litceymos.ru 1

Затверджено


на засіданні кафедри обліку та ДФК

протокол №1

від «14» вересня 2012 року


План

проведення відкритий лекційних та практичних занять

викладачами кафедри «Обліку та ДФК» на 2012-2013 н. рік


ПІБ викладача, який проводить практичне заняття

Дата проведення, назва дисципліни, вид заняття, аудиторія, час проведення

вересень

жовтень

листопад

грудень

лютий

березень

квітень

травень

Шкіря Н.Л.

Шендригоренко М.Т.ВГК (лекція) ауд. 407

29.11.2012р.

1230 – 1350

Нікульникова Т.Г.


АГД (ділова гра)

ІІ семестр

Цибіна Л.В.


Фінансовий аналіз (лекція) ауд. 407

11.12.2012р.

1400 - 1520

Мельник М.Ф.Внутрішній аудит (лекція)

ІІ семестр
Бондаренко Т.Ю.
Історія розвитку обліку і контролю (лекція)

ІІ семестрПогрібна О.П.

Теорія економічного контролю (лекція)

ІІ семестр


Криштопа І.І.


Облік в галузях економіки (лекція)

ауд. 407

14.12.2012р.

900 - 1020

Волков Д.П.АЗПУР (практична робота)

ауд. 418

28.11.2012р.

900 - 1020
Лебедько Н.П.

Облік в бюджетних установах (лекція)

ІІ семестр
Зимовець О.П

Бухгалтерський облік (практична робота)

ауд. 107

19.10.2012р.

1230 - 1350Зав. кафедри Н.Л. Шкіря