Б.,дата народження


Іванов Іван Іванович, 05.05.1995 р.н., 5- А клас


У разі групових нещасних випадків – характер травм у потерпілих

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Короткі обставини і передбачувані причини нещасного випадку на уроці фізичної культури під час проведення естафети учень впав.


Дата,час передачі інформації та прізвище особи,яка передала її

11 січня 2011 року о 15-00,заступник директора з НВР П.І.Б.


Керівник закладу

Додаток 1 б (1 примірник)


НА БЛАНКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ№ ____­­­___ від _______________


Директору Департаменту освіти

Харківської міської ради

Деменко О.І.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про нещасний випадок

Дата й час,коли стався


нещасний випадок 11січня 2011 року о 11-45


Найменування закладу освіти Харківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

___ Харківської міської ради Харківської області,


директор - П.І.Б.


Місце нещасного випадку і його коротка характеристика спортивний майданчик

школи

Дані про потерпілого : П.І.Б.,дата народження


Іванов Іван Іванович, 05.05.1995 р.н., 5- А клас


У разі групових нещасних випадків – характер травм у потерпілих

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Короткі обставини і передбачувані причини нещасного випадку на уроці фізичної культури під час проведення естафети учень впав.


Дата,час передачі інформації та прізвище особи,яка передала її

11 січня 2011 року о 15-00,заступник директора з НВР П.І.Б.


Керівник закладу


Начальник управління освіти С.І.Логачова

Додаток 2а (3 примірника)


НА БЛАНКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ№ ____­­­___ від _______________


Директору Департаменту освіти

Харківської міської ради

Деменко О.І.

Начальника управління освіти

адміністрації Фрунзенського району

Харківської міської ради

Логачовій С.І.
ПОВІДОМЛЕННЯ

про наслідки нещасних випадків ,що стався з потерпілим

Іванов Іван Іванович

який (а) навчається в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІступенів № __ Харківської міської ради Харківської області

(навчальний заклад)


за актом форми Н-Н № _1__ від ___11.01.2011______________


Наслідки нещасного випадку (відповідно до п.19 акта за формою Н-Н )

потерпілий одужав, установлена інвалідність І,ІІ,ІІІ групи , помер

(потрібно підкреслити )


Діагноз за довідкою

лікувально-профілактичної установи

Звільнений від навчання (відвідування) у навчальному закладу

Число днів

невідвідування

навчального закладу

Забиття м’яких тканин голови


з 11.01.2011 по 17.01.2011

6Керівник навчального закладу


Додаток 2 б (1 примірника)


НА БЛАНКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ№ ____­­­___ від _______________


Директору Департаменту освіти

Харківської міської ради

Деменко О.І.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про наслідки нещасних випадків ,що стався з потерпілим

Іванов Іван Іванович

який (а) навчається в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІступенів № __ Харківської міської ради Харківської області

(навчальний заклад)


за актом форми Н-Н № _1__ від ___11.01.2011______________


Наслідки нещасного випадку (відповідно до п.19 акта за формою Н-Н )

потерпілий одужав, установлена інвалідність І,ІІ,ІІІ групи , помер

(потрібно підкреслити )


Діагноз за довідкою

лікувально-профілактичної установи

Звільнений від навчання (відвідування) у навчальному закладі

Число днів

невідвідування

навчального закладу

Забиття м’яких тканин голови


з 11.01.2011 по 17.01.2011

6Керівник навчального закладу


Начальник управління освіти С.І.Логачова


Додаток 3 (4 примірника)

(


Форма Н-Н


Затверджую

______________________

________________________

12.01.2011рік


АКТ № ___(№ співпадає з № в журналі) .

про нещасний випадок з вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом навчального закладу (складається у п’яти примірниках)

1. Прізвище, ім’я та по батькові потерпілого Іванов Степан Петрович

2. Стать: чоловіча, жіноча (потрібне підкреслити)

3. Рік народження _1998_

4.Навчальний заклад, клас , група, де навчається, виховується потерпілий

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 61 Харківської


міської ради Харківської області 8-А клас

5. Підпорядкованість (належність) навчального закладу

Міністерство освіти і науки України

(міністерство, інший центральний орган виконавчої ради, орган управління освітою, засновник (власник), якому підпорядкований навчальний заклад)

6. Поштовий індекс та адреса навчального закладу

61046 м. Харків, пр. Косіора - 43/19

7. Місце, де стався нещасний випадок спортивний майданчик школи

8. Прізвище, ім’я та по батькові вчителя, викладача, вихователя, керівника навчального закладу, у класі (групі) якого стався нещасний випадок

вчитель фізичної культури – Петров Іван Іванович

9. Дата проведення інструктажу, навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності:

інструктаж вступний 01.09.2010

інструктаж первинний 11.09.2010

10. Дата і час нещасного випадку 11січня 2011

(година, число, місяць, рік)


11. Обставини, за яких стався нещасний випадок

На уроці фізичної культури під час проведення естафети Степан випадково впав


12. Подія, що призвела до нещасного випадку падіння під час пересування


13. Причини нещасного випадку особиста необережність

14. Наслідки нещасного випадку не смертельний

( смертельний чи не смертельний )

15 Перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння

тверезий


16. Заходи щодо усунення нещасного випадку:з / п


Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець (посада, прізвище, ініціали)

Відмітка про виконання

1

Додаткові бесіди з правил поведінки в школі

23-25 вересня 2009

Класні керівники

виконано

2

Позаплановий інструктаж з учнями 8-А класу

24 вересня 2009

Петров І.І. вчитель фізичної культури

виконано


17.Особи, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці


вчитель фізичної культури – Петров І.І., п.4.6.1. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчальнео-виховного процесу .

(прізвище, ім’я та по батькові, професія,посада, статті, параграфи, пункти порушених ними законодавчих та нормативних актів )


18. Свідки нещасного випадку Шишкіна Н.В. 1999р.н (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження)


19. Висновки лікувально – профілактичного закладу


Діагноз за довідкою лікувальної установи

Звільнений від навчання (відвідування) закладу

Число днів невідвідування закладу

Струс головного мозкуЗ 11.01.2011по 17.01.2011

6днівАкт складено 12.01 2011


Голова комісії_______________________________________

(посада) (прізвище, підпис)

Члени комісії______________________________________________

(посада) (прізвище, підпис)

___________________________________________________________

(посада) (прізвище, підпис)

___________________________________________________________

(посада) (прізвище, підпис)


______________________________________________________________________________________________________ ..

Уточнення до п.17) Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчальнео-виховного процесу:

п.4.6.1. – учитель (вихователь) несе відповідальність за збереження життя і здоров’я вихованців, учні, студентів, курсантів, слухачів під час навчально-виховного процесу.

п.4.6.8. – терміново повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності навчального закладу про кожний нещасний випадок, що стався вихованців, учні, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, організує надання першої долікарняної допомоги потерпілому, викликає медпрацівникаНА БЛАНКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ


НАКАЗ


від №


Про створення комісії з

розслідування нещасного

випадку, що стався з

....................................

Внаслідок того, що ....(обставини травмування)......................................, згідно з п. 3.3. „Положення про розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу”Н А К А З УЮ :


1. Створити комісію з розслідування нещасного випадку в такому складі :

Голова комісії :


Члени комісії : 1. Комісії провести розслідування нещасного випадку протягом 3 днів та оформити відповідні акти.

 2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.Керівник закладу освіти


З наказом ознайомлені :НА БЛАНКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИНАКАЗ


від №


Про результати розслідування

нещасного випадку, що стався з

.........................

Комісія, що створена наказом по закладу освіти від 2011 № , було проведено розслідування нещасного випадку, який стався ..................... з .........................

У ході розслідування було встановлено, що ........... під час .................................

У в’язку з вищезазначеним і з метою запобігання випадків травматизму


Н А К А З УЮ :


1.Заступнику директора .:

1.1.Провести позаплановий інструктаж з вчителями трудового навчання закладу освіти.

до 00.00.2011

1.2.Взяти на облік нещасний випадок з Івановим І.І.

до 00.00.2011

2. Класним керівникам:

2.1. Провести позаплановий інструктаж з учнями школи.

до 00.00.2011

2.2. Провести додаткову бесіду з учнями закладу.

до 00.00.2011

3. Порушити клопотання щодо винесення догани вчителю трудового навчання Іванова І.І., на уроці якого стався нещасний випадок за порушення посадових обов’язків та порушень п. 4.6.1 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу..


4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Керівник закладу освіти


КЛАСИФІКАТОР подій,

що призвели до нещасного випадку для дітей

невиробничого характеру:


 • Події, пов’язані з транспортом, у тому числі:

 • вхід, вихід з транспортного засобу (автомобіля, автобуса, поїзда, метрополітену, тролейбуса, канатної дороги тощо)

 • дорожньо-транспортні пригоди, з них

 • наїзд або зіткнення транспортних засобів (автомобіля, мото- і велотехніки, засобів міського електротранспорту, поїздів)

 • інші пригоди, пов’язані з дорожньо-будівельною, сільськогосподарською технікою тощо

 • Події, пов’язані з використанням газу в побуті

 • Випадкові падіння потерпілого, у тому числі:

 • під час пересування

 • з висоти

 • в колодязі, ями, ємності тощо

 • Випадкова дія механічних сил, у тому числі:

 • падіння, обрушення предметів, матеріалів, породи тощо

 • обрушення будівель, споруд та їх елементів

 • Дія предметів та деталей, що рухаються, обертаються,

 • розлітаються

 • Ураження електричним струмом, у тому числі:

 • у разі доторкання до лінії електропередачі та обірваних

 • проводів

 • у разі перебування на електропостачальних спорудах

 • у разі користування побутовими електроприладами

 • Вибухи, у тому числі:

 • боєприпасів, вибухових матеріалів

 • Вплив екстремальних температур (крім пожеж), що призвів до опіків, теплових ударів чи обморожень

 • Пожежа

 • Випадкові отруєння, у тому числі:

 • продуктами харчування та безалкогольними напоями

 • алкогольними напоями
 • наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами


 • грибами

 • ліками та медикаментозними препаратами

 • іншими хімічними та отруйними речовинами

 • Дія іонізуючого, радіоактивного, електромагнітного випромінювання

 • Самогубство, самопошкодження

 • Голодування, виснаження

 • Утоплення

 • Вбивство чи нанесення ушкоджень іншою особою

 • Використання або контакт з вогнепальною зброєю

 • Контакти з тваринами, комахами, отруйними рослинами та іншими представниками фауни і флори

 • Техногенне та стихійне лихо, дія сил природи

 • ІншіКЛАСИФІКАТОР причин нещасного випадку для дітей • Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність, у тому числі:

 • побутової техніки та приладів

 • транспортних засобів

 • Незадовільний технічний стан, у тому числі:

 • транспортних засобів

 • побутової техніки та побутових приладів

 • споруд, будинків, конструкцій

 • доріг, проїздів, проходів тощо

 • Відсутність або недоліки документації з експлуатації чи користування побутовими приладами, устаткуванням, предметами, речовинами тощо

 • Порушення або недотримання норм і правил безпеки, у тому числі:

 • правил дорожнього руху

 • правил пожежної безпеки

 • вимог безпеки під час експлуатації технічних засобів, устаткування, побутових приладів

 • Порушення або недотримання санітарно-гігієнічних норм і вимог, особистої гігієни, у тому числі:

 • реалізація неякісних, небезпечних та фальсифікованих товарів

 • споживання неякісних харчових продуктів, напоїв, грибів

 • Відсутність систем сигналізації, оповіщення, вентиляції, захисних пристроїв, огороджень
 • Недостатня інформованість населення


 • Особиста необережність

 • Незадовільний психофізіологічний стан, перебування в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, токсикологічного отруєння

 • Протиправні дії інших осіб

 • ІншіКЛАСИФІКАТОР

місця подій для дітей


 • Навчально-виховний заклад (дитячий садок, школа, інтернат, коледж, інститут тощо)

 • Адміністративний будинок тощо

 • Лікувально-профілактичний заклад або донорський пункт

 • Видовищний або спортивний заклад (кінотеатр, театр, стадіон, плавальний басейн, зоопарк тощо)

 • Місце організованого відпочинку (санаторій, профілакторій, будинок та база відпочинку, атракціон, парк, організований пляж, спортивний та оздоровчий табір, туристична база та база відпочинку тощо)

 • Місце для занять спортом (стадіон, спортивний зал, футбольне поле, ковзанка, кінноспортивна база, спортивний майданчик тощо)

 • Торговельний об’єкт (ринок, магазин) або об’єкт громадського харчування (ресторан, кафе, їдальня тощо)

 • Місце неорганізованого відпочинку та туризму (ліс, річка, неорганізований пляж, гори, печери тощо)

 • Місце проживання (квартира, житловий будинок, дача, домашні та господарські приміщення тощо)

 • Спеціальне місце перебування (гуртожиток, лікарня, госпіталь, дитячий будинок, будинок для престарілих, притулок тощо)

 • Дача, садова та присадибна ділянки, город, гараж

 • Дорога, вулиця, тротуар, стежка, сходи

 • Транспортні засоби (автобус, трамвай, метрополітен тощо)

 • Ліфт будинку

 • Інші місця.