litceymos.ru 1

Методичні рекомендації

щодо ведення учнівських зошитів з математики

1. Вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів


1.1. Загальні вимоги до ведення учнівських зошитів

Правильне, грамотне і охайне виконання письмових завдань привчає учня до систематичної праці, формує повагу до неї, звичку до чистоти, охайності та порядку.

Усі записи в зошитах учні повинні виконувати з дотриманням таких вимог:


 • писати охайно, розбірливим почерком, синім чорнилом;

 • зберігати поля з зовнішньої сторони;

 • вказувати дату виконання роботи;

 • вказувати, де виконується робота (класна чи домашня), позначати номер вправи, приклада, задачі;

 • креслення виконувати олівцем (у випадку необхідності – із застосуванням лінійки та циркуля), а умовні позначення до них підписувати ручкою;

 • якщо потрібно виправити помилку, учень має закреслити неправильно написану літеру чи цифру навкіс і замість неї зверху написати потрібну літеру чи цифру. Якщо треба замінити слово, словосполучення, речення чи приклад у ході виконання роботи, то те, що підлягає зміні, слід охайно закреслити тонкою горизонтальною лінією, а не витирати гумкою, замальовувати коректором чи брати в дужки (дужки є пунктуаційним знаком), і далі написати правильно;

 • виправлення (закреслення чи поновлення) написаного робити ручкою, а не олівцем!!!1.2. Загальні вимоги до перевірки письмових робіт

Усі записи, помітки й виправлення в учнівських роботах слід виконувати ручкою з червоним чорнилом.

Виявлені помилки (в тексті або обчисленнях) чи неправильно вжите слово викладач підкреслює або закреслює скісною рискою, надписуючи правильно, і ставить помітку на полях. Виправляти неправильний результат по написаному не дозволяється.

2. Вимоги до виконання і перевірки письмових робіт з математики


Ведення зошитів з математики учнями навчальних закладів є обов’язковими. У зошитах виконуються письмові класні, домашні та контрольні роботи. Основними видами класних і домашніх письмових робіт з математики є:


 • розв’язування задач і вправ;

 • оформлення результатів виконання лабораторних, практичних робіт;

 • складання аналітичних та узагальнюючих таблиць, схем, написання рефератів тощо;

 • самостійні та контрольні роботи.

Для виконання всіх видів письмових робіт з математики необхідно мати робочий зошит: у 5-6-х класах - по 2 зошити, у 7-11-х класах - по 2 зошити (1 - з алгебри, 1- з геометріі).

Для контрольного тематичного оцінювання передбачаються окремі зошити чи аркуші, що зберігаються протягом навчального року в ЗНЗ.

5-6 кл. 1 зошит для контрольних робіт, 7-11 класи - 2 зошити (1 - з алгебри, 1- з геометрії)

Зошити, в яких виконуються навчальні класні і домашні роботи, рекомендується перевіряти один раз на тиждень у 5-6 класах, два рази на місяць у 7-9 класах, один раз на місяць у 10-11класі.

Контрольні роботи перевіряються у всіх учнів з наступною корекційною роботою в тих самих зошитах.

Оцінка за ведення зошитів з математики виставляється до класного журналу. При цьому до уваги беруться наявність і правильність виконання класних і домашніх робіт, оцінки за поточну перевірку зошитів, охайність ведення зошитів.

Оцінка 10-12 за зошит виставляється, якщо учень виконав усі домашні завдання і в зошиті є розв’язання завдань творчого характеру.

Усі контрольні роботи викладач обов’язково оцінює і виставляє відповідні бали до журналу. За самостійні поточні письмові роботи оцінка може виставлятися до журналу не всім учням.

Вимоги щодо письмового оформлення робіт з математики не повинні зводитися до нав’язування учням єдиної форми запису розв’язування задач і вправ. Останні можуть мати скорочений вигляд з використанням теоретико-множинної та логічної символіки. Відомо, що вміння стисло і чітко записувати розв’язання задач свідчать про достатній рівень розвитку логічного мислення. Викладач може також перевіряти та оцінювати частину письмової роботи (задачу, приклад, побудову графіка тощо).


3. Підписи на обкладинках зошитів мають бути такими:

                                                                      1-11класи 

Зошит Зошит

для робіт з математики для контрольних робіт

учня 5 класу з математики

Рокитнянської ЗОШ учениці 5 класу

І – ІІІ ступенів №3 Рокитнянської ЗОШ

Білецького Дмитра І – ІІІ ступенів №3

Ключик Софії


У зошитах з математики у 5-9-х класах дату записувати словами, в окремому рядку вказувати, класна чи домашня робота, зазначати назву теми уроку, вид роботи, назву зв'язного тексту наприклад:

П’яте грудня

Класна робота

Квадратні рівняння

25, (Задача 237)

У 10-11-х класах у робочих зошитах – інше оформлення: на полях зазначають дату цифрами.

У зошитах для контрольних робіт в усіх класах записується лише дата й тема, у межах якої виконується контрольна робота:

Перше жовтня

Квадратні корені


(Заступнику з НВР)


5. Пам’ятка з вивчення стану ведення учнівських зошитів


1. Наявність зошитів у всіх учнів групи.


2. Якість підпису зошитів. Дотримання єдиних вимог.


3. Обсяг роботи (зіставлення зробленого на уроці і вдома).


4. Характер письмових робіт (репродуктивний, творчий).


5. Рівень диференціації навчальної діяльності учнів.


6. Рівень навчальних досягнень учнів (визначається в основному за зошитами для контрольних, лабораторних, практичних робіт).


7. Якість виконання практичної частини навчальних програм.

8. Систематичність та якість виконання домашніх завдань.9. Перевірка зошитів викладачами (періодичність перевірки відповідно до вимог МОН України, якість перевірки, характер оцінки письмових робіт, дотримання критеріїв оцінювання).


10. Ефективність роботи над помилками (методи виправлення, наявність системи роботи над помилками).


11. Культура ведення, каліграфія.


12. На основі чого виставляються оцінки за зошити в журнал

13. Відповідність оцінок за письмові роботи в журналі оцінкам у зошитах.