litceymos.ru 1

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА № 5

для самостійної поза- та аудиторної робіт з ортопедичної стоматології

для студентів 5курсу9 семестру

1.Тема №5. Мостоподібні протези з різними опорними елементами. Клініко-лабораторні етапи виготовлення мостоподібних протезівз різними опорними елементами.

2. Мета. Навчити студентів визначати показання та обирати конструкції

суцільнолитих мостоподібних протезів залежно від стану опорних зубів, топографії дефекту. Оволодіти технікою виконання клініко-лабораторних етапів виготовлення суцільнолитих мостоподібних протезів.

3.Професійна орієнтація студентів. Мостоподібні протези -це основа незнімного протезування. Тому, оволодівши методикою клініко-лабораторного виготовлення мостоподібних протезів, студент зможе надавати допомогу пацієнтам з патологією зуба щелепної системи, як то, часткова відсутність зубів Ш-ІУ класу по Кенеді (з урахуванням розміру дефекта). Різноманітність конструкції мостоподібних протезів дає змогу урахувати естетичну та практичну вимоги до протезування, бажання хворого, розширити показання до їх виготовлення. Протезування мостоподібними конструкціями на сьогодні являється одним з найбільш поширених методів ортопедичного лікування, що робить тему заняття дуже актуальною.

4. Базовий рівень знань та умінь.Дисципліна

Знати

Уміти

1.

Анатомія

Анатомічну будову зубощелепної системи

Анатомія органів зубощелепної системи

. Визначати групову відповідність зубів

Змоделювати зуби різнихфункціональних груп


2.

Фізіологія

Фізіологію зубощелепної системи.Артикуляцію щелеп

Визначати артикуляційні рухи н/щелепи

3.

Біофізика

Основи біомеханіки зубощелепної системи
4.

Гістологія

Гістологічна будова зуба та навколозубних тканин
5.

Пропедевтикаортопедичноїстоматології

Особливості виготовлення коронок, вкладок та штифтових конструкцій

Препарувати зуби під різні види коронок, вкладок й штифтів

5. Програма самостійної підготовки студентів:

1.Вибір конструкції мостоподібного протезаз різними опорними елементами.

2.Показання та протипоказання до виготовлення мостоподібних протезівз різними опорними

елементами.

3. Препаровка опорних зубів під опорні елементи суцільнолитого мостоподібного протеза.

4.Методика зняття анатомічного відбитка при виготовленні суцільнолитого мостоподібногопротезаз різними опорними елементами.

5.Клініко-лабораторні етапи виготовлення мостоподібних протезівз різними опорними елементами.

. 6. Вихідний рівень знань та вмінь.

Інструменти для препарування зубів.

Матеріали для виготовлення суцільнолитих мостоподібних протезів.

Відбиткові матеріали сіліконової групи.

Знеболюючи матеріали і методика проведення анестезії.

Матеріали для фіксації мостоподібних протезів.


7. Форми і методи самоконтролю.

Ситуаційні задачі


 1. Хворий ЗО років звернувся зі скаргами на неоднарозові руйнування в області зпайки коронок та проміжної частини штамповано-паяного мостоподібного протеза з опорою на 23 та 28. вищевказані штучні зуби мають виражену коронкову частину, нерухомі, перкусія нечутлива.

Яку конструкцію слід використовувати у даному випадку?

2. Хвора 42 років звернулась зі скаргами на зміну кольору пластмаси фасетки в мостоподібному протезі (паяний) з опорними коронками на ІЗ і II зуби. Всі інші наявні зуби сановані. Яка причина зміни кольору пластмаси, та що можна рекомендувати паціенту?

 1. Хворому 39 років виготовляється мостоподібний суцільнолитий протез з опорними коронками на 47 і 45 зуби. На етапі припасування мостоподібного протеза лікар перевірив наявність щілини між слизовою оболонкою ясен і проміжною частиною мостоподібного протеза. Яка величина цього проміжка (щілини) в бокових відділах зубних рядів?

 2. На етапі отримання анатомічного відбитка щелеп хворого, що протезується мостоподібними протезами, відбиткова маса (силіконова) повністю від'єдналась від відбиткової ложки. Чи придатний такий відбиток? Що потрібно зробити в цій ситуації?

 3. Хворий 41 року звернувся зі скаргою. Рік тому йому був виготовлений мостоподібний суцільнолитий протез з опорами на 43 і 47 зуби, оклюзійні взаємовідносини протез не порушував. Три дні тому в 43 зубі виникла біль. На рентгенограмі виявлено: кореневий канал 43 зуба запломбований на 2/3, у верхівці кореня" - розрідження кісткової тканини у виді "язиків полум'я". Був поставлений діагноз: загострення хронічного гранулюючого періодонтиту 43 зуба. Яка і коли була допущена помилка ортопедом-стоматологом?
 4. Хворий 44 років звернувся з метою протезування. В анамнезі виявлено, що після того, як йому були поставлені штамповано-паяні мостоподібні протези, в порожнині рота постійно відчувається присмак металу, гіркота, струм. Яка з матеріально доступних ортопедичних конструкцій може, відновлюя дефект зубного ряду, запобігти виникненню вищевказаних негативних симптомів.


 5. Хвора 47 років звернулась з метою протезування. Об'єктивно: відсутні 36, 37 і 38 зуби. Хвора бажає виготовити незнімний мостоподібний протез консольного типу з опорою на 35 зуб. Чи можливо це?

 6. Хвора 57 років звернулась до стоматолога з метою протезування. В анамнезі виявлено генералізовану патологічну горизонтальну стертість зубів верхньої та нижньої щелеп, та зниження межальвеолярної висоти. Яка в цьому випадку буде доречна конструкція, яка надійно зафіксує між альвеолярну висоту та надасть добрий функціональний ефект?

 7. Хворий 49 років звернувся з метою протезування. Об'єктивно: відсутній 47 зуб. 46 - стійкий, інтактний. 48 зуб – має рухомість третього ступеню. Чи можливе в даному випадку протезування мостоподібним протезом з опорою на 46 і 48 зуби?

 1. Хворому 39 років видалено 24, 25, 26 зуби внаслідок ускладненого карієсу. Об'єктивно: прикус ортогнатичний. 23 інтактний, 27, 28 запломбовані. На нижній щелепі - частковий пластинковий протез з кламерною фіксацією на 33 та 43, збережені нижні фронтальні зуби, їх коронки інтактні. Назвіть, які фактори необхідно враховувати при виборі конструкції протезу.


Тестові завдання

1. Хворому 55 років рекомендовано виготовлення суцільнолитогомостоподібного протеза з опорними коронками на 47 та 43 зуби длязаміщення дефекту нижнього зубного ряду. Назвіть ускладнення, якогоможна запобігти надавши перевагу саме цьому різновиду протезу порівняноз паяним?

А. Гальваноз

В. Перевантаження опорних зубів

С. Гінгівіт

Д. Локалізований пародонтит

Е. Деформація оклюзійної поверхні

2. Хворий 49 років звернувся з метою протезування. Об'єктивно: зубна формула 17 - - - 131211/212223 - - -2728

4746544434241/31323334353637 Планується виготовити мостоподібні протези. При відсутності якої кількості зубів в бокових ділянках можливе виготовлення мостоподібного протеза?


А - 3-4

В - 4-5

С - 5-6

Д - не більше одного зуба

Е - не більше трьох зубів

3. Хворій 35 років виготовляється суцільнолитий мостоподібних протез. В зуботехнічній лаборатории при виготовленні протезу, як компенсують обємну усадку та відтворюють прошарок для фіксуючого матеріалу?

А – покривають гіпсовий стовпчик воском.

В - покривають гіпсовий стовпчик пластмасою.

С - покривають гіпсовий стовпчик композитом.

Д – призводять ізолювання за допомогою світлополімера.

Е - покривають гіпсовий стовпчик лаком.

4. Хворий 41 року звернувся з метою протезування. Зубна формула - відсутній 35 зуб, всі інші - сановані, стійкі. Планується виготовлення суцільнолитого мостоподібного протеза з опорними коронками на 34 і 36 зуби. На етапі припасування мостоподібного протеза лікар перевіряє наявність щілини між проміжною частиною протеза і слизовою ясен, Якою повинна бути величина цього проміжка (щілини)?

А - 0,3-0,4 мм

В - 0,4-0,6 мм

С - 0,6-0,8 мм

Д - 0,9-1,0 мм

Е - 1,0-3,0 мм

5. Хворій 35 років виготовляється суцільнолитий мостоподібний протез з опорними коронками на 34 і 36 зуби. Лікар на етапі перевірки каркаса визначає форму проміжної частини протеза. Якої форми буває проміжна частина мостоподібного протеза?

А - консольна

В - сідловидна

С - кратероподібна

Д - кулевидяа

Е - відповідна

6. Хвора 45 років виготовлюється суцільнолитий мостоподібних протез. На одному з лабораторних етапів виготовлення протезу призводять підготовку воскової репродукції до литва - штифтування. Якого діаметру повинні використовуватись штифти?

А – 0,5-1,0 мм

Б – 1,0-1,5 мм

С – 1,5-2,0мм

Д – 2,0-3,0 мм

Е – 3,0-3,5 мм

7. Хворому 47 років планується виготовити суцільнолитого мостоподібного протезу. На одному з лабораторних етапів виготовлення цього протезу призводять визволення вогнестійкій рубашці вівд відливки. За допомогою чого це роблять?


А – механічної обробки

В – хімічного відчищення

С – за допомогою пароструя

Д – апарата Самсон

Е -піскоструєння

8. Для заміщення включеного дефекту верхнього зубного ряду хворомувиготовляється мостоподібний протез з опорними коронками на 13, 23 зуби.Вкажіть форму тіла протеза по відношенню штучних зубів до слизовоїальвеолярного гребня?

А. Висяча

В. Промивна

С. Дотикова

Д. Сідлоподібна

Е. Прилегла

9. Хвора 42 років скаржиться на ускладнення при жуванні, пов'язане з видаленням зубів внаслідок захворювання пародонта. Об'єктивно: 48. 47, 46 зуби відсутні. Зуби-антагоністи збережені. Що в даному випадку є вирішальним протипоказанням до виготовлення мостоподібного протезу?

А. Генералізований пародонтит

В. Збереження зубів-антагоністів

С. Жувальна цінність втрачених зубів

Д. Локалізація дефекту

Е. Характер обмеження дефекту/

10. Хворому 41 року виготовляється суцільнолитий мостоподібний протез з опорними коронками на 21 та 23 зуби. На етапі отримання анатомічного відбитка лікар вирішував якою масою потрібно отримати відбиток. Яка, на вашу думку, відбиткова маса найбільш доцільна в отриманні анатомічного відбитка при виготовленні металокерамічного мостоподібного протеза?

А - кристалізуюча маса

В - альгінатна маса

С - силіконова маса

Д - термопластична маса

Е - цинкоксидевгенолова маса

Еталони відповідей до ситуаційних задач


 1. Суцільнолитий мостоподібний протез з опорними коронками на 23 і 28 зуби.

 2. Наявність в штамповано-паяному протезі ділянок з припоєм, в хімічному складі котрих присутнє срібло. Необхідно виготовити суцільнолитий мостоподібних протез, та облицювати проміжну частину пластмасою.
 3. 0,9-1,2 мм


 4. Ні. Відбиток потрібно отримати повторно.

 5. Не зроблено контрольного знімку зуба перед протезуванням.

 6. Суцільнолитий мостоподібний протез.

 7. Протипоказаний консульний протез, бо тут наявний кінцевий дефект зубного ряду верхньої щелепи.

 8. Так. Це металокерамічний мостоподібний протез.

 9. необхідно зробити зустрічні суцільнолиті Мостоподібні потези.

10. Необхідно враховувати довжину дефекту, місце його розташування, характер обмеження дефекту зубами, а також жувальну цінність зубів, розташованих проти дефекту.


Еталони відповідей до тестових завдань


1-А, 2-А, 3-Е, 4-Д, 5-В, 6-Д, 7-Е, 8-С, 9-Е, 10-С.


9. Джерела інформації.

А) основні:

1.Копейкин В.Н., Демнер Л.М. Зубопротезна техніка. Москва, „Триада-Х” 1998, с. 137-

139

 1. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. Медицина, М., 1984,

с111-120.

 1. Аболмасов Н.Г, и др. Ортопедическая стоматология. Смоленск, 2000, С.ІЗІ-138

 2. Аболмасов Н.Г, и др. Ортопедическая стоматология. М.,Смедпресс=информ, 2003 , с.137-162.

 3. Рожко Н.М., Михайленко Т.М., Онищенко В.С. Довідник з ортопедичної стоматології. К., Книга плюс, 2004.

 4. Рожко М.М.,Неспрядько В.С. Ортопедична стоматологія. К., Книга плюс, 2003.-С.108-138,147-173, 177, 184-185,191-205.

Б) додаткові:

 1. Із історії становлення стоиматологічної служби Збройних СИЛ україни /В.В.Коваленко, А.М.Лихота, Камалов Р.Х. //Військова Медицина України.-2002.-№3.-С.80-88.

 2. Левкович А.Н. Збірник тестових запитань та відповідей з ортопедичної стоматології. Дніпропетровськ, 1994, є.158.

 3. Інтернет-сайт, стоматологічні журнали.


Автор: доц. Герасимчук П.Г.


Затверджено на засіданні кафедри

«_____»_________________20_р., протокол №___

Зміни та доповнення до методрозробки:

Переглянуто на засіданні кафедри

«_____»_________________20_р., протокол №___

Переглянуто на засіданні кафедри

«_____»_________________20_р., протокол №___

Переглянуто на засіданні кафедри

«_____»_________________20_р., протокол №___