litceymos.ru 1Навчальний план початкової школи (1-4 класи)Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

Мови і література

Читання

4

3

3/4

3/4

Українська мова

4

4

4/3

4/3

Іноземна мова (англ..)

-

2

2

2

Математика

Математика

4

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

1

1

2

2


Мистецтво

Музика

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Технологія

Трудове навчання

2

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура*

3

3

3

3

Основи здоров’я

1

1

1

1

РАЗОМ
18+3*

18+3*

19+3*

19+3*

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації:

а) посилення вивчення української мови, читання;

б) індивідуальні заняття з математики


-


1

1


1

1


1

1


1
КУРСИ ЗА ВИБОРОМ:

а) київщинознавство


1


1


1


1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без урахування часу на заняття з фізичної культури індивідуальні та групові заняття).
20

21

23

23

Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових)
23

24

25

25

Граничний обсяг домашнього завдання
-

45 хв.

70 хв.

90 хв.


Години фізичної культури не враховуються при визначенні

гранично допустимого навчального навантаження учнів,

але обов’язково фінансується


Директор школи: ___________ М.О.Лях


Навчальний план 5-9 класі з вивченням російської мови

Кількість годин на тиждень
Освітні галузі

Навчальні предмети5

6

7

8

9

5-9

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3

3

2

2

13,5

Іноземна мова (англ..)

3,5

3

3

2

2

13,5

Російська мова

2

2

1,5

2

2

9,5

Українська література

2

2

2

2

2

10

Світова література

2


2

2

2

2

10

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

6

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

4

Правознавство

-

-

-

-

1

1

Етика

1

1

-

-

-

2

Естетична культура

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

4

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

2

3

Художня культура


-

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

8

Алгебра

-

-

2,5

2

2

6,5

Геометрія

-

-

1,5

2

2

5,5

Природознавство

Природознавство

1

1

-

-

-

2

Біологія

-

-

2

2

3

7

Географія

-

2

2

1,5

1,5

7

Фізика


-

-

1

2

2

5

Хімія

-

-

1

2

2

5

Технології

Трудове навчання

1

1

2

2

1

7

Інформатика

-

-

-

-

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

0,5

0,5

4

Фізична культура

2

2

2

3

3

12

Разом
26

28

30,5

30,5


32,5

147,5

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи,індивідуальні заняття та консультації110,53,51,57,5

Курс за вибором:

а) вчимося бути громадянином

б) теорія рівнянь

в) київщинзнавство

г) профілактика ризикованої поведінки


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


1

-

1

0,5


-

1

-

-


1

1

1

0,5

Спецкурс:

а) основи споживчих знань


1


1


0,5


1


0,5


4

Гранично допустиме навантаження на учня

27

29

31

33

33

153


Всього (без урахування поділу класів на групи)

27

29

31

34

34

155

Примітка: Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично

допустимого навантаження на учня.


Директор школи: ______________ М.О.Лях


Навчальний план для старшої школи (10-11 класи)

(універсальний профіль)

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

10

11

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Іноземна мова (англійська)

3

3

Світова література

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1


Громадянська освіта:

Правознавство

Економіка

Людина і світ


1


-

-

1

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Алгебра

2

3

Геометрія

2

2

Астрономія

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

3

3

Хімія

1

2

Екологія

-

0,5

Технології

1

1

Інформатика

1

2


Фізична культура*

2

2

Захист Вітчизни

1

1

Разом

29

32

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів,

введення спецкурсів за вибором, факультативів.


9


6

Курс за вибором:

а) основи науки про мову

б) профілактика ризикованої поведінки

в) київщинзнавство

г) функції та їх графіки

д) основи землезнавства


1

0,5

1

-

1


1

0,5

1

1

-

Спецкурс:

а) основи споживчих знань


0,5


0,5

Факультативи:

а) російська мова

б) світ українського слова

в) географія для здібних

г) антична література

д) література постмодернізму

е) анатомія людини


1

1

1

1

-

1


-

-

-

-

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня


33

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

38

* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Директор школи: _______________М.О.Лях