litceymos.ru 1

Краснолиманська спеціальна загальноосвітня школа-інтерат №34 Донецької обласної ради

НАКАЗ

Від №


Про користування персональними

компьютерами та оргтехнікою

на робочому місці


У зв’язку з необхідністю впорядкування правил користування працівниками персональними комп’ютерами та з метою збереження інформації,

НАКАЗУЮ:

I. Встановити такі правила користування працівниками Краснолиманської СЗШІ № 34 Донецької облради персональними комп’ютерами на робочому місці:

1. Загальні положення:

1.1. надати працівникам Краснолиманської СЗШІ№34 Донецької облради необхідну комп’ютерну техніку в користування для виконання своїх обов’язків.

1.2. Дозволити завідувачу кабінетом інформаційних технологій №2 Юрченку Є.В. надавати працівникам школи-інтернату персональні комп’ютери для тимчасового користування для виконання службових обов’язків за їх заявою.

Користувачі мають дотримуватися таких Правил:

а) Користувач має написати заяву на користування ПК та погодити її у директора школи-інтернату. У заявах на забезпечення комп’ютерною технікою необхідно докладно обґрунтувати потребу в ній. В обґрунтуванні слід зазначати те, з якими програмно-технічними комплексами працюватимуть користувачі, робочі місця яких потрібно укомплектувати комп’ютерами;

б) Користувачам забороняється:

- самостійно виконувати будь-які ремонтні та профілактичні роботи на персональних комп’ютерах;

- самостійно вносити зміни до конфігурації комп’ютера, встановлювати додаткове обладнання і програмне забезпечення;

- зберігати та запускати на персональних комп’ютерах програми з комп’ютерними іграми, окрім стандартних, що є частиною операційної системи;

- підключати до локальних мереж пристрої або власні портативні персональні комп’ютери без попереднього узгодження з завідувачем кабінетом інформаційних технологій №2 Юрченком Є.В.;

- приносити, отримувати, зберігати та копіювати інформацію, що не стосується робочого процесу.


- використовувати доступ до мережі Інтернет в приватних цілях;

- використовувати електронну пошту та електронну адресу працівника не в інтересах підприємства.

в) після закінчення роботи користувачі мають коректно завершити сеанс роботи з операційною системою, вимкнути комп’ютер та відключити його від системи електропостачання;

г) у випадку псування техніки з вини працівника, сума збитків вираховувати із заробітної плати працівника в розмірі балансової вартості пошкодженого майна.

д) у разі виникнення ситуацій, які не передбачені цими Правилами, користувачі мають звернутися до завідувача кабінетом інформаційних технологій № 2 Юрченка Є.В.

2. Порядок забезпечення комп’ютерною технікою:

2.1. Технічні характеристики комп’ютерів визначені у додатку до паспорту НКК ТУ У 30.0-33397207-001:2011 .

2.2. Користувачі несуть відповідальність за використання персональних комп’ютерів саме на тих місцях, що були зазначені в заявці.

2.3. Після отримання заявки на забезпечення комп’ютерною технікою завідувач кабінетом інформаційних технологій №2 Юрченко Є.В. визначає кількісний та якісний її склад та передає необхідну техніку в користування, попередньо ознайомивши користувачв з технікою безпеки роботи на ПК, про що оформлює запис у відповідному журналі.

3. Обов’язки Користувача:

3.1 підтримувати в чистоті техніку на робочому місці (не рідше одного разу на місяць протирати техніку від пилу та бруду вологими серветками), дбайливо ставитись до обладнання встановленого на робочому місці;

3.2 вчасно повідомляти про поломки, збої в роботі техніки та програмного забезпечення;

 Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор О.Л.ПархоменкоОзнайомлені: