litceymos.ru   1 ... 8 9 10 11 12

Тематичний план

з.п.

Назва теми

Кількість

годин

1.

Основи вивчення матеріалів та способів їх обробки

4

2.

Проектування та виготовлення виробу із деревини

10

3.

Презентація та оцінка результатів проектної діяльності

2
Всього

16


Програма
з/п

К-сть

год.


Назва теми та її зміст

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

4

Загальні відомості про обробку деревини.

Деревина як конструкційний матеріал та його вибір. Породи деревини.

Технологічні властивості деревини. Пиломатеріали. Вимоги до заготовок. Вплив фізичних та технологічних властивостей на вибір деревини для виготовлення різних виробів. Вади деревини.

Технічне конструювання. Масштаб, типи ліній, нанесення розмірів, ескіз, креслення.

Відомості про сучасні методи обробки деревини. Ознайомлення з технологією обробки деревини. Основні технологічні операції (розмічання, пиляння, різання, довбання, стругання, шліфування, свердління) за потребою.


Способи з’єднання деталей.

Інструмент та пристрої для обробки деревини. Вимірювальний та розмічальний інструмент (столярний кутник, рейсмус тощо). Припуск на обробку.

Вимоги до виробів із деревини (естетичні, економічні). Показники якості виробу (функціональність, естетичність, ергономічність, технологічність, економічність).

Опоряджувальні роботи.

Оцінювання якості виробу.

Правила безпечної праці при роботі столярним інструментом. Організація робочого місця, санітарно-гігієнічні вимоги.


Характеризує деревину як конструкційний матеріал;

розрізняє породи деревини;

визначає вологість і твердість деревини;

складає план роботи з виготовлення виробу;

добирає деревину для виготовлення виробу;

здійснює підготовку матеріалу до роботи;

виконує розмічання заготовок із деревини; розкриває поняття технічного малюнка, ескізу, масштабу;

називає види інструментів для вимірювання та розмічання, види опорядження;

обгрунтовує добір конструкційних матеріалів залежно від призначення виробу;

виготовляє виріб за зразком;

дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги.

організовує робоче місце.

2

10

Проектування та виготовлення виробу із деревини.

Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту.

Робота з інформаційними джерелами. Створення банку ідей. Аналіз та систематизація інформації.

Методи проектування (метод фокальних об’єктів).

Основні етапи проектування виробу: організаційно-підготовчий, конструкторський, технологічний, заключний.


Розробка ескізу виробу. Вибір конструкційних матеріалів.

Технологічний процес виготовлення проектованого виробу .

Опоряджувальні та оздоблювальні роботи.

Контроль якості виробу. Догляд за виробом.

Економічне обґрунтування виробу.Використовує інформаційні джерела під час проектування виробу;

вибирає та обґрунтовує конструкцію об’єкта проектування;

використовує методи проектування та метод фокальних об’єктів під час визначення та обґрунтування конструкції майбутнього виробу;

складає план роботи з виконання проекту та план проектної діяльності;

розробляє ескіз виробу;

добирає матеріал, інструменти, пристосування;

визначає спосіб кріплення заготовки, спосіб з’єднання деталей між собою та з основою виробу;

виконує технічний малюнок, креслення виробу в масштабі та в натуральну величину;

складає технологічну послідовність виготовлення виробу (плоских або об’ємних);

добирає технологію обробки матеріалу;

добирає та оздоблює виріб;

контролює розміри, якість виробу;

організовує робоче місце під час виконання різних робіт;

дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог;

визначає собівартість виробу;

3

2

Презентація та оцінка проектної діяльності.

Захист проекту (за планом).

Захищає проект;

здійснює оцінку виготовленого виробу і процесу праці за загальними естетичними та функціональними показниками.


Орієнтовний перелік об’єктів праці:


свічник, іграшки, інструменти для шкільної майстерні, підставки під квіти, книги, предмети ужиткового призначення тощо.


Інструменти, обладнання та пристосування:

1.Рубанки

2.Ножівки

3.Стамески, долота

4.Коловорот, свердлильний верстат

5.Свердла

6.Стусло

7.Кутник, малка

8.Лінійка

9.Киянка

10.Олівець

11.Шліфувальний папір
Матеріали:

Деревина (липа, груша, бук, дуб, береза, явір, ясен, сосна), ДСП, ДВП, фанера.

Література:


  1. Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового навчання: Теорія і методика: Монографія / В. В. Бербец, Т. М. Бербец, Н. В. Дубова та ін.; За заг. ред. О. М. Коберника. – К.: Наук. світ, 2003. – 172 с.

  2. Энциклопедия работ по дереву: Руководство, необходимое любителю работ по дереву / Ред.-консультант М. Рамуц; Пер. с англ. Г. А. Сорокина. – М.: ООО “Издательство Астрель”; ООО “Издательство АСТ”, 2004. – 512 с.

  3. Леонід Оршанський, Петро Андріюк. Основи гуцульського художнього деревообробництва: Навч. посібник: «Писаний камінь», Косів-2002.

  4. Тимків Б.М., Кавас К.М.: Виготовлення художніх виробів з дерева. Підручник, Львів: Світ, 1995.-176с.Боринець Н.І. ,ІППО КУ ім.. БорисаГрінченка,

Павич Н.М. ОІППО м. Хмельницький

Варіативний модуль

Технологія приготування страв. Традиції української національної кухні.

(7-9 клас)

Пояснювальна записка

Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 7-9 класів з загальними відомостями про українську національну кухню, обрядовістю у національній кухні, технологією приготування страв з крупи, борошна та молочних продуктів. У ході вивчення цього модуля учні також знайомляться з поживними речовинами, які містяться в продуктах , правилами складання меню, національними традиціями сервірування стола


Приготування страви передбачається через проектно-технологічну діяльність. Учні вчаться визначати завдання для виконання проекту, працюють з інформаційними джерелами, створюють банк ідей, проводять аналіз та систематизують інформацію, розробляють власні страви.

Як результат роботи над змістом модуля, учні мають виконати та захистити проект.

Для реалізації змісту модуля в навчальному закладі мають бути відповідні умови.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу особистій гігієні, правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.


Тематичний план
з.п.

Назва теми

Кількість

годин

1.

Загальні відомості про українську національну кухню .

4

2.

Технологія приготування страв з борошна.

4

3.

Технологія виготовлення страв з молока та молочних продуктів.

2

4.

Проектування та приготування страв.

4

5.

Презентація та оцінювання результатів проектної діяльності.

2
Всього

16

Програма
№№№3 .п.К-сть год.


Назва теми та її зміст


Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

4

Загальні відомості про українську національну кухню. Технологія приготування страв з крупів.

Українська система харчування: режим повсякденного харчування, асортимент повсякденних та обрядових страв, звичаї пов’язані з приготуванням та споживанням їжі. Обрядовість у національній кухні України. Обрядові страви. Культурно-побутові традиції регіону: українська хата, її інтер’єр, традиційний посуд його застосування. Меню. Особливості складання меню до свят.

Поживні речовини в харчових продуктах. Страви із крупів. Способи визначення якості крупів. Каша як щоденна та обрядова страва українців. Технології приготування традиційних українських страв з крупів: розсипчастих, в’язких та рідких каш. Вимоги до якості готових страв.

Єстетичне оформлення приготовлених страв, особливості подання їх до столу. Сервірування столу до сніданку в народних традиціях. Особиста гігієна. Правила безпечної праці та санітарно-гігієнічні вимоги під час роботи з нагрівальними приладами, гарячими рідинами.

Орієнтовний перелік страв: круп’яні каші різної консистенції, кутя.

Характеризує культурно-побутові традиції регіону;

розрізняє повсякденні та обрядові страви українців;

складає меню;

називає поживні речовини;

визначає різні види крупів та їх якість;


добирає інвентар та посуд для приготування страв;

вибирає спосіб приготування страв;

готує страви;

здійснює естетичне оформлення готових страв;

сервірує стіл в українських традиціях;

аналізує результати роботи; організовує робоче місце;

дотримується особистої гігієни, правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог під час роботи з нагрівальними приладами, гарячими рідинами.


2

4

Технологія приготування страв з борошна.

Види борошна, технологія його виготовлення. Напівфабрикати з борошна. Макаронні вироби. Вареники як національна, обрядова, щоденна страва. Види вареників. Технологія приготування страв із борошна. Єстетичне оформлення приготовлених страв, особливості подання їх до столу. Вимоги до якості готових страв. Сервірування святкового столу в народних традиціях.

Особиста гігієна. Правила безпечної праці та санітарно-гігієнічні вимоги під час роботи з нагрівальними приладами, гарячими рідинами та жирами.


Характеризує різні види борошна;

визначає якість борошна;

добирає інвентар та посуд для приготування страв з борошна; готує страви з борошна;

сервірує святковий стіл в українських традиціях;

оформлює готові страви; аналізує результати роботи;

організовує робоче місце.


дотримується особистої гігієни, правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог під час роботи з нагрівальними приладами, гарячими рідинами та жиром;


3

4

Технологія виготовлення страв з молока та молочних продуктів.


Значення молока та молочних продуктів в харчуванні людини. Традиційні українські страви з молока і молочних продуктів, технологія їх приготування. Вимоги до якості страв та готових продуктів. Способи та терміни зберігання молочних страв і продуктів. Правила поєднання молочних продуктів з іншими продуктами харчування. Подання до столу молочних страв. Особливості миття посуду після молочних продуктів.

Особиста гігієна. Правила безпечної праці та санітарно-гігієнічні вимоги під час роботи з нагрівальними приладами, гарячими рідинами.Характеризує різні види молочних продуктів;

визначає якість молочних продуктів;

поєднує молочні продукти з іншими продуктами харчування;

добирає інвентар та посуд для приготування страв з молока;

готує молочні страви (за вибором);

оформлює готові страви; сервірує стіл;

визначає собівартість страв; аналізує результати роботи;

організовує робоче місце;

дотримується особистої гігієни, правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог під час роботи з гарячими рідинами та жиром.

4

4

Проектування та приготування страви.

Визначення завдань для виконання проекту.

Робота з інформаційними джерелами. Створення банку ідей.

Аналіз та систематизація інформації.

Розроблення власного рецепту приготування страви. Складання технологічної послідовності приготування страви. Приготування, оздоблення, подавання страв.

Контроль якості страв. Аналіз результатів проектної роботи.Визначення орієнтовної вартості страви.

Особиста гігієна. Правила безпечної праці та санітарно-гігієнічні вимоги під час роботи з нагрівальними приладами, гарячими рідинами.
Складає план роботи з виконання проекту та план проектної діяльності;

здійснює пошук інформації та виробів-аналогів;

аналізує та систематизує інформацію;

розробляє рецептуру виготовлення страви;

добирає посуд та інвентар для приготування страви;

добирає продукти харчування для приготування страви;

визначає спосіб приготування;

готує страви;

виконує естетичне оформлення страви;

сервірує стіл;

контролює якість приготовлених страв;

визначає собівартість страв;

аналізує результати роботи;

організовує робоче місце;

дотримується правил безпечної праці з нагрівальними приладами, гарячими рідинами, санітарно-гігієнічних вимог;

оформлює портфоліо.


5

2

Презентація та оцінювання результатів проектної діяльності.

Захист проектів. Оцінювання результатів проектної діяльності.

Захищає проект;

оцінює результати роботи .
Орієнтовний перелік об’єктів праці

Крупяні каші різної консистенції, кутя, млинці, налисники, деруни, вареники, молочний кисіль (фруктовий кисіль), сирники тощо.


Інструменти та обладнання

Кухонний інвентар та посуд для приготування страв (відповідно до технології).


Продукти для приготування страв

Крупа, борошно, молоко, молочні продукти тощо.


Іваночко Антон Васильович,

м. Івано-Франківськ, методист ОІППО

Варіативний модуль


Технологія природного землеробства

(7-9 клас)

Пояснювальна записка

Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 7-9 класів з основами ведення природного землеробства з метою вирощування для власних потреб екологічно чистої сільськогосподарської продукції. Ознайомлення учнів з найновішими досягненнями сільськогосподарської науки і практики дасть можливість їм зрозуміти, що при вмілому господарюванні, опираючись на природні закони відновлення родючості грунту, при менших матеріальних і фізичних затратах можна одержувати екологічно чистий врожай овочів, картоплі.

Програма розрахована на учнів, які люблять природу, з любов’ю працюють на шкільних земельних навчально-дослідних ділянках, спільно з батьками обробляють дачну чи присадибну ділянку, в майбутньому самі будуть вирощувати продукцію городу чи саду для своїх потреб

Тематичний план
з.п.

Назва теми

Кількість

годин

1.

Основи природного землеробства

2

2.

Проектування та вирощування сільськогосподарських культур в умовах природного землеробства

12

3.

Представлення та захист творчо-пошукової роботи

2
Всього

16


Програмаз. п.


К-сть

годин


Назва теми та ї зміст

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

2

Основи природного землеробства.

Сільське господарство як галузь народного господарства. Продукція поля, городу, саду. Її значення для харчування та здоров’я людини.

Традиційні і новітні технології землеробства. Перспективи розвитку галузі в регіоні – дачні, присадибні ділянки, фермерські господарства, шкільна земельна ділянка.

Загальні відомості про органічне землеробство. Професії сільського господарства

Характеризує продукцію поля, городу, саду;

розпізнає за зовнішнім виглядом сільськогосподарські культури;

порівнює технологію їх вирощування;

визначає форму земельної ділянки;

називає найбільш поширені професії в сільськогосподарському виробництві

2

12

Проектування та вирощування сільськогосподарських культур в умовах природного землеробства

Поняття про грунт, його властивості та обробіток.

Грунт як живе середовище для розвитку мікроорганізмів, дощових хробаків та рослин. Родючість як основна властивість грунту. Фактори, які впливають на відновлення природної родючості грунту. Структура грунту та шляхи її формування.

Види обробітку грунту, традиційні і нетрадиційні. Поверхневий обробіток. Еволюція розвитку знарядь для обробітку грунту. Ручний плоскоріз Фокіна та його переваги над іншими знаряддями для роботи на городі. Мала механізація.

Живлення рослин та способи його регулювання


Умови необхідні для росту і розвитку рослин. Повітряне та кореневе живлення рослин. Фотосинтез. Вимоги рослин до потреб живлення протягом вегетаційного періоду. Чергування культур.

Поняття про грядки, їх призначення та види. Технологія їх формування, садіння, посіву, догляду та збирання врожаю.

Розробка схем шкільних земельних ділянок. Планування чергування культур, та їх розбивка.

Формування грядок і підготовка їх до використання.

Складання технологічної карти вирощування певної культури.

Вирощування сортового матеріалу для власних потреб. Підготовка його до посіву чи садіння.

Види добрив. Роль органіки у відновленні та підвищенні природної родючості грунту. Зелене добриво, мульчування грядок.

Збирання врожаю.

Охорона природи. Біологічні засоби та народний досвід захисту врожаю від шкідників та хвороб.


Називає види обробітку грунту, ґрунтообробні знаряддя;

визначає за зовнішнім виглядом природну родючість грунту;

підготовляє грунт до садіння;

бере участь у вдосконаленні ручних знарядь для обробітку грунту;


Називає умови, які потрібні для росту і розвитку рослин;

спостерігає за ростом і розвитком рослин;

визначає за зовнішнім виглядом рослин недостачу елементів живлення;

формує грядки;

складає схему чергування культур;

характеризує види органічних добрив;

називає способи їх заготівлі та внесення;

здійснює мульчування грядок, проводить догляд і збирання врожаю;

називає біологічні та народні методи і засоби захисту рослин від шкідників і хвороб, найбільш поширені в місцевості сільськогосподарські культури та їх сорти;

дотримується правил підготовки до садіння (посіву) основних сільськогосподарських рослин


3

2

Представлення та захист творчо-пошукової роботи

Представлення результатів праці на земельній ділянці з використанням технологій органічного землеробства.

Форма представлення – щоденники спостережень, фотоілюстрації, відеофільми, натуральні експонати чи інші форми на шкільному святі врожаю, виставці, творчому звіті тощо.

Представляє результати спостережень;

характеризує особливості виробничої діяльності;

порівнює результати традиційного і органічного землеробства.


Орієнтовний перелік об’єктів праці:

Навчально-дослідна земельна ділянка школи чи позашкільного навчально-виховного закладу, присадибна, дачна ділянка


Інструменти, обладнання та пристосування:


Ручний сільськогосподарський інвентар для поверхневого обробітку землі (садові вила, граблі, маркер, плоско різ Фокіна, поливалка тощо)


Матеріали: насіння


Література:

  1. Сучасна енциклопедія садовода і городника. БАО. Донецьк.2005р

  2. Б.С.Аннєнков. Подари лопату сосуду. Огород без проблем. ИД ВЛАДИС, 2006р.

  3. Защита сада без яда. Г.Кизима. С.-П. «Крилов» 2009р

  4. Защита вместо борьби . Н.Курдюмов.ИД Владис. Классик.2008р

  5. Дневник умного дачника. А.Казарин, Н.Курдюмов. ИД Владис. Классик 2009рЛещук Р. М.

м. Вінниця, ССЗОШ №34

Варіативний модуль

Технологія слюсарної обробки металів

(7-9 клас)

Пояснювальна записка

Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 7-9 класів з слюсарною обробкою металів та сплаві.

Виготовлення виробів з використанням слюсарних операцій передбачається через проектно-технологічну діяльність. Як результат роботи над змістом модуля, учні мають оволодіти основними слюсарними операціями та виконати творчий проект.

Реалізація модуля виконується в слюсарній або комбінованій майстерні та не передбачає додаткового і спеціального обладнання.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.
<< предыдущая страница   следующая страница >>