litceymos.ru 1
УКРАЇНА

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З
29.05.2012 р. м. Верхньодніпровськ № 148


Про актуальні питання та покращення

функціонування єдиного інформаційно-

освітнього простору району


Згідно наказів головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 20.05.2011 №405/0/212-11 «Про створення єдиної електронної бази даних області», від 11.07.2011 №589/0/212-11 «Про подальший розвиток єдиного інформаційно-освітнього простору області», від 12.10.2011 №796/0/212-11 «Про забезпечення ефективної організації єдиного інформаційно-освітнього простору області», від 28.05.2012 р. №493/0/212-12 «Про актуальні питання та покращення функціонування єдиного інформаційно – освітнього простору області» наказів відділу освіти Верхньодніпровської райдержадміністрації від 07.06.2011р. №137-а «Про створення єдиної бази даних району», від 16.08.2011р. №173-а «Про подальший розвиток єдиного інформаційно – освітнього простору району», від 14.10.2011 р. №229 «Про забезпечення ефективної організації єдиного інформаційно – освітнього простору району» та проведеного моніторингу щодо повноти і своєчасності розміщення інформації в електронній базі даних загальноосвітніх навчальних закладів, з метою підвищення ефективності управлінської діяльності на основі інструментів єдиного інформаційно-освітнього простору


НАКАЗУЮ:


  1. Відповідальному за створення та ефективне функціонування єдиного інформаційно- освітнього простору району Цимбаліст К.В.:
    1. Посилити контроль за наповненням електронної бази даних загальноосвітніх навчальних закладів району (далі – ЗНЗ) інформацією, що забезпечує формування електронної звітності.


    2. Постійно здійснювати моніторинг щодо наповнення електронної бази даних відповідною інформацією про ЗНЗ.

    3. На 20.08.2012 підготувати доповідну записку щодо початку 2012/2013 навчального року та розміщення відповідної інформації в електронній базі даних ЗНЗ.

1.4. Для формування електронної звітності по району вжити заходів щодо оновлення та стовідсоткового заповнення електронної бази даних ЗНЗ:

до 01.07.2012 в частині розміщення інформації про приміщення закладу;

до 15.08.2012 в частині формування облікових карток педагогічних працівників;

до 31.08.2012 в частині переходу до першого семестру 2012/2013 навчального року, здійснення аналізу руху учнів та внесення необхідних корективів.

  1. Керівникам навчальних закладів:

2.1. Забезпечити оновлення та стовідсоткове заповнення електронної бази даних ЗНЗ у терміни зазначені в п.1.4. даного наказу.

    1. До 01.09.2012 оновити інформацію на веб-сайтах ЗНЗ, додати веб - сторінки про історію закладу та його видатних випускників.

2.3. До 01.09.2012 поінформувати батьківську громаду про функціонування електронних журналів та щоденників; взяти з них відповідні листи-погодження.

2.4.До 05.09.2012 забезпечити заповнення електронних журналів та щоденників.

2.5.Постійно здійснювати на місцях моніторинг щодо повного та своєчасного наповнення електронної бази даних відповідною інформацією про загальноосвітній навчальний заклад.

3.Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на методиста районного методичного кабінету Цимбаліст К.В., контроль залишаю за собою.


Начальник відділу освіти Н.Ф. ХОДОС

Цимбаліст К.В.


Юрисконсульт

_______________А.Р. Єнікеєва

«____» ____________ 2012р.