litceymos.ru 1


МIНIМАЛЬНI РОЗМIРИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ

У 2011 РОЦI


Мiнiмальний страховий внесок - сума єдиного внеску, що визначається розрахункове як добуток мiнiмального розмiру заробiтної плати на розмiр внеску, встановлений законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд), та пiдлягає сплатi щомiсяця (ст.1 Закону України “Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування”).

Мiнiмальна заробiтна плата у 2011 роцi

(встановлено статтею 21 роздiлу VI

Закону України “Про Державний бюджет України

на 2011 рiк”)

з 1 сiчня 2011 року – 941 гривня на мiсяць,

з 1 квiтня
2011 року – 960 гривень на мiсяць,

з 1 жовтня
2011 року – 985 гривень на мiсяць,

з 1 грудня
2011 року – 1 004 гривнi на мiсяць.


Категорiя застрахованих осiб

З 01.01.2011

(мiнiмальна зарплата

941 грн.)

З 01.04.2011

(мiнiмальна зарплата

960 грн.)

З 01.10.2011

(мiнiмальна зарплата

985 грн.)

З 01.12.2011

(мiнiмальна зарплата

1 004 грн.)

Основна категорiя

найманих працiвникiв


(згiдно з класами ризику)

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –379,79 грн. –

501,55 грн.

(941 грн. х 40,36%)

(941 грн. х 53,30%)


40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –


387,46 грн. –

511,68 грн.

(960 грн. х 40,36%)

(960 грн. х 53,30%)

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –


397,55 грн. –

525,01 грн.

(985 грн. х 40,36%)

(985 грн. х 53,30%)

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –


405,21 грн. –

535,13 грн.

(1004грн. х 40,36%)

(1004грн. х 53,30%)

Основна категорiя

найманих працiвникiв

для бюджетних установ

39,9%

(36,3%+3,6%)


375,46 грн.

(941 грн. х 39,9 %)

39,9%

(36,3%+3,6%)


383,04 грн.

(960 грн. х 39,9 %)

39,9%

(36,3%+3,6%)


393,02 грн.

(985 грн. х 39,9 %)

39,9%

(36,3%+3,6%)


400,60 грн.

(1004 грн. х 39,9 %)

Застрахованi особи з числа осiб

льотних екiпажiв

52,06 %

(45,96 %+6,1%)


489,88 грн.

(941 грн. х 52,06%)

52,06 %


499,78 грн.

(960 грн. х 52,06%)

52,06 %


512,79 грн.

(985 грн. х 52,06%


52,06 %


522,68 грн.

(1004 грн. х 52,06%

Застрахованi особи за договорами цивiльно-правового характеру (послуг)

37,3%

(34,7%+2,6%)


350,99 грн.

(941 грн. х 37,3 %)

37,3%


358,08 грн.

(960 грн. х 37,3 %)

37,3%


367,41 грн.

(985 грн. х 37,3 %)

37,3%


374,49 грн.

(1004 грн. х 37,3 %)

Застрахованi особи вiйськовослужбовцi (крiм вiйськово-службовцiв строкової служби), особи рядового i начальниц. складу

37,3%

(34,7%+2,6%)


350,99 грн.

(941 грн. х 37,3 %)

37,3%


358,08 грн.

(960 грн. х 37,3 %)

37,3%


367,41 грн.

(985 грн. х 37,3 %)

37,3%


374,49 грн.

(1004 грн. х 37,3 %)

Категорiя застрахованих осiб

З 01.01.2011

(мiнiмальна зарплата

941 грн.)

З 01.04.2011

(мiнiмальна зарплата

960 грн.)

З 01.10.2011

(мiнiмальна зарплата

985 грн.)

З 01.12.2011


(мiнiмальна зарплата

1 004 грн.)


Застрахованi особи– iнвалiди на пiдприємствах

12,01%

(8,41 % + 3,6 %)


113,01 грн.

(941 грн. х 12,01%)

12,01%


115,30 грн.

(960 грн. х 12,01)

12,01%


118,30 грн.

(985 грн. х 12,01%)

12,01%


120,58 грн.

(1004грн. х 12,01%)

Найманi працiвники всеукраїнських громадських органiзацiй iнвалiдiв

(УТОГ, УТОС)

8,15%

(5,3 % + 2,85 %)


76,69 грн.

(941 грн. х 8,9%)

8,15%


78,24 грн.

(960 грн. х 8,9%)

8,15%


80,28 грн.

(985 грн. х 8,9%)

8,15%


81,83 грн.

(1004грн. х 8,9%)

працiвники громадських органiзацiй

iнвалiдiв –

iнвалiди

9,1%

(5,5 % + 3,6 %)


85,63 грн.

(941 грн. х 9,1%)

9,1%


87,36 грн.

(960 грн. х 9,1%)

9,1%


89,64 грн.

(985 грн. х 9,1%)

9,1%


91,36 грн.

(1004грн. х 9,1%)

працiвники громадських органiзацiй


iнвалiдiв –


не iнвалiди


40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –


379,79 грн. –

501,55 грн.


(941 грн. х 40,36%)

(941 грн. х 53,30%)


40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –


387,46 грн. –

511,68 грн.


(960 грн. х 40,36%)

(960 грн. х 53,30%)


40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –


397,55 грн. –

525,01 грн.


(985 грн. х 40,36%)

(985 грн. х 53,30%)


40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –


405,21 грн. –

535,13 грн.


(1004грн. х 40,36%)

(1004грн. х 53,30%)

Застрахованi особи, якi працюють на всеукраїнських громадських органiзацiях iнвалiдiв за договорами ЦПХ (послуг)

37,3%

(34,7%+2,6%)


350,99 грн.

(941 грн. х 37,3 %)

37,3%


358,08 грн.

(960 грн. х 37,3 %)

37,3%


367,41 грн.

(985 грн. х 37,3 %)

37,3%


374,49 грн.

(1004 грн. х 37,3 %)

Найманi працiвники, якi працюють у платника ФСП

40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –379,79 грн. –

501,55 грн.


(941 грн. х 40,36%)

(941 грн. х 53,30%)


40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –


387,46 грн. –

511,68 грн.


(960 грн. х 40,36%)

(960 грн. х 53,30%)


40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –


397,55 грн. –

525,01 грн.


(985 грн. х 40,36%)

(985 грн. х 53,30%)


40,36% - 53,3%

(36,76%+3,6%) –

(49,70%+3,6%) –


405,21 грн. –

535,13 грн.


(1004грн. х 40,36%)

(1004грн. х 53,30%)

Категорiя застрахованих осiб

З 01.01.2011

(мiнiмальна зарплата

941 грн.)

З 01.04.2011

(мiнiмальна зарплата

960 грн.)

З 01.10.2011

(мiнiмальна зарплата

985 грн.)

З 01.12.2011

(мiнiмальна зарплата

1 004 грн.)

Найманi працiвники - iнвалiди, якi працюють у платника ФСП

12,01%

(8,41 % + 3,6 %)


113,01 грн.

(941 грн. х 12,01%)

12,01%


115,30 грн.

(960 грн. х 12,01)

12,01%

118,30 грн.


(985 грн. х 12,01%)


12,01%


120,58 грн.

(1004грн. х 12,01%)

Застрахованi особи, якi працюють у платникiв ФСП за договорами ЦПХ (послуг)

37,3%

(34,7%+2,6%)


350,99 грн.

(941 грн. х 37,3 %)

37,3%


358,08 грн.

(960 грн. х 37,3 %)

37,3%


367,41 грн.

(985 грн. х 37,3 %)

37,3%


374,49 грн.

(1004 грн. х 37,3 %)

Пiдприємцi та члени сiм’ї Ф.О. – СПД та особи, що забезпечують себе роботою самостiйно (адвокати, нотарiуси)

34,7%


326,53 грн.

(941 грн. х 34,7 %)

34,7%


333,12 грн.

(960 грн. х 34,7 %)

34,7%


341,80 грн.

(985 грн. х 34,7 %)

34,7%


348,39 грн.

(1004 грн. х 34,7%)

Пiдприємцi та члени сiм’ї Ф.О. – СПД, якi обрали спрощену систему оподаткування

34,7%


326,53 грн.

(941 грн. х 34,7 %)

34,7%


333,12 грн.

(960 грн. х 34,7 %)

34,7%


341,80 грн.

(985 грн. х 34,7 %)

34,7%


348,39 грн.

(1004 грн. х 34,7%)

Застрахованi особи

(в т.ч. iнвалiди), якi:

- догл. за дитиною до 3-х рокiв;

- догл. за дитиною- iнвалiдом, iнвалiдом I гр., престарiлим;

- проходять строкову службу


33,2%


312,41 грн.

(941 грн. х 33,2 %)

33,2%


318,72 грн.

(960 грн. х 33,2 %)

33,2%


327,02 грн.

(985 грн. х 33,2 %)

33,2%


333,33 грн.

(1004грн. х 33,2 %)

Батьки – вихователi дитячих будинкiв сiмейного типу, прийомнi батьки (якщо не працюють)

33,2%


312,41 грн.

(941 грн. х 33,2 %)

33,2%


318,72 грн.

(960 грн. х 33,2 %)

33,2%


327,02 грн.

(985 грн. х 33,2 %)

33,2%


333,33 грн.

(1004грн. х 33,2 %)
Застрахованi особи,

якi беруть добровiльну участь
З 01.01.2011

(мiнiмальна зарплата

941 грн.)

З 01.04.2011

(мiнiмальна зарплата

960 грн.)

З 01.10.2011

(мiнiмальна зарплата


985 грн.)


З 01.12.2011

(мiнiмальна зарплата

1 004 грн.)

На пенсiйне страхування

33,2%


312,41 грн.

(941 грн. х 33,2 %)

33,2%


318,72 грн.

(960 грн. х 33,2 %)

33,2%


327,02 грн.

(985 грн. х 33,2 %)

33,2%


333,33 грн.

(1004грн. х 33,2 %)

Застрахованi особи,

якi беруть добровiльну участь
З 01.01.2011

(мiнiмальна зарплата

941 грн.)

З 01.04.2011

(мiнiмальна зарплата

960 грн.)

З 01.10.2011

(мiнiмальна зарплата

985 грн.)

З 01.12.2011

(мiнiмальна зарплата

1 004 грн.)

На випадок безробiття

1,5%


14,12 грн.

(941 грн. х 1,5 %)

1,5%


14,40 грн.

(960 грн. х 1,5 %)

1,5%


14,78 грн.

(985 грн. х 1,5 %)

1,5%


15,06 грн.

(1004грн. х 1,5 %)

У зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi


1,9%


17,88 грн.

(941 грн. х 1,9 %)

1,9%


18,24 грн.

(960 грн. х 1,9 %)

1,9%


18,72 грн.

(985 грн. х 1,9 %)

1,9%


19,08 грн.

(1004грн. х 1,9 %)

Вiд нещасного випадку на виробництвi

1,51%


14,21 грн.

(941 грн. х 1,51 %)

1,51%


14,50 грн.

(960 грн. х 1,51 %)

1,51%


14,87 грн.

(985 грн. х 1,51 %)

1,51%


15,16 грн.

(1004грн. х 1,51 %)