litceymos.ru 1

Мовлення дорослих - взірець для наслідування.

 

Мовлення дорослих - приклад для дітей. Успіх мовленнєвого розвитку дитини насамперед залежить від мовлення дорослих і зокрема батьків.

Дитина навчається говорити завдяки слуху і здібності до наслідування. Відомо, що дитина дошкільного віку легко наслідує неправильну вимову дорослих, переймає місцеву говірку, діалектизми, вульгаризми.

Найпоширенішою помилкою у мовленні батьків є порушення норм української літературної мови, зокрема у вимові голосних та приголосних звуків.

У деяких північних областях спостерігається вимова ненаголошеного звука "О” як " А” (хадила, насила) замість (ходила, носила).

Порушення норм літературної вимови слід вважати сполучення "ХВ” замість"Ф” (хвігура), замість фігура.

Деяким українським говорам властива м'яка або напівм'яка вимова "Л” перед голосними "А.О,У” та в середині слова перед приголосними (мольоко).

Досить часто порушуються правила вживання голосних "І” та "И” в словах іншомовного походження ( тіраж, цірк) замість тираж, цирк. Причинами орфоепічних помилок є вплив діалектного оточення і невміння відрізняти звукові норми, властиві літературній мові, від вимови звуків у діалекті; незнання звукових закономірностей споріднених мов, незнання правил літературної вимови.

У мовній практиці трапляється порушення наголосу.

У мовленні дорослих спостерігаються невмотивовані запозичення з російської мови. Виникають помилки двомовності.

Вживання жаргонів і "модних слів”; які вульгаризують і збіднюють мову. Зловживання словами іншомовного походження, які залишаються для дітей незрозумілими.
Використання надмірної кількості пестливих слів. Не можна часто казати слова "ручки”, "ніжки” у повсякденному спілкуванні з дітьми.

Наслідування і повторення дитячих спотворених слів, вживання великої кількості зайвих слів під час індивідуальної розмови з дитиною. В багатослів'ї втрачається основна думка.

Запам’ятайте, що ваше мовлення має бути правильним!!!