litceymos.ru 1повна назва закладу


НАКАЗ

від __ ______ 20__ р. № __


Про зарахування до складу учнів ____ класу

_______ _________ ___________

П.І.Б


На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»1 та на підставі заяви батьків _______П.І.Б.____(або осіб, які їх замінюють) про зарахування дитини (підлітка) до навчального закладу від __.__.20__ (додається), особової справи учня та медичної карти (для учнів 1 кл. - свідоцтво про народження)


НАКАЗУЮ:


 1. Зарахувати _______П.І.Б.____ до складу учнів _____ класу.

 2. Секретарю школи _______П.І.Б.____:

  1. Внести прізвище учня до алфавітної книги за відповідною літерою.

  2. Змінити номер на особовій справі учня, виходячи з номера, присвоєного в алфавітній книзі.

  3. Змінити назву закладу в особовій справі учня.

  4. Розмістити особову справу зарахованого учня до папки з особовими справами ___ класу.

 3. Класному керівникові _____________ _____________ _____________:

  1. Внести прізвище учня до сторінок класного журналу.

  2. Передати оновлений список учнів класу до методичного кабінету школи (або до кабінету, де зберігаються особові справи).

 4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Директор школи ____________________


З наказом ознайомлені:

Секретар школи _____П.І.Б.____ ______________Класний керівник _____П.І.Б.____ _______________

повна назва закладу


НАКАЗ

від __ ______ 20__ р. № __


Про відрахування із складу учнів ____ класу

_______ _________ ___________

П.І.Б


На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку та на підставі заяви батьків _______П.І.Б.____(або осіб, які їх замінюють) про відрахування дитини (підлітка) до іншого навчального закладу (додається), довідки від __.__.____ № ___ ________________ (назва закладу про навчання учня (додається)


НАКАЗУЮ:


 1. Відрахувати _____П.І.Б.____ із складу учнів _____ класу у зв’язку з вибуттям до _______ (назва закладу)_________________________.

 2. Секретарю школи _____П.І.Б.____:

  1. Внести зміни до алфавітної книги за відповідною літерою.

  2. Видати особову справу учня батькам, або особам, які їх замінюють.

  3. Викреслити прізвище учня із списку класу, що знаходиться в папці з особовими справами, зазначивши реквізити даного наказу.

 3. Класному керівникові _____П.І.Б.____:

  1. На сторінках класного журналу напроти прізвища вибулого учня зробити запис: «вибув», а на сторінці «Відомості про учнів» зробити запис «вибув, наказ від __.__.200_.№ __», вказавши реквізити даного наказу.

  2. Передати оновлений список учнів класу до методичного кабінету школи (або кабінету, де зберігаються особові справи).

 4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Директор школи ____________________


З наказом ознайомлені


Секретар школи _____П.І.Б.____ _____________________


Класний керівник _____П.І.Б.____ ______________________


повна назва закладу


НАКАЗ

від __ ______ 20__ р. № __


Про вибуття учня

_______ _________ ___________

П.І.Б

на лікування і тимчасове навчання

до закладу санаторного типу


На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», п.п. 2.6., 2.15. наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 № 363 «Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2003 за № 525/7846 та на підставі, заяви батьків _______П.І.Б.____ (або осіб, які їх замінюють) від _____(дата)


НАКАЗУЮ:


 1. Секретарю школи _____П.І.Б.____

  1. Видати батькам або особам, які їх замінюють, витяг з особової справи та документ про наявний рівень освіти, якщо ці документи вимагає заклад санаторного типу.

  2. Зберігати за учнем, який вибуває на лікування, місце в загальноосвітньому навчальному закладі з урахуванням максимально можливої наповнюваності у класі.

 2. Класному керівникові _____П.І.Б.____:

  1. У класному журналі на всіх предметних сторінках відсутність учня, який вибуває на лікування, позначати літерою «н».

  2. На сторінці зведеного руху учнів у класному журналі напроти прізвища учня, який вибуває на лікування, позначати літерами «п/п» (поважна причина відсутності).
  3. Попередити батьків або осіб, що їх замінюють, учня, який вибуває на лікування, про необхідність представлення по закінченні терміну санаторного лікування документа про наявний рівень освіти (табель або довідку з балами навчальних досягнень);


  4. Після прибуття учня із санаторного закладу перенести підсумкові оцінки до класного журналу.

 3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.Директор школи __________________


З наказом ознайомлені


Секретар школи _____П.І.Б.____ ___________________


Класний керівник _____П.І.Б.____ ____________________


_____________________________________________________________________________

повна назва закладу


НАКАЗ

від __ ______ 20__ р. № __


Про зміну прізвища учня ____ класу

_______ _________ ___________

П.І.Б


На підставі заяви батьків _______П.І.Б.____(або осіб, які їх замінюють) від... (дата) про зміну прізвища дитини (підлітка) (додається), свідоцтва про народження, шлюб (паспорта) від __.__.____ № ___ ( копія додається).


НАКАЗУЮ:

 1. Зміну прізвища учня _____ класу із _____П.І.Б.____ на ___П.І.Б__ взяти до відома._______________________

 2. Секретарю школи _____П.І.Б.____:

2.1. Зазначити відрахування учня із сторінки алфавітної книги за старим прізвищем та записати зарахування учня на сторінку з новим прізвищем.

2.2. Змінити номер на особовій справі учня, виходячи з номера, присвоєного в алфавітній книзі.

 1. Класному керівникові _____П.І.Б.____:

  1. На сторінках класного журналу запис учня здійснювати під новим прізвищем, а на сторінці «Відомості про учнів» зробити запис «зміна прізвища, наказ від __.__.200_.№ ___».

  2. Передати оновлений список учнів класу до методичного кабінету школи (або кабінету, де зберігаються особові справи).
 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи ____________________


З наказом ознайомлені


Секретар школи _____П.І.Б.____ _____________________


Класний керівник _____П.І.Б.____ ______________________


При зміні прізвища учня, видається наказ по школі (на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, та свідоцтва про народження дитини чи паспорта), у якому вказується про зміну прізвища учня та внесення відповідних змін до алфавітної книги (зазначається відрахування учня із сторінки за старим прізвищем і запис зарахування учня на сторінку з новим прізвищем).


Наказ


Дата №


Про організацію роботи

групи продовженого дня

_______________ ЗОШ І-ІІІ ст.

на 20_____-20_____ навчальний рік


Відповідно до Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 року №1121, на підставі поданих заяв батьків

НАКАЗУЮ:

 1. Зарахувати у групу продовженого дня (далі – ГПД) ____________ ЗОШ І-ІІІ ст. учнів 1-4 кл., а саме: (ПІБ дітей).

 1. Кухарю (ПІБ) забезпечити харчування учнів ГПД.

 2. Вихователем ГПД призначити (ПІБ учителя).

 3. Вихователю (ПІБ):

4.1.Оформити журнал ГПД.

4.2. Розробити план занять групи.

4.3. Забезпечити збереження навчального обладнання.

4.4. Оформити куточок ГПД.

4.5. Здійснювати ведення журналу інструктажів.

4.6. Відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу дотримуватися режиму роботи ГПД.

5. Відповідальність за життя і здоров’я учнів покласти на вихователя ГПД (ПІБ).

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за ….


Директор школи ПІБ


1 Даний нормативний документ вноситься до наказу за умов зарахування учня до 1-го класу.