litceymos.ru 1

Орієнтовна схема аналізу виховного заходу

І. Аналіз готовності педагога (педагогічного колективу) до проведення виховного заходу:

1. постановка мети і завдань заходу; на виховання яких якостей учнів спрямовано захід;

2. урахування рівня вихованості учнів під час визначення мети і завдань заходу;

3. місце даного заходу в загальній системі виховної роботи.

II. Процес підготовки:

1. спрямовуюча роль класного керівника (педагога-організатора, керівника гуртка) у ході підготовки заходу, тактовна допомога учням;

2. роль органів самоврядування під час підготовки й проведення заходу;

3. забезпечення в процесі підготовки згуртованої, злагодженої роботи колективу; формування стосунків співробітництва, взаємодопомоги, вимогливості;

4. організація діяльності учнів (вихованців): уточнення обов'язків і повноважень кожного учня (вихованця) та встановлення конкретних термінів виконан­ня окремих завдань тощо.

III. Проведення заходу:

1. Організація:

а) місце проведення, оформлення приміщення, обладнання, використання наочності, ТЗН;

б) своєчасність початку та організоване проведення;

в) дотримання регламенту, доцільність його використання;

т) участь представників громадськості, батьків у проведенні заходу; ефективність їхньої участі;

ґ) дотримання під час заходу санітарно-гігієнічних вимог, правил пожежної безпеки, техніки безпеки;

д) запобігання перевтомі та врахування особливостей фізичного розвитку учнів (вихованців);

е) зовнішній вигляд учнів (вихованців);

ж) дисципліна.

2. Зміст:

а) цілеспрямованість; чи доведено мету до учнів (вихованців);

б) зв'язок із життям класу, школи, району, міста;


в) використання під час проведення заходу питань, які хвилюють учнів;

г) врахування вікових та індивідуальних особливостей; емоційна насиченість заходу;

д) вплив на розширення світогляду учнів, на розвиток пізнавальних інтересів.

3. Методика проведення:

а) чи оптимально обрано форму проведення (бесіда, ранок, лекція, година спілкування, конференція, конкурс тощо);

б) роль класного керівника (педагога-організатора, керівника гуртка) у проведенні заходу, його педагогічна майстерність;

в) наявність елементів обговорення, відкритого обміну думками в ході заходу;

г) рівень самостійності учнів у обговоренні проблем.

IV. Результати:

1. Досягнення поставлених педагогом мети та завдань даного заходу.

2. Виконання плану заходу.

3. Аналіз ставлення учнів до змісту заходу, рівень їхньої активності.

4. Чи був захід цілісною системою, чи набором різних, необ'єднаних між со­бою частин?

5. Що вдалося краще, що гірше? Цікаві знахідки педагога.

Аналіз виховного заходу

Дата: _____________________________________________

Клас(и):_____________________

Форма заходу: ______________________________________

Тема:_________________________________________________

Мета заходу:________________________________________

Хто проводить:_______________________________________

Мета відвідування:___________________________________
Параметри аналізуПозитивні аспекти заходу (досягнення)


Негативні аспекти заходу (зауваження)І. Аналіз готовності педагога
II. Процес підготовки

III. Проведення заходу:


1.Організація

 

2.Зміст

 

3. Методика проведення
IV. Результати
V. Загальні висновки
VI. Рекомендації