litceymos.ru 1


Лекція 7.

 • Просте речення. Формально-синтаксична типологія простого речення.


ПРОСТІ РЕЧЕННЯ

 • Прості речення − це такі речення, всі

 • лексичні компоненти яких синтаксично

 • об’єднуються навколо єдиного синтаксичного

 • центру речення − одночленного (односкладного)

 • чи двочленного (двоскладного). (Сучасна

 • українська літературна мова. Синтаксис./ за

 • ред. Білодіда І.К. - К.: «Наукова думка»,

 • 1972. – С. 148-149.)КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ

 • Класифікація П.Р. здійснюється за такими

 • показниками:

 • за наявністю / відсутністю головних членів речення та можливістю членування речення − двоскладні, односкладні, нечленовані;

 • за наявністю / відсутністю другорядних членів речення − поширені, непоширені;

 • за наявністю / відсутністю обов’язкових членів речення − повні, неповні.ДВОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ

 • Двоскладні речення − це речення з двома головними членами речення (підметом і присудком).

 • Наливались, половіли жита (І. Цюпа).

 • Ішли роки (Р. Іваничук).

 • І дощик моросить (Л. Костенко).


ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ

 • Односкладні речення − речення з одним

 • головним членом, що не потребують

 • поповнення другим головним членом.

 • А на селі страшенно сміялися і глузували з Романа (Б. Грінченко).

 • Повінчайся з туманами ночі (П. Тичина).

 • Не зітхай так безнадійно (П. Грабовський).

 • Ніжні сутінки. Вечір (О. Бердник).

 • Ночі солов’їні, і заводу дим, і зірниці сині над Дніпром моїм (В. Сосюра).


НЕПОШИРЕНІ РЕЧЕННЯ

 • Непоширені речення − речення, в яких наявні

 • лише головні члени.

 • Сіяє палац (М. Старицький).

 • І срібло розтало (О. Олесь).

 • Рученьки терпнуть, злипаються віченьки (П. Грабовський).

 • Вітер. Ворон (А. Малишко).

 • Ні, не покаюсь (Л. Українка).ПОШИРЕНІ РЕЧЕННЯ

 • Поширені речення − речення, в яких, крім

 • головних, наявні другорядні члени речення

 • (означення, додатки, обставини).

 • Одно село зовсім запало в глибоку долину і неначе потонуло в білому цвіту садків… (за

 • І. Нечуєм-Левицьким).

 • Ой три шляхи широкії до купи зійшлися

 • (Т. Шевченко).

 • Заходить сонце за лаштунки лісу (Л. Костенко).НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ

 • Неповні речення − речення, в яких одна

 • з ланок їх будови не вимовляється, однак

 • фіксується свідомістю.

 • Незабаром вони вже біля човна (О. Гончар).

 • Я привітався з ним. Він − зі мною.

 • Навкруги – острови, і затоки, й озера (Л. Дмитренко).


ПОВНІ РЕЧЕННЯ

 • Повні речення − речення, в яких наявні

 • всі необхідні члени речення. Повними

 • можуть бути двоскладні й односкладні,

 • непоширені й поширені речення.

 • Тече вода з-під явора яром на долину (Т. Шевченко).

 • Щасливиця, я маю трохи неба і дві сосни в туманному вікні (Л. Костенко).

 • На траві, в шовку густім Слід лишають твої ніжки (О. Олесь).


УСКЛАДНЕНІ І НЕУСКЛАДНЕНІ ПРОСТІ РЕЧЕННЯ

 • Просте неускладнене речення − речення з усіма другорядними членами речення, що не є однорідними або відокремленими.

 • Прості ускладнені реченняречення, у яких наявні однорідні або відокремлені члени речення, вставні слова або вставлені конструкції, звертання або вигуки.