litceymos.ru 1
У к р а ї н а

Чернівецька міська рада

Виконавчий комітет

У П Р А В Л I Н Н Я О С В I Т И


58029, м. Чернiвцi, вул. Червоноармійська, 176, т. 3-30-87


НАКАЗ

02.03.2010 р. №93


Про стан навчально-

виховної роботи в групах

продовженого дня закладів

освіти м.Чернівців


На виконання плану роботи управління освіти Чернівецької міської ради на 2009 – 2010 н.р. та з метою вивчення та удосконалення навчально-виховної роботи з молодшими школярами в другій половині дня міський методичний кабінет у жовтні, січні, лютому 2009-2010н. р. здійснив вивчення стану навчально-виховної роботи груп продовженого дня закладів освіти міста: ЗОШ №4, 5,11, 19, 20, 28, 34,37, 39, СПШ №7, 15, 29. Відвідано 17 занять з самопідготовки, клубних годин та спортивно-оздоровчих занять, вивчено санітарно-гігієнічні умови та навчально-матеріальну базу, методичний рівень вихователів, перевірено планування роботи груп продовженого дня та ведення шкільної документації, проаналізовано системність та ефективність внутрішкільного контролю, проведено співбесіди з вихователями та дітьми.

Вихователі груп продовженого дня ЗОШ №4, 5, 11, 28, 34,39, СПШ №7, 15, 29 в основному здійснюють цілісний та системний педагогічний вплив, коли зміст, методи виховання і навчання, ритм занять, режим дня і тижня, етика спілкування, дизайн середовища - все працює на потреби і вікові можливості вихованців, сприяє розвитку дитячих здібностей, не шкодить фізичному і психічному здоров’ю. Забезпечено педагогічно виважений підхід до комплектування груп. Оптимальним є формування класів-груп (СПШ №7(2 групи), ЗОШ № 4,12, 26, 39,41, 42) та одновікових груп (СПШ №7, 15, 35,ЗОШ №1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 16, 22, 24, 27, 28, 31, 37, 38).


Відзначено роботу закладів міста щодо забезпечення необхідних умов для функціонування груп: створено умови для самопідготовки та організації дозвілля дітей, ігрові та санітарно-гігієнічні куточки, кутки групи продовженого дня, класні бібліотечки, заведено тематичні папки за напрямами діяльності груп тощо. Проте навчально-матеріальна база груп потребує систематичного поповнення, вияву ініціативи самих вихователів (ЗОШ №20). Виділено окреме приміщення для групи продовженого дня в ЗОШ №4, 7, 10, 16, 25, 29, 33, 34, 38, 39. Обладнано ігрові кімнати для вихованців в ліцеї №4,СПШ № 7,ЗОШ №5, 10, 11, 12, 16, 20, 25, 27, 28, 37, 38, 39, 40. Облаштовано затишні розвивально-ігрові зони в рекреаціях СПШ №7, 9, 15, 35, ліцеї №4, ЗОШ №6, 22, 24, 27, 31, 38, 42. Проте решта закладів не подбали про належний рівень організації ігрового простору та відпочинку вихованців у другій половині дня. В окремих спеціалізованих школах дітям доводиться цілий день знаходитись у переповнених меблями, партами приміщеннях, що сприяє стомлюваності та зниженню працездатності учнів.

Розроблено та затверджено режими роботи груп, де передбачено доцільну зміну і чергування різних видів діяльності дітей, регламентованих відповідно до їхніх вікових особливостей. Внесено відповідні зміни у режим дня згідно нового Положення про групу продовженого дня. Проте не завжди режим дня ухвалюється педагогічною радою та погоджується з лікарем (ЗОШ №20).

Плани вихователів узгоджені з планом роботи вчителів початкових класів, школи та складені згідно вимог. Однак щоденні плани окремих молодих вихователів недосконалі, формальні: не вказуються тема, мета прогулянок, спортивних годин, не розписується самопідготовка (ЗОШ №5, 19, 20).

Молоді вихователі зустрічають труднощі в організації діяльності групи продовженого дня, недооцінюють можливості, які надає режим дня у збільшенні ефективності навчально-виховної роботи .Так, недостатньо задовольняються потреби дітей у руховій активності, фізичному розвитку через заміну спортивної години звичайною прогулянкою в ЗОШ №5, 19, 20.


У більшості шкіл вихователі правильно організовують заняття з виконання домашніх завдань – самопідготовки, формуючи в учнів позитивне ставлення до навчання, навички самовиховання, самоосвіти, надаючи диференційовану міру допомоги школярам різного рівня успішності (ЗОШ №5, 11, 28, 34, 39, СПШ №7, 15, 29). Проте в організації й керівництві самопідготовкою виявлено недоліки: нечіткість інструктажу, відсутність належного індивідуального, диференційованого підходів до дітей та організації само-, взаємоперевірки, самооцінки (ЗОШ №19, 20, 37) відсутність пам’яток, наочності (ЗОШ №39). Якість виконання письмових домашніх завдань потребує поліпшення. В ході самопідготовки недостатньо часу відводиться на виконання усних завдань, над якими учням доводиться працювати вдома.

У другій половині дня вихователі працюють над закріпленням знань та здійснюють моральне, естетичне, патріотичне виховання, формують світогляд молодшого школяра. Під час проведення тематичних занять та індивідуальних бесід, заходів з ОБЖ педагоги груп продовженого дня враховують вікові та індивідуально-психологічні особливості вихованців, їхні пізнавальні процеси, формують стійкий інтерес до занять ( ЗОШ №4, 11,19, 20, 28, СПШ №7, 15, 29) , накопичують цікавий матеріал до кожного заняття (ЗОШ №34, 39), забезпечують взаємозв’язок теорії та практичної художньо-трудової діяльності дітей (ЗОШ №5, 39).

Вихователі груп продовженого дня постійно працюють над підвищенням свого методичного рівня: беруть участь в роботі шкільних, міських методичних об’єднань, заняттях школи молодого вихователя, семінарах-практикумах, постійно займаються самоосвітою. Добре сплановані питання наставництва. Негативно впливає на якість роботи вихователя недостатній зв'язок з вчителями початкових класів, практичним психологом школи. Відзначено пасивність участі вихователів у діяльності шкільного методичного об’єднання в ЗОШ №20.

Питання стану навчально-виховної роботи групи продовженого дня перебуває на контролі адміністрації шкіл: заслуховується на засіданнях педагогічних рад, нарадах при директорові. Проводиться оглядовий контроль, відвідується самопідготовка, тематичні виховні заняття, перевіряється ведення документації, видаються накази. Проте книги контролю заступників директора засвідчують недостатню кількість відвіданих занять в групі продовженого дня (ЗОШ №20, СПШ №29).Виходячи з вищесказаного,

наказую:

1.Директорам шкіл:

1.1.Привести у відповідність до нового Положення про групу продовженого дня режими роботи груп, обговорити їх на педрадах та затвердити (до 15.03.2010 р.).

1.2. Здійснювати контроль за харчуванням учнів групи продовженого дня, додержанням санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил та норм, медичним обслуговуванням, організацією навчально-виховного процесу групи продовженого дня.

1.3.Віднайти можливість для створення окремої ігрової кімнати та класного приміщення для вихованців групи продовженого дня.

2. Заступникам директора з навчально-виховної роботи:

2.1. Надавати практичну допомогу молодим вихователям в організації і проведенні самопідготовки, спортивно-оздоровчих занять, прогулянок, тематичних занять.

2.2.Посилити контроль за діяльністю груп продовженого дня та привести у норму ведення книг контролю.

2.3.Сприяти активізації діяльності вихователів груп продовженого дня у шкільному методичному об’єднанні, підвищувати їхній методичний рівень.

2.4.Налагоджувати співпрацю вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня, практичного психолога, логопеда.

2.4.Зміцнювати навчально-матеріальну базу груп продовженого дня.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого заступника начальника управління освіти Л.О.Сірко.


Начальник управління

освіти міської ради В.С.Малишевська


Виконавець :

методист ММК

02.03.2010 М.П.Котова


Ознайомлена:

перший заступник начальника

управління освіти міської ради Л.О.Сірко