litceymos.ru 1
УКРАЇНА

ДУБРОВИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗвід 13 лютого 2013 року м.Дубровиця № 73


Про підсумки аналізу організації навчально-

виховного процесу у старших групах

дошкільних навчальних закладів


Начало формы

  Аналіз організації навчально-виховного процесу у старших групах дошкільних навчальних закладів показав, що рівний доступ до якісної дошкільної освіти дітей 5-річного віку забезпечується дошкільними навчальними закладами та альтернативними формами здобуття дошкільної освіти.
Основною метою є створення рівних стартових умов для дітей п'ятирічного віку до майбутнього навчання в школі, формування шкільної зрілості.

     Функціонування груп дітей 5-річного віку регламентується нормативно-правовими актами, зокрема: Законами України «Про дошкільну освіту» (із змінами), Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305 (із змінами), інструктивно-методичними листами: «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 17.08.2005 р. № 1/9-431), «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (від 24.01.2007 р. № 1/9-36), «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (від 07.05.2007 р. № 1/9-263), «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (від 04.10.2007 р. № 1/9-583), «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (від 17.12. 2008 р. № 1/9-811), інструктивно-методичними рекомендаціями «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» (від 26.07.2010 р. №1.4/18-3082). Найпоширенішими формами здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку є дошкільні навчальні заклади, консультпункти та соціально-педагогічний патронат. Організовано короткотривале перебування для дітей старшого дошкільного віку, які з певних причин не можуть його відвідувати за повним режимом.


Створені санітарно-гігієнічні умови для дітей. Режим роботи дошкільних закладів погоджено з батьками, відділом освіти, СЕС та затверджено органами місцевого самоврядування.


Планування, організація та проведення навчально-виховного процесу з дітьми 5-річного віку в умовах дошкільного навчального закладу організовується відповідно до чинного законодавства та діючих програм для дітей старшого дошкільного віку: Базового компонента дошкільної освіти України, програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», «Впевнений старт», з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища та потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей.

В організації навчально-виховної роботи з дітьми старшого дошкільного віку забезпечено організовану життєдіяльність дітей у створеному для цього розвивальному просторі з обов’язковим включенням наступних видів дитячої діяльності: ігрової – шляхом проведення дидактичних, рухливих, будівельно-конструктивних, ігор-драматизацій тощо; навчально-пізнавальної – через заняття, а також гурткову, індивідуальну роботу, спостереження та екскурсії, пізнавально-розвивальні бесіди, дидактичні ігри, елементарні досліди й дитяче експериментування у повсякденному житті; трудової – у формі індивідуальних і групових трудових доручень, чергувань, колективної праці та ін.; комунікативно-мовленнєвої – за допомогою спеціальних мовленнєвих занять, бесід, створення й розв’язання певних ситуацій спілкування, індивідуальної роботи у повсякденному житті, цілеспрямованого залучення дітей до спілкування під час всіх форм організації життєдіяльності; художньої – через заняття з художньої праці, образотворчої, музичної, літературної діяльності та розваги, свята, гуртки художньо-естетичного циклу, індивідуальну роботу та ін.; рухової – шляхом залучення до участі у заняттях з фізичної культури, музики, хореографічних гуртків, різних форм організації дитячої праці, рухливих ігор у повсякденному житті, фізкультурних свят, розваг, походів, ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну, фізкультурних хвилинок, фізкультпауз.

    Навчально-пізнавальна діяльність 5-річних дошкільників якісно відрізняється від шкільного навчання не лише змістом, обсягом програмового матеріалу, рівнем вимог до дитини, а й формами, методами і прийомами, засобами, стилем і рівнем взаємодії педагога з вихованцем.
    У старших групах проводиться 2-3 заняття на день впродовж 1-1,5 годин.
    Тривалість занять залежить від інтересу, бажань, працездатності дітей, складності завдань. Вихователі використовують найбільш сприятливий час для залучення дітей до організованих занять з огляду на закономірності у зміні працездатності, активності дитячого організму, особливості перебігу уваги, процесів пам’яті й мислення дітей – ранкові години від 9.00 до 11.00 години. 
  Позитивним є те, що вихователям вдається вкластися у передбачений час.  Проте, у Жаденському та Підлісненському ДНЗ надання освітніх послуг здійснюється у другу половину дня.

  Важливою умовою розвитку дітей старшого дошкільного віку є залучення батьків до навчально-виховного процесу. Саме тому одним із напрямів діяльності педагогів, які працюють з дітьми п’ятирічного віку є розвиток


педагогічної культури батьків, формування у них психолого-педагогічних, фізіолого-гігієнічних і правових знань, а також вироблення вмінь і навичок з виховання дітей.

Створена система методичної роботи з педагогічними працівниками дошкільних закладів. Вихователі старших груп дошкільних закладів цілоденного перебування мають достатній рівень науково-теоретичної, фахової та методичної підготовки, запроваджують у навчально-виховному процесі інноваційні методи, прийоми, елементи технологій та інформаційно-комунікаційні засоби навчання з урахуванням вікових особливостей вихованців; чого не можна сказати про вихователів, які працюють у групах короткотривалого перебування. Лише вихователь Заслуцького ДНЗ має фахову освіту. Вихователі Перебродівського і Будимлянського ДНЗ мають загальну середню освіту, навчаються у вищих навчальних закладах не за фахом.


Всі працівники пройшли медичний огляд, мають медичні книжки, допущені до роботи з дітьми дошкільного віку. В цілому, у дошкільних навчальних закладах посібники, якими вихователі користуються в роботі з дітьми старшого дошкільного віку, входять до Переліку навчальних видань, рекомендованих для використання в дошкільних навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році (лист МОНмолодьспорту України від 13.08.2012 № 1/9-568 "Про чинні програми та посібники для дошкільних навчальних закладів"). Проте, виявлені окремі випадки використання посібників, які не мають грифу МОН, молоді та спорту України та надання домашніх завдань дітям дошкільного віку.

Скарг з боку батьків дітей старшого дошкільного віку на будь-які порушення в організації навчально-виховного процесу не надходило.

Виходячи з вище викладеного


НАКАЗУЮ:


1.Головному спеціалісту відділу освіти Легкій Л.В.:

1.1.Забезпечити постійний контроль за дотриманням вимог Базового компонента дошкільної освіти, програми розвитку дітей дошкільного віку „Я у світі“ та „Впевнений старт“. Постійно.

1.2. Довести до відома керівників дошкільних навчальних закладів та прийняти до неухильного виконання лист МОН, молоді та спорту України від 21.01.2013 року № 1/9-37 «Про підсумки аналізу організації навчально-виховного процесу у старших групах дошкільних навчальних закладів та 1-х класах загальноосвітніх навчальних закладів», обговорити на нараді завідувачів ДНЗ 15.02.2013 р.

2. Методисту райметодкабінету Катрук О.С.:

2.1. Обговорити вказане вище питання на методичних об“єднаннях вихователів дошкільних закладів до 01.04. 2013 р.


3. Керівникам дошкільних навчальних закладів:

3.1. Посилити контроль за станом навчально-виховного процесу у підпорядкованих дошкільних навчальних закладах.

3.2. Обговорити лист МОН, молоді та спорту України від 21.01.2013 року № 1/9-37 «Про підсумки аналізу організації навчально-виховного процесу у старших групах дошкільних навчальних закладів та 1-х класах загальноосвітніх навчальних закладів» у педагогічних колективах. До 01.04.2013 р.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Начальник відділу освіти Н.Стасюк