litceymos.ru 1

НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА.

ЗМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ ЗА ЧАСАМИ І ЧИСЛАМИ.

1. Підкресли дієслова. Випиши з тексту словосполучення дієслово + іменник.

Їжак до зими готується. Лягає на землю та качається, борюкається. А листя на його сиві голки все настромлюється, нанизується. Отак назбирає він листя та й несе його до своєї домівки. Несе, наче золотий стіжок везе. Скине його на купку, спочине трохи та й знову за роботу. Бо ж любить їжачок зимувати у теплій м'якій постелі.

(М.Сингаївський)

Запиши дієслова з перших двох речень в неозначеній формі.


2. Підкресли в прислів'ях дієслова-антоніми.

Високо злетів, та низько сів.

Вода в одного бере, другому дає.

Літо біжить, підстрибуючи, а зима бреде, похнюпившись.

Крокуєш - дорогу долаєш, сидиш - дні коротаєш.


3. Заміни словосполучення дієсловами-синонімами.

Сушити собі голову -

У печінках сидіти -

Сісти в калюжу -

Їсти очима –

Бути на сьомому небі -

Класти зуби на полицю -


4. Підкресли дієслова, вжиті в переносному значенні. Склади з одним із них речення.

Сірі журавлі завітали до нас рано.

Ще сніг не зійшов, а вони вже вітали нас у високості.


5. Спиши, розкриваючи дужки. Добери заголовок до тексту.

Хто з нас влітку (не)любить купатися в річці! Пам'ятайте правила поведінки біля водойм. (Не)запливайте далеко від берега. (Не)пірнайте в незнайомому місці. (Не)пустуйте у воді.


6. До іменників і прикметників добери споріднені дієсло­ва в неозначеній формі.

Продавець - ______________ , щебет - ________________,

лікар - __________________, хворий - _________________,


зимовий - __________________, сумний - __________________,

червоний - __________________.


7. Випиши дієслова. Розбери їх за будовою. З одним із дієслів склади речення. Визнач члени речення. Встанови зв'язок слів у ньому.

Дихає, малюнок, переїзд, записав, пролісок, прилетіли, сирий, посадили, складати.


8. Зроби звуко-буквений аналіз дієслів.

Сиджу - __________________________, сміється - ________________________,

дивиться - ________________________, з’їхав - ___________________________,

малюємо - ________________________.


9. Підкресли дієслова, які стоять у неозначеній формі. Виділи в них закінчення.

Писати, не знає, не ходить, сіяти, вмиватися, працюють, бажають, сміятися, одягнутись.


10. Подані дієслова постав у початкову форму та розбери за будовою.

Боронив - _________________________________________________

Прочитав - _________________________________________________

Малює - _________________________________________________

Знімають - _________________________________________________

Відчинить - _________________________________________________

Напишеш - _________________________________________________


11. У кожному рядку підкресли зайве слово.

Чеберяє, намалював, сидіти, спить, віє.

Лити, танцювати, одягнутись, вмиватися, грає, любити.

12. Зміни дієслова за часами в однині.


Н.Ф.

Час


Бажати

Кричати


Лити

Теп.ч.


Мин.ч.


Майб.ч.13. Визнач усно час і число дієслів.

У дворі індик походжає, надувся, мов куля, і на всіх лю­тує. Крилами по землі черкає і хвоста широко розгорнув. А хлоп'ята йшли повз нього та й ну дражнити.

Гей, індиче, покажись!

Ще й по двору пройдись!

Індик ще дужче набундючився та як забурмоче:

- А-бу-бу-бу-бу-бу!

(Є. Чарушин)


14. Спиши, змінюючи час дієслів на минулий. Розбери дієслова за будовою.

Весна

Радісно засвітить весняне сонечко. По дорогах побіжать веселі струмки. Лід на річці посиніє. Набубнявіють на де­ревах бруньки. Діти повісять шпаківні. З теплих країв при­летять шпаки.

Добери споріднені дієслова до дієслова побіжать. Роз­бери за будовою.15. Від поданих іменників утвори дієслова 2 особи мно­жини теперішнього часу.

Одяг - ____________________________________

Старання - ________________________________

Сміх - ____________________________________

Малювання - ______________________________

Праця - ___________________________________


Склади спонукальне речення з одним із утворених слів.


16. Спиши текст. Заміни дієслова дієсловами 3 особи од­нини чоловічого роду.

Ліс

Ми охороняємо ліс і все живе у ньому. Знаємо, які звірі, птахи, комахи живуть у лісі. Буваємо в лісі в різні пори року. Багато цікавого дізнаємось про нього.