litceymos.ru 1

Навчально-виховна робота початкової школи

Заступник директора з навчально-виховної роботи початкової школи Слюсарева О.С.У 2011-2012н.р. навчально-виховний процес у початковій школі проводився у 21 класі. Було організовано роботу двох груп продовженого дня за рахунок бюджетних асигнувань та 11 груп на платній основі. Працювали факультативи з інформатики і розвитку продуктивного мислення та хоровий гурток. Здійснювався поділ класів з наповнюваністю 28 і більше учнів на групи при вивченні української і англійської мови, інформатики.

Було організовано індивідуальне навчання для 2 хворих учнів вдома:Федорук Анастасії – 4 кл., Салабай Анни – 2 кл.

У початковій школі створені комфортні умови для навчання і виховання молодших школярів у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог. В кожному класі створені ігрові куточки для відпочинку дітей, зібрана і систематизована наочність, довідкова література, дидактичні матеріали, розробки уроків, матеріали з позакласної роботи, розпочав свою роботу сучасний методичний кабінет.

З метою вдосконалення навчально-виховного процесу, його гуманізації, демократизації та формування компетентностей учнів вчителями школи використовуються такі інноваційні технології або їх елементи :


 • інтерактивні форми і методи роботи (Колесник Л.Г., Глушман В.В., Слюсарева О.С., Пономаренко С.В., Ковальчук Г.В.) ;

 • удосконалення техніки читання за методикою І.Т.Федоренко, В.Едигея
  ( Цісар М.О., Кушнір В.Є., Скальська В.М., Коломієць А.І., Христофор А.І.);

 • елементи технології розвитку творчої особистості (Доміна В.В., Вовнянко Л.М..);
 • використання мультимедійних засобів навчання (Просвітлюк І.І., Глушман В.В., Ковальчук Г.В., Подворна Т.В., Зозуля Ю.Л., Мельник Т.В., Кушнір В.Є., Пономаренко С.В.);


Урок в 3-В класі, вчитель Доміна В.В.
Урок в 2-В класі, вчитель Глушман В.Д.
2-Д клас вчитель ВласюкГ.В. Виховний захід «Свято осені»День цивільного захисту у школі.
Урок у 2-В класі, вчитель Ковальчук Г.В.З метою підвищення інтересу до предметів були проведені предметні тижні: фізичної культури, української мови, трудового навчання, образотворчого мистецтва, математики, англійської мови, позакласні заходи, конкурси, предметні олімпіади.

Так у міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика, Мельничук Артем посів III місце, в II-му етапі конкурсу, вчитель: Доміна В.В. У міжнародному конкурсі знавців математики «Кенгуру» прийняло участь 108 учнів. Відмінний результат і I місце зайняли учні: 2-А Копчинська Анастасія, вчитель: Христофор А.І., 2-В Брожко Євген, вчитель: Глушман В.Д., 2-Є Петрівський Богдан, вчитель: Подворна Т.В., добрий результат отримали 47 учасників конкурсу. Серед учнів, які займаються у спортивних та танцювальних секціях є 29 дітей, які зайняли призові місця в Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах у Литві, Болгарії, Львові, Вінниці та інших містах.

Протягом 2011-2012н.р. неодноразово здійснювався моніторинг навчальних досягнень школярів з базових навчальних дисциплін з метою визначення рівня навченості, основних недоліків у формуванні базових компетентностей та шляхів їх подолання.


Результати контрольних робіт, моніторингових досліджень висвітлені у відповідних наказах та свідчать про необхідність здійснення постійного моніторингу рівня навчальних досягнень учнів, урахування індивідуального підходу до кожного школяра, створення перспектив підвищення результативності навчання, якісного формування базових навчальних компетентностей кожним учителем школи. Результати контрольних робіт, моніторингових досліджень враховувались при оцінці професійної майстерності педагога під час атестації.

Протягом 2011-20121н.р. здійснювались моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів, показників загального рівня освіченості, вихованості, мотивації учнів на різних ступенях навчання. Визначався рейтинг класів, учнів за рівнями навчальних досягнень.

У 2011-2012н.р. закінчили навчальний рік 552 учні. Із них 419 учнів – 2-4 класів:

- результатів високого рівня досягли – 72 учні (18%);

- результатів високого і достатнього рівня – 227 учнів (54,2%).

У 2011-2012н.р. завершили здобуття початкової освіти 124 учні4-их класів.

Із них 21 учень досягнув високого рівня навчальних досягнень, 61 учень – високого та достатнього рівня. Загальний рівень якості склав 66,2 % Середній бал учнів 4 кл. такий: 4А – 9,2 б.; 4Б – 8,8б.; 4В – 8,9 б.; 4Г – 8,7б, 4-Д - 9,1б. Середній бал випускника школи І ступеня - 9,2 б.

ДПА проходило 124 випускники 4-х кл., звільнено 6 учнів за станом здоров’я.

Результати державної підсумкової атестації (підсумкових контрольних робіт) учнів 4-х класів з вище згаданих предметів такі:

Результати успішності учнів 4 кл. з вище вказаних предметів в порівнянні з I семестром свідчать про те, що показники якості з математики збільшилися в середньому на 17%, з української мови - 14%. Державні стандарти початкової освіти забезпечуються переважно на високому та достатньому рівні. Особливо слід відзначити плідну роботу вчителів Коломієць А.В., Вовнянко Л.М., Просвітлюк І.І., Скальська В.М.


Проте всім вчителям необхідно систематично працювати над удосконаленням орфографічної та пунктуаційної грамотності, впроваджувати інноваційні форми і методи роботи; більше уваги надавати практичній спрямованості предмета, вміння застосовувати набуті теоретичні знання на практиці; розвивати в учнів інтерес до читання художніх творів; вчити дітей логічно та послідовно висловлювати свої думки, робити висновки.

Згідно графіка внутрішкільного контролю з метою вивчення рівня навчальних досягнень та практичних навичок учнів з математики 15 травня 2012 року заступником директора з навчально-виховної роботи Слюсаревою О.С. та керівником методичного об’єднання вчителів початкових класів Доміною В.В. були проведені контрольні роботи в 2 - 3 класах. Формою проведення було обрано контрольну роботу комбінованого характеру, яка включала типову задачу для даного класу, приклади на вивчення арифметичних дій, рівняння, завдання геометричного змісту.

Перевіркою було охоплено 277 учнів. Результати навчальних досягнень учнів такі: високий рівень - 71 учень (25,6 %) достатній – 138 учнів (49,8 %) середній - 50 учнів ( 18,1%) початковий – 18 учнів (6,5 %)

Справились з роботою вище початкового рівня 259 учень (93,5 %).Такі результати свідчать про те, що учні 2 - 3 х класів в достатній мірі оволоділи необхідними уміннями та навичками на кінець року.

У 2-их класах контрольну роботу виконували 144 учні. Результати навчальних досягнень учнів такі:

високий рівень - 45 учнів ( 31,3 %)

достатній - 67 учнів ( 46,5 %)

середній - 28 учнів ( 19,4 %)

початковий – 4 учні ( 2,8%)

Порівняно з результатами контрольних робіт за І семестр якісний показник зріс у 2 –А, В, Г, Д, Є класах в середньому на 11,3 %, у 2 – Б (Кулешова Л.В.) він знизився на 1,1%. Контрольну роботу в 3-іх класах писали 133 учні. Результати навчальних досягнень учнів такі:

високий рівень - 26 учнів (19,5 %)


достатній - 71 учень (53,5 %)

середній - 22 учні (16, 3%)

початковий – 14 учнів ( 10,5 %)

Порівняно з результатами контрольної роботи за І семестр якісний показник зріс у 3-А класі (Гулевата Л.Д.), на 10,1 %, у 3-Д (Зозуля Ю.Л.) на 4,2 %. У 3-В (Ковальчук Г.В.) знизився на 6,3 %, у 3-Г (Колесник Л.Г.) – на 1,1% . Поряд з цим в усіх класах збільшився показник початкового рівня. Найбільше таких учнів у 3-Г та 3-Д класах (Колесник Л.Г., Зозуля Ю.Л.)

Хочеться відзначити високий рівень навчальних досягнень і практичних умінь та навичок учнів з математики у 2 - А, 2 - В, 3 - А, 3 – Г, 3 – Д класах (Вчителі: Доміна В.В., Христофор А.І., Глушман В.Д., Їжак Н.А., Подворна Т.В., Власюк Г.В., Гулевата Л.Д.,)

Вчителям 2 - 3 класів необхідно спланувати і систематично проводити індивідуальну роботу з математики з учнями, що мають високі навчальні можливості по підготовці їх до участі в олімпіадах та учнями, що виконали контрольну роботу на початковий рівень; більше уваги надавати практичній спрямованості предмета, вмінню застосовувати набуті теоретичні знання на практиці; практикувати завдання творчого характеру для забезпечення розвитку творчих здібностей учнів; застосовувати особистісно-зорієнтовані методики організації навчально-виховного процесу, сучасні активні методи розвитку пізнавальних можливостей учнів.

Директорськими контрольними роботами з української мови було охоплено 279 учнів 2-3 класів.

Результати навчальних досягнень учнів такі:

Високий рівень– 113учнів (40,5%)

достатній- 113учнів (40,5%)

середній - 48учнів (17,2%)

початковий – 5 учнів (1,8 %)


Справились з роботою вище початкового рівня 274учнів ( 98,2%).

У 2-их класах контрольну роботу виконували144 учнів.

Результати навчальних досягнень учні втакі:

високий рівень – 64 учні ( 44,4 %)

достатній рівень – 58 учнів ( 40,3 %)


середній рівень – 19 учнів ( 13,2 %)

початковий рівень – 3 учні (2,1 %)

Результати аналізу свідчать про те, щопереважна більшість учнів засвоїли програмовий матеріал на «високий» та «достатній» рівні, що становить 84,7 %.

Безпомилково, каліграфічно написали диктант 51 учень (35,4%). Найбільше таких учнів у 2-А, 2-Б класах (Христофор А.І., Слюсарева О.С., Кулешова Л.В.)

Якісний показник рівня знань у порівнянні з I семестром зріс в середньому на 13% в 2-А, 2-В, 2-Г, 2-Д, 2-Є, а в 2-Б класі знизився на 0,7 %.

У 3 - іх класах контрольну роботу виконували 135 учнів.

Результати навчальних досягнень учнів такі:

високий рівень – 38 учнів ( 31,6 %)

достатній рівень – 63 учні ( 52,5 %)

середній рівень – 17 учнів ( 14,2 %)

початковий рівень – 2 учні ( 1,7 %)

Результати аналізу свідчать про те, щопереважна більшість учнів засвоїли програмовий матеріал на «високий» та «достатній» рівні, що становить 77 %.

Безпомилково, каліграфічно написали текст під диктовку 58 учнів (43%). Найбільше таких учнів у 3-Б, 3-В класах (Доміна В.В., Кулішко Я.А., Ковальчук Г.В., Гулевата Л.Д.)

Якісний рівень знань у порівнянні з результатами за І семестр, в 3-В класі (Ковальчук Г.В., Гулевата Л.Д. ) зріс на 2,4 %, а в 3-А знизився на 6,3% (Гулевата Л.Д., Ковальчук Г.В.) 3-Б – зріс на 2,9 % (Доміна В.В., Кулішко Я.А.) , в 3-Г - на 1,1 % (Колесник Л.Г., Горман Л.М.), в 3-Д - на 2,3 % (Зозуля Ю.Л.).

Належна увага приділялась внутрішньому шкільному контролю.В школі створена цілісна система внутрішньошкільного контролю та педагогічного аналізу усіх напрямів роботи.

Проте всім вчителям необхідно систематично працювати над удосконаленням орфографічної та пунктуаційної грамотності; контролювати виконання учнями роботи над помилками;практикувати використання алгоритмів, пам’яток, опорних схем під час виконання самостійних та творчих робіт;більше працювати над розвитком зв’язного мовлення, вмінням будувати зв’язне висловлювання; здійснювати диференційований підхід до навчання; впроваджувати в практику елементи інноваційних технологій.


Навчально-виховна робота в 1-их класах організовувалась і проводилась відповідно до нормативно-правової бази інструктивно-нормативних та методичних рекомендацій та відповідно до вимог Державно-санітарних правил і норм влаштування.Для першокласників створена методична та матеріальна база для забезпечення навчально-виховного процесу.

Вчителями 1-их класів велика увага приділялось створенню комфортних умов для ефективного навчання і виховання 6-річок. У кожному класі є ігрові куточки та килимки, де діти мають можливість зняти втому після уроку чи просто погратися, поряд з класами – кімната гігієни. Всі класи укомплектовані меблями, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. У класних кімнатах дотримується повітряний та тепловий режим.

При складанні розкладу для першокласників враховувалися особливості навчальних предметів та вікові особливості 6-річок (четвер – розвантажувальний день). Створені 3 групи для першокласників, які охоплювали 64 дитини. Важливим елементом розпорядку дня групи є прогулянка на свіжому повітрі та спортивні години, під час яких діти виконували загальнорозвиваючі вправи, грали у рухливі ігри. Це давало їм змогу відпочити від навчальної діяльності та сприяло зміцненню здоров’я. Віковою фізіологічною потребою дітей шестирічного віку, які навчаються у перших класах є сон. Щоб забезпечити цю потребу, в школі є дві спеціально обладнані спальні. Чітко спланована виховна робота, яка здійснюється у формі виховних годин, бесід, свят, вікторин, тематичних конкурсів, творчих робіт, а також проводяться заняття за інтересами

У збереженні та зміцненні здоров’я дітей важливу роль відіграє харчування. Із 133 учнів початкової школи всі забезпечені безкоштовними сніданками, 69 учнів охоплені обідами. Але навіть в умовах, наближених до дошкільних, адаптація дітей до школи проходить ще досить важко. Більша частина дітей, які приходять у І клас, не мають елементарних умінь і навичок, не привчені слухати і чути інших, співпрацювати з вчителем та один з одним, а частина 1-класників не готові до сприймання нового матеріалу відповідно до їх психо-фізичного розвитку, тобто ці діти ще психологічно не готові до навчання в школі і третя частина дітей – це діти, які потребують особливої уваги. Щоб уникнути цих проблем необхідно:


 • організувати у вересні 2012 року зустріч вихователів ДНЗ №56 та №29 з вчителями, які будуть навчати першокласників з метою співпраці та пошуку спільних методів і форм роботи з дітьми;

 • посилити наступність між дошкіллям та початковою школою щодо готовності шестирічок до навчання в 1 класі;

 • співпраця вчителів 1-их класів з психологом щодо психологічного супроводу навчально-виховного процесу в 1-класах;

 • з перших днів навчання в школі більше уваги приділяти вивченню індивідуально-психологічних особливостей 6-річок з боку вчителів;

 • працювати з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини (особистісно-орієнтований підхід до навчання 6-річок)

З цією метою проводилась діагностика психологічної готовності до школи, організовувались бесіди з учнями та вчителями 1-ших класів з питань адаптації до навчання в школі.

Була проведена зустріч психолога з батьками першокласників «Гіперактивні діти, форми і методи роботи та діагностика психологічної готовності дітей до школи».

По суботах організовувались консультації для батьків вчителями 1-их класів.

У квітні був проведений День відкритих дверей для батьків майбутніх першокласників.

Вчителі майбутніх перших класів систематизувалинаочні та дидактичні матеріали для роботи з 6-річками.