litceymos.ru 1УКРАЇНА

ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ


НАКАЗ


Великий Бурлук

02.01.2013 № 01


Про введення в дію номенклатури

справ відділу освіти на 2013 рік

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011
№ 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», наказу Міністерства освіти і науки України від 13.03.2006 № 183 «Про Порядок складання номенклатур справ у міністерстві», керуючись «Методичними рекомендаціями з розробки та застосування примірних та типових номенклатур справ» Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України, з метою систематизації та якісного ведення діловодства в відділі освіти, посилення персональної відповідальності працівників відділу за належну організацію роботи зі зверненнями громадян, службовою кореспонденцією та діловими паперами


НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дію номенклатуру справ відділу освіти на 2013 рік.

2. Працівникам відділу освіти забезпечити:

2.1. Приведення справ у відповідність до затвердженої номенклатури справ згідно з функціональними обов’язками.

До 31.01.2013

2.2. Ведення справ згідно з функціональними обов’язками відповідно до затвердженої номенклатури.

Упродовж 2013 року

2.3. Збереження справ на робочому місці відповідальними.

Під час їх ведення

3. Діловодство за зверненнями громадян вести окремо та відповідальність покласти на методиста РМК з кадрових питань відділу освіти Ситнік А.Л.


4. Відповідальність за збереження ділової документації в архіві відділу освіти та підготовку архівних справ для користування співробітниками відділу освіти покласти на методиста РМК відділу освіти Ситнік А.Л.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника відділу освіти Ченцову Т.Л.


Начальник відділу освіти І.В.Фірсов

Ченцова, 5-42-06


З наказом від 02.01.2013 №1 ознайомлені:


 1. Ченцова Т.Л.

 2. Ситнік А.Л.

 3. Цибинога Л.М.

 4. Пономар Н.І.

 5. Ковтун Л.І.

 6. Харченко М.М.

 7. Котяш Л.І.

 8. Ларіонова Н.О.

 9. Великодний О.Г.

 10. Давиденко Л.М.

 11. Кравченко Н.І.

 12. Сєдихова І.В.

 13. Ситник Ю.Ю.

 14. Пащенко Н.В.

 15. Сіренко М.С.

 16. Овсянікова В.І.

 17. Попова Л.М.

 18. Колбаса Т.Ю.

 19. Келеберда В.С.

 20. Носач С.Б.

 21. Здор О.О.

 22. Кравченко І.В.

 23. Фірсов В.М.

 24. Ільченко С.В.

 25. Сахно А.Я.