litceymos.ru 1

ЛОГІКА

(0,5 год.)І семестр ІІ семестр за рік

всього уроків 8/ 8/ 16/№ з/п

дата

тема

1

І семестр


Тема І-ІІ. Розвиток просторової уяви та орієнтації. Розвиток невербального логічного мислення. (3 год.)


Розвиток перцептивних здібностей.
(Вправи на спостережливість та увагу. Помилки в малюнках. Кількість предметів. Відмінність, подібність). Логіка малюнків. (Узагальнення. Класифікація.Порівняння та аналіз).

2
Подібність у суттєвому. Що "зайве"? Символьний рівень.
(Визначення “зайвого” символу за певною ознакою). Закономірності.
(Знаходження закономірності побудови фігур. Закриті тести – вибір правильної відповіді серед 5 заданих).

3
Мислення за аналогією. Невербальні аналогії.
(Побудова малюнка за аналогією до заданої пари малюнків. Побудова слова з букв за заданим правилом). Наочно-схематичне мислення. (Читання схем. Рух за вказаним схематичним маршрутом. Читання слів за вказаним маршрутом).

4
Тема III-ІУ. Мова та мислення. Евристичне мислення.

Розвиток вербального(словесного) логічного мислення. (7 год.)Антоніми. Виділення суттєвих ознак. (Пошук слів-антонімів. Пошук найбільш суттєвих ознак різних об’єктів). Узагальнення на вербальному рівні. (Підбір узагальнюючого слова).


5
Подібність за суттєвою ознакою. Що "зайве"? (Вибір зайвого слова за суттєвою ознакою. Нетрадиційне виділення зайвого). Класифікація. Точність формулювань. (Класифікація предметів за різноманітними ознаками. Розбиття слів на два задані класи. Аргументація вибору. Вироблення навичок точного формулювання).

6
Вербальні аналогії. (Підбір слова за аналогією до заданої пари слів). Прислів’я та приказки. Фразеологізми. Народні прикмети. (Вправи на засвоєння та тлумачення приказок, фразеологізмів).

7
Гнучкість мислення. Читання шифрограм. Кодування. (Шифрування, читання шифрограм. Різні способи кодування та розкодовування інформації. Розкодовування слів та речень за даним числовим або символьним кодом). Інтелектуальний мовний тренінг. Підвищення рівня обізнаності. Мовні головоломки.

8
Інтелектуальний мовний тренінг. Підвищення рівня обізнаності. Мовні головоломки. Асоціативне мислення. Загадки. (Пошук асоціативного слова до заданої групи слів. Асоціативні загадки та загадки звичайні).

9
ІІ семестр


Ребуси. (Розгадування буквених, буквено-числових ребусів та ребусів у малюнках). Тренінг евристичного мислення. (Евристичні задачі. Нестандартна “арифметика”. Задачі з сірниками. Жартівливі задачі).

10
Тренінг евристичного мислення. (Евристичні задачі. Нестандартна “арифметика”. Задачі з сірниками. Жартівливі задачі).11
Тема V. Розвиток мислення на основі математичного матеріалу. (7 год.)


Задачі геометричного змісту. Формування просторової уяви. Аналіз та синтез на базі математичного матеріалу.

12
Аналіз та синтез на базі математичного матеріалу. Властивості чисел та їх порівняння. (Числові задачі. Відновлення чисел).

13
Закономірності числових послідов-ностей. (Продовження побудови числового чи буквено-числового ряду). Комбінаторика. (Найпростіші комбінаторні задачі. Перестановки. Розміщення).

14
Логічне мислення на вербальному рівні. Задачі на порівняння та розташування.
Задачі на перетин множин. Таблички істинності, як метод розв’язування логічних задач.

15

Логічне мислення на вербальному рівні. Метод виключення.
Переплутані написи. Хибні твердження. Найпростіші доведення.


16
Задачі на планування дій. (Задачі на переливання. Задачі на перевезення. Задачі про “чорну скриньку”). Розвиток просторової уяви. (Гра “Танграм”). Корекція уваги. (Підрахунок кількості цифр у таблиці. Порядкова лічба фігур та малюнків. Коректурні проби). СО