litceymos.ru 1Додаток 4#NAME?#NAME?Перелік державних, регіональних, міських та районних галузевих програм по бюджету району у місті на 2012 рік


Код типової класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування програми Сума, грн. Найменування програми Сума, грн. Сума, грн.
01 Виконавчий комітет Індустріальної районної у місті Дніпропетровську ради, всього

#NAME?
0 #NAME?

у тому числі :
090802 Інші програми соціального захисту дітей Програма соціального захисту дітей та розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Індустріальному районі на 2011-2015 роки #NAME?

#NAME?
091102 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Районна цільова програм "Сім'я" (соціальна підтримка незахищених категорій сімей району) на 2009-2013 роки #NAME?

#NAME?
091104 Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Програма поліпшення становища сімей та жінок в Індустріальному районі на 2009-2013 роки #NAME?


#NAME?
091108 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей , крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Програма оздоровлення та відпочинку дітей Індустріального району міста Дніпропетровська на 2011-2013 роки 437,220

437,220
091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів Районна комплексна програма соціального захисту ветеранів війни та праці, дітей війни "Ветеран" на 2012-2014 рр. #NAME?

#NAME?
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань Програми розвитку фізичної культури і спорту в Індустріальному району на 2008-2012 роки #NAME?

#NAME?
91106 Інші видатки Програма "Молодь Індустріального району" на 2009-2015 роки #NAME?

#NAME?
110103 #NAME? Програма "Молодь Індустріального району" на 2009-2015 роки 10,000

10,000
Програма культурно-масових заходів в Індустріальному районі на 2011-2012 роки 66,200

66,200
10 Відділ освіти Індустріальної районної у місті Дніпропетровську ради, всього

327,700 0 159,358 487,058

у тому числі :
070401 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми Програма розвитку позашкільних закладів Індустріального району м.Дніпропетровська на період до 2012 року 25,300

25,300
091108 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей , крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Комплексна програма розвитку освіти в Індустріальному районі до 2012 року 302,400

302,400
150101 Капітальні вкладення

Програма соціально-економічного і культурного розвитку м.Дніпропетровська на 2012 рік 159,358 159,358
15 Управління праці та соціального захисту населення Індустріальної районної у місті Дніпропетровську ради, всього

#NAME?
0 #NAME?

у тому числі :
090412 Інші видатки на соціальний захист населення Районна комплексна програма соціального захисту населення району на 2012–2014 р.р. 524,900

524,900
090412 Інші видатки на соціальний захист населення Комплексна програма соціального захисту ветеранів війни та праці м.Дніпропетровська "Ветеран" на 2010-2012 рр. 31,200

31,200
090412 Інші видатки на соціальний захист населення Комплексна програми соціального захисту інвалідів м.Дніпропетровська "Турбота" на 2010-2012 роки 148,800


148,800
091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Комплексна програми соціального захисту інвалідів м.Дніпропетровська "Турбота" на 2010-2012 роки #NAME?

#NAME?
110103 #NAME? Комплексна районна програма соціального захисту населення району на 2012-2014 роки 13,800

13,800
Районна комплексна програма соціального захисту ветеранів війни та праці, дітей війни "Ветеран" на 2012-2014 роки 10,000

10,000
41 Відділ комунального господарства Індустріальної районної у місті Дніпропетровську ради, всього

#NAME?
0 #NAME?

у тому числі :
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Дніпропетровська на 2008-2012 роки #NAME?

#NAME?

ВСЬОГО ВИДАТКІВ
#NAME? 0 159,358 #NAME?

у тому числі: за рахунок міжбюджетних трансфертів

148,800
159,358 308,158Голова районної у місті ради

Ю.С.Дегтярьов