litceymos.ru   1 ... 9 10 11 12

Тематичний план

з.п.

Назва теми

Кількість

годин

1.

Основи технології слюсарної обробки металу.

6

2.

Проектування та виготовлення виробів.

8

3.

Презентація та оцінка результатів проектної діяльності

2
Всього

16


Програмаз. п.

К-сть

годин


Назва теми та її зміст

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

6

Основи технології слюсарної обробки металу.

Основні типи креслярських ліній. Розміри на кресленнях. Використання ескізу і креслень деталей виробу.

Робота з інформаційними джерелами та визначення зразків для проектування. Метод фокальних об’єктів. Сталь як конструкційний матеріал. Сортовий прокат.

Випрямляння металевих заготовок. Розмічальні роботи. Штангенциркуль.

Різання слюсарною ножівкою.

Обпилювання заготовок із сортового прокату. Свердління. Розпилювання. Нарізування внутрішньої метричної різьби.


Опорядження виробів з металів.

Виготовлення простого виробу із сортового прокату.

Правила безпечної роботи та санітарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця


Знає основні типи креслярських ліній;

Розуміє та використовує готові креслення та ескізи;

уміє працювати з інформаційними джерелами;

створює ескізний малюнок;

використовує метод фокальних об’єктів під час визначення та обґрунтування конструкції майбутнього виробу;

виконує випрямляння, розмічання, різання, обпилювання та опорядження металів;

використовує штангенциркуль для контролю розмірів виробу;

нарізає метричну різьбу;

дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог;

організовує робоче місце, підготовлює верстат до роботи.

2

8

Проектування та виготовлення токарного виробу.

Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту.

Робота з інформаційними джерелами. Створення банку ідей.

Аналіз та систематизація інформації.

Розробка ескізу та технологічної послідовності виготовлення виробу.

Контроль якості виробу.

Економічне обґрунтування виробу. Маркетингові дослідження.

Складає план роботи з виконання проекту та план проектної діяльності;

здійснює пошук інформації та виробів-аналогів;

аналізує та систематизує інформацію;

розробляє ескіз виробу та технологічну послідовність;

добирає матеріали, інструменти, пристосування;

визначає спосіб з’єднання деталей;

виконує токарні роботи;


контролює якість виробу;

організовує робоче місце під час виконання різних робіт;

дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог;

визначає собівартість виробу.


3

2

Презентація та оцінка проектної діяльності.

Захист проекту (за планом).

Захищає проект;

здійснює оцінку виготовленого виробу і процесу праці за загальними естетичними та функціональними показниками.


Орієнтовний перелік об’єктів праці


Деталі пристосувань та інструментів з сталевого сортового прокату.

Інструменти, обладнання та пристосування

Слюсарні верстаки, лещата, плита для випрямляння, штангенциркулі ШЦ 1, креслярки, кернери, молотки, слюсарні лінійки, слюсарний кутник, набори напилків, набір надфілів, слюсарні ножівки, свердлильний верстат, набір свердел, набір мітчиків та воротків.

Матеріали

Сталевий сортовий прокат, шліфувальні та полірувальні матеріали, войлок.


Адамчук В.Є.

Вознюк С.М.

Петров Я.А.

м. Рівне

Варіативний модуль

Технологія плетіння з соломи

(7-9 клас)

Пояснювальна записка

Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 7-9 класів з технологією соломоплетіння, як одним із найдавніших видів народного-ужиткового мистецтва.

Оволодіння цією технологією дає можливість відновлювати народні традиції, вивчити основи художнього плетення з соломи, дає можливість учням проявляти свої творчі здібності. Використовується ця технологія для виготовлення різноманітних предметів побуту та іграшок . Створюючи проекти (вироби) за власним задумом діти вчаться активно ділитися знаннями що сприяє пошуку нових ідей, відповідає потребам шкільного колективу, формуючи навички роботи в групах.


Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.


Тематичний план

з.п.

Назва теми

Кількість

годин

1.

Основи технології соломоплетіння.

4

2.

Проектування та виготовлення виробів.

10

3.

Презентація та оцінка результатів проектної діяльності

2
Всього

16
№ з. п.

К-сть годин

Зміст навчального

матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

4

Основи технології соломоплетіння.

Короткі історичні відомості з розвитку плетіння з соломи.

Декоративні і технологічні особливості плетіння з соломи. Матеріали для плетіння з соломи. Види та властивості соломи. Інструменти і обладнання. Підготовка соломи до роботи. Обробка соломи. Спеціальні інструменти та пристрої для виготовлення плетених виробів.


Виготовлення солом’яних косичок , стрічок. Виготовлення три-, чотири-, п’яти-, семи-, дев’яти-, одинадцяти-, дванадцятикінцівки.

Спіральне плетіння.

Плетіння плоскої зубчастої косички. П’ятикінцівка кругла (шнур). Плетіння квадрата. Технологія нарощування соломи. Технологія виготовлення іграшки з соломи.

Виготовлення нескладного виробу.

Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги при роботі з природними матеріалами


характеризує декоративно-технологічні особливості плетіння з соломи;

називає техніки плетіння;

визначає послідовність підготовки матеріалу до плетіння;

добирає інструмент, що необхідний для роботи;

вміє користуватися інструментами для соломоплетіння;

виготовляє необхідні шаблони та елементи плетеного виробу;

з’єднує елементи у готовий виріб;

дотримується правил безпечної праці при роботі з інструментами для плетіння та іншими столярними і слюсарними інструментами для виготовлення деталей виробів

2

10

Проектування та виготовлення виробу технікою плетіння з соломи.

Пошук, систематизація та аналіз зібраної інформації.

Створення банку ідей.

Розробка технічної пропозиції. Створення ескізів композицій візерунків. Створення ескізу (схеми) виробу.

Створення власного проекту плетеного виробу на прикладі наявних зразків виробів.

Створення ескізу (схеми) виробу. Моделювання візерунку за зразками видів плетіння.

Техніка соломоплетіння:

 • Підбір та підготовка матеріалу до виготовлення плетеного виробу .

 • Виготовлення деталей виробу.
 • Плетіння деталей виробу.


 • Складання деталей у виріб.

 • Оздоблення виробу природними та штучними матеріалами. Застосування змішаних технік плетіння при виготовленні виробів.
здійснює пошук інформації для створення банку ідей та систематизацію інформації;

розробляє проект плетеного виробу, використовуючи схеми плетіння;

добирає матеріали, інструменти та пристосування;

виконує прийоми плетіння різними техніками;

застосовує способи виготовлення елементів плетеного виробу при виготовленні проекту виробу;

визначає спосіб з’єднання деталей між собою та з основою виробу;

дотримується правил безпечної роботи під час виконання практичних робіт.Презентація та оцінка результатів проектної діяльності.

Захист проекту (за планом).

Захищає проект;

здійснює оцінку проекту виробу і процесу праці за загальними естетичними та функціональними показниками.

Література:

1. Антонович Є.А. та ін. Художні техніки у школі – К.:ІЗМН, 1997. – 312с.

2 . Гулянц Э.К. Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала.

М.:Просвещение, 1991.—175с.ил.

3. Жоголь Л.Е. Декоративное искусство в современном интерьере. – К.:

Будівельник, 1986. – 69с.

4.Стеченко О.Ф. Плетиво із соломи та рогозу. – К.: Урожай, 1994. – 64.


Гащак Володимир Михайлович,

м. Івано-Франківськ, СЗШ №7, методист ОІППО

Федорак Василь Іванович, СЗШ №5

м.Івано-Франківськ

Варіативний модуль

Технологія токарної обробки деревини


(7-9 клас)

Пояснювальна записка

Програмою модуля передбачено ознайомлення учнів з одним із видів декоративно-ужиткового мистецтва – токарством. У процесі вивчення модуля учні ознайомляться з прийомами і навичками, які є характерними для традиційних художніх промислів (токар, столяр, різьбяр по дереву). Учні вивчатимуть матеріалознавство, проектування і технологію виготовлення виробів токарним способом. В Україні ця техніка дуже поширена. Теоретичні і практичні заняття передбачають залучення учнів до творчої діяльності: вибір об’єкта виготовлення, самостійний вибір конструкції виробу, обґрунтування вибору, нескладні економічні розрахунки і пропозиції щодо здешевлення виробів, планування різних видів робіт, удосконалення обладнання, технологічного процесу, підвищення якості і продуктивності праці.

Виготовлення виробу передбачається через проектно-технологічну діяльність. Як результат роботи над змістом модуля, учні мають виконати проект.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.

Тематичний план
з.п.

Назва теми

Кількість

годин

1.

Основи технології токарної обробки деревини

4

2.

Проектування та виготовлення виробу токарним способом

10

3.

Презентація та оцінка результатів проектної діяльності

2
Всього

16


Програма
з. п.

К-сть

годин


Назва теми та її зміст


Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

4

Загальні відомості про токарну обробку деревини. Основи технології.

Місце та роль токарства у сучасному декоративно-ужитковому мистецтві.

Деревина як конструкційний матеріал.

Властивості деревини. Вимоги до заготовок.

Токарний верстат по обробці деревини, інструменти для токарних робіт (реєр, мейсель та інші)

Технологічні пристосування до верстата (планшайба, патрон, тризубець та інші)

Правила безпечної роботи та санітарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця.

Ознайомлення з технологією токарної обробки (вибір та закріплення заготовки, розмічання, чорнове та чистове точіння, шліфування та лощіння, відрізання заготовок).

Називає вироби, виготовлені токарним способом; їх

застосування; вимоги до заготовок для обробки токарним способом;

розрізняє породи деревини;

характеризує матеріали, які використовуються для токарної обробки;

добирає інструменти та пристосування для роботи;

обґрунтовує добір конструкційних матеріалів залежно від призначення виробу;

вибирає та закріплює заготовку;

здійснює чорнове та чистове точіння, шліфування, лощіння;


дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог.

організовує робоче місце.


2

10

Проектування та виготовлення виробу токарним способом

Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту.

Робота з інформаційними джерелами. Створення банку ідей.

Аналіз та систематизація інформації.

Розроблення ескізу точеного виробу. Технологічна послідовність виготовлення виробу:

 • підготовка заготовок до роботи;

 • закріплення заготовок;

 • розмічання;

 • чорнове та чистове обточування циліндричних і фасонних поверхонь;

 • контроль розмірів;

 • шліфування та лощіння (за потребою);

 • підрізання і відрізання заготовок;

 • оздоблення та опорядження виробу.

Контроль якості виробу. Догляд за виробом.

Економічне обґрунтування виробу.

Складає план роботи з виконання проекту та план проектної діяльності;

здійснює пошук інформації та виробів-аналогів;

аналізує та систематизує інформацію;

розробляє ескіз виробу;

добирає матеріал, інструменти, пристосування;

визначає спосіб кріплення заготовки, спосіб з’єднання деталей між собою та з основою виробу;

застосовує технологічні пристрої для верстата;

здійснює чорнове та чистове обточування циліндричних і фасонних поверхонь;

оздоблює виріб;

контролює розміри, якість виробу;

організовує робоче місце під час виконання різних робіт;

дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог;


визначає собівартість виробу;


3

2

Презентація та оцінка проектної діяльності.

Захист проекту (за планом).

Захищає проект;

здійснює оцінку виготовленого виробу і процесу праці за загальними естетичними та функціональними показниками.


Орієнтовний перелік об’єктів праці

Ручка для інструментів, товкачка, грибок для штопання, свічник, ваза, шахові фігури, качалка для тіста, кегель, кубок, кухонний набір для спецій, вішалки тощо.

Інструменти, обладнання та пристосування


1.Токарний верстат

2.Реєр

3.Косяк (мейсель)

4.Гачок (вузький, широкий)

5.Планшайба

6.Патрон (чашковий, цанговий)

7.Тризуб

8.Лінійка

9.Кронциркуль

10.Штангенциркуль

11.Олівець

12.НожівкаМатеріали

Деревина (липа, груша, бук, дуб, береза, явір, ясен)


Література


 1. Гликин М. С. Декоративные работы по дереву на станках. – М.: Изд-во “Народное творчество”, Изд-во “Искана”, 2002. – 280 с.

 2. Комп’ютерна графіка: Навч. посібн. / А. П. Верхола, Б. Д. Коваленко, В. М. Богданов та ін.; За ред. А. П. Верхоли. – К.: Каравела, 2005. – 304 с.

 3. Левадный В. С., Черный Ю. А. Обработка дерева на станках. – М.: ООО “Аделант”, 2005. – 384 с.

 4. Матвеєва Т. О. Мозаїка та різьблення по дереву: Навч. посібник: Пер. з рос. – К.: Вища шк., 1993. – 135 с.
 5. Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового навчання: Теорія і методика: Монографія / В. В. Бербец, Т. М. Бербец, Н. В. Дубова та ін.; За заг. ред. О. М. Коберника. – К.: Наук. світ, 2003. – 172 с.


 6. Энциклопедия работ по дереву: Руководство, необходимое любителю работ по дереву / Ред.-консультант М. Рамуц; Пер. с англ. Г. А. Сорокина. – М.: ООО “Издательство Астрель”; ООО “Издательство АСТ”, 2004. – 512 с.

 7. Леонід Оршанський, Петро Андріюк. Основи гуцульського художнього деревообробництва: Навч. посібник: «Писаний камінь», Косів-2002.

 8. Тимків Б.М., Кавас К.М.: Виготовлення художніх виробів з дерева. Підручник, Львів: Світ, 1995.-176с.Геймур В.

м.Кривий Ріг

Варіативний модуль

Технологія токарної обробки металів

(7-9 клас)


Пояснювальна записка

Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 7-9 класів з одним із найпоширеніших видів механічної обробки металів різанням – токарною обробкою. Виготовлення виробу з використанням токарних операцій передбачається через проектно-технологічну діяльність. Як результат роботи над змістом модуля, учні мають виконати проект.

Виготовляти задуманий виріб можна з використанням як механічних так і ручних операцій.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.


Тематичний план
з.п.

Назва теми

Кількість

годин

1.

Основи технології токарної обробки металу.

4

2.

Проектування та виготовлення виробів.

10

3.

Презентація та оцінка результатів проектної діяльності


2
Всього

16

Програма
з. п.

К-сть

годин


Назва теми та її зміст

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

4

Основи технології токарної обробки металу.

Токарно-гвинторізний верстат.

Поняття про режими різання.

Прийоми керування верстатом.

Вимоги, підготовка та способи закріплення заготовок.

Інструменти для вимірювання, розмічання та контролю. Прийоми вимірювання та контролю штангенциркулем.

Технологічні пристосування для токарної обробки металів.

Токарні різці.

Чорнове і чистове обточування зовнішніх циліндричних і торцевих поверхонь.

Види виконуваних робіт на верстаті (підрізання, відрізання, обробка торців, виточування канавок, свердління, обробка внутрішніх поверхонь, тощо).

Метрична різьба. Технологія нарізування різьби. Контроль якості різьби.

Правила безпечної роботи та санітарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця

Знає будову токарно-гвинторізного верстата;

розрізняє окремі частини та вузли верстата за його кінематичною схемою;

вміє керувати верстатом;

застосовує режими різання;

добирає інструменти, різці та технологічні пристосування;


здійснює чорнове та чистове точіння;

виконує різні види робіт на верстаті;

нарізає метричну різьбу;

дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог;

організовує робоче місце, підготовлює верстат до роботи.


2

10

Проектування та виготовлення токарного виробу.

Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту.

Робота з інформаційними джерелами. Створення банку ідей.

Аналіз та систематизація інформації.

Розробка ескізу та технологічної послідовності виготовлення виробу:

 • Вибір необхідних матеріалів та інструментів;

 • Вибір режимів різання;

 • Токарні операції;

 • Збирання виробу;

Контроль якості виробу.

Економічне обґрунтування виробу. Маркетингові дослідження. Розроблення реклами.

Складає план роботи з виконання проекту та план проектної діяльності;

здійснює пошук інформації та виробів-аналогів;

аналізує та систематизує інформацію;

розробляє ескіз виробу та технологічну послідовність;

добирає матеріали, інструменти, пристосування;

визначає спосіб з’єднання деталей;

виконує токарні роботи;

контролює якість виробу;

організовує робоче місце під час виконання різних робіт;

дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог;

визначає собівартість виробу;

розробляє рекламу.

3

2

Презентація та оцінка проектної діяльності.

Захист проекту (за планом).


Захищає проект;

здійснює оцінку виготовленого виробу і процесу праці за загальними естетичними та функціональними показниками.


Орієнтовний перелік об’єктів праці


Заготовки для кріпильних деталей (гвинти, болти, шпильки, гайки тощо), вироби з різьбовими поверхнями, ручки для верстатів, маховички для верстатів, моделі механічних передач.

Інструменти, обладнання та пристосування


1. Токарно-гвинторізний верстат.

2. Токарні різці.

3. Свердла.4. Лещата слюсарні.

5. Ножівка слюсарна.

6. Плашки, мітчики.


Матеріали

Сортовий прокат.


Л.І.Бугаєвської, О.А.Загарова м.Комсомольськ Полтавської обл.

Варіативний модуль

Технологія української народної вишивки

(7-9 класи)

Тематичний планз/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Основи технології української народної вишивки.

5

2.

Проектування та виготовлення вишитого виробу.

10

3.

Презентація та оцінка результатів проектної діяльності


1
Всього

16


Програма
з/п

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1.

4

Основи технологі української народної вишивки

Відомості про регіональні особливості оздоблення виробів в українських національних традиціях. Кольорова гама різних видів гладі. Поняття про стилізацію малюнка. Композиція у вишивці.

Лічильна гладь та вільна гладь. Види лічильної та вільної гладі. Матеріали та інструменти для вишивання гладдю. Технологія вишивання лічильною та вільною гладдю. Схематичне зображення технік виконання видів лічильної та вільної гладі.

Способи перенесення малюнка на тканину. Відомості про використання сучасної комп'ютерної техніки для оздоблювальних робіт.

Правила безпечної роботи та санітарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця.

Характеризує регіональні особливості оздоблення виробів в українських народних традиціях;

розпізнає техніки лічильної та вільної гладі;

вишиває швами лічильної та вільної гладі;

переносить малюнок на тканину;

організовує робоче місце;

дотримується правил безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічних вимог.

2.


10

Проектування та виготовлення вишитого виробу

Визначення завдань для виконання проекту. Створення банку ідей.

Робота з інформаційними джерелами.

Аналіз та систематизація інформації.

Розробка композиції. Створення ескізного малюнку виробу.

Виготовлення виробу.

Догляд за вишитим виробом.

Контроль якості виробу. Економічне обґрунтування виробу.

Складає план роботи з виконання проекту та план проектної діяльності;

здійснює пошук інформації та виробів-аналогів;

аналізує та систематизує інформацію;

розробляє композицію виробу;

створює ескізний малюнок виробу;

добирає тканину, інструменти, пристосування;

визначає на тканині місце розташування візерунка;

вишиває виріб;

обробляє краї виробу;

виконує волого-теплову обробку виробу;

контролює якість виробу;

організовує робоче місце;

дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог;

визначає собівартість виробу;


3.

2

Презентація та оцінка проектної діяльності

Захист проекту. Самооцінювання результатів проектної діяльності.

Захищає проект;

здійснює самооцінку виготовленого виробу і процесу праці за загальними естетичними та функціональними показниками.

Орієнтовні об’єкти праці

Серветка, доріжка, рушничок, декоративне панно, деталі одягу, постільна білизна, скатертина (кругла, квадратна), грілка на чайник, кишеня для піжами, дитячий килимок.


Інструменти, пристосування


Голки, ножиці, кілочок, п’яльця


Матеріали

Тканина для вишивання, нитки<< предыдущая страница