litceymos.ru 1


Криворізький коледж економіки та управління

Державного вищого навчального закладу

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»
м. Кривий Ріг

2013


Криворізький коледж економіки та управління

Державного вищого навчального закладу

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»


ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ!


Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» запрошує Вас взяти участь у І конкурсі творчих рефератів «Інтеграція України і світове співтовариство».


1. Загальні положення


  1. Конкурс творчих рефератів є індивідуальним змаганням учнів загальноосвітніх закладів міста.
  1. До участі у конкурсі запрошуються усі бажаючі випускники 9-х та 11-х класів середніх загальноосвітніх закладі. За результатами конкурсу надається можливість отримати:
   1. для всіх учасників – сертифікат, що надасть перевагу при зарахуванні на навчання до Криворізького колежу економіки та управління ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана (сертифікати, отримані учасниками дійсні протягом 3 років з моменту їх видачі.)   1. для переможців – додатково Дипломи І, ІІ або ІІІ ступенів та цінні подарунки.
2. Мета проведення творчого конкурсу


  1. Виявлення і розвиток інтелектуальних та творчих здібностей обдарованої молоді.

  2. Виховання особистої відповідальності за виконання індивідуальної творчої роботи.

  3. Використання творчого потенціалу молоді для вирішення актуальних проблем сьогодення.
 1. Термін проведення творчого конкурсу


Термін надання творчих рефератів на електронну адресу для розгляду журі до 25 червня.


Роботи надсилати на електронну адресу: ktey_metodkab@mail.ru


Контактна інформація:

Наукове товариство коледжу «Інтелект»: 404-69-95;

Е-mail: ktey
_metodkab@mail.ru;

http://kkeu.dp.ua/

Криворізький коледж економіки та управління

Державного вищого навчального закладу

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»


4. Організація творчого конкурсу


  1. Конкурс проводиться протягом 30 днів;
  1. Конкурс проводиться у формі розгляду та оцінки творчих рефератів, виконаних індивідуально учасниками Конкурсу на запропоновані теми та надісланих на електронну адресу коледжу.
  1. Розгляд та оцінку творчих рефератів проводить журі, створене у коледжі.


Голова журі:

Кушпа Михайло Зіновійович – кандидат філологічних наук, викладач дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовкиЗаступник голови журі:

Тимофєєва Ольга Миколаївна - кандидат філологічних наук, викладач гуманітарних дисциплін.


Члени журі:


Павлиш Тетяна Григорівна, керівник наукового товариства коледжу «Інтелект».


Тітова Олена Григорівна – голова методичного об’єднання керівників наукових та творчих робіт студентів Північного регіону міста Кривого Рогу.


Координатор конкурсу:


Воронкова Антоніна Вікторівна – методист коледжу.


Контактні телефони: 404-69-95, 404-69-81


Адреса: 50096, м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37а, Криворізький коледж економіки та управління ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана.

Сайт Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана: http://kneu.edu.ua/ua/


Сайт Криворізького коледжу економіки та управління ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана: http://kkeu.dp.ua/


Криворізький коледж економіки та управління

Державного вищого навчального закладу

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»


5. Зміст конкурсних завдань


Інтегрування України в світове співтовариство потребує від українських політиків, громадських діячів, науковців розуміння ролі і місця нашої держави у світовій цивілізації, економіці, знання економічної, соціо- й етнокультурної мозаїки світу.


Користуючись різноманітними джерелами інформації підготуйте

творчі реферати на теми:


«Роль науки у формуванні візитної картки країни»


«Нові напрямки досліджень сучасної географії»


«Нові напрямки досліджень сучасної хімії»


«Нові напрямки досліджень сучасної математики»


«Туристичний регіон (центр, місто), в якому ви побували або плануєте відвідати. (складіть прогноз розвитку цього регіону на майбутнє. Доведіть та проілюструйте твердження: «Україна на ринку міжнародного туризму є країною генератором туристичних потоків, хоча потік іноземних туристів до нашої держави постійно зростає»)»


«Участь України в міжнародному русі капіталу (поясніть, для чого потрібно Україні залучати іноземний капітал?)»


«Роль столиці у житті країни (поясніть наявність у багатьох країнах світу неформальних столиць)»

«Конфлікти між країнами світу: шляхи подолання.


«Важливі економічні проблеми світової гірничо-видобувної промисловості (проаналізуйте, які з них є актуальними для України та Кривого Рогу)»


«Виробництво та поширення зернових культур у світі: жито, ячмінь, овес, просо - за вибором. Назвіть причини, через які знижується виробництво сільськогосподарської продукції на душу населення в країнах, що розвиваються)».


Криворізький коледж економіки та управління

Державного вищого навчального закладу

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»


6. Порядок оформлення

та орієнтовна структура творчих рефератів


  1. Структура
   1. Титульна сторінка.
   1. Зміст. Включає назву всіх структурних частин реферату із зазначення номерів сторінок, на яких розміщується початок кожної частини.


   1. Вступ. Включає чітко сформульовану мету та коло питань, що підлягають розгляду.

   1. Основна частина. Розкриваються усі питання, будуються таблиці та графіки, проводиться аналіз.
   1. Висновки та пропозиції. Наприкінці реферату обов’язково мають бути висновки, пропозиції. Роблять їх на підставі узагальнення результатів матеріалів, що приводяться у розділах.
   1. Перелік використаних джерел у алфавітному порядку.
  1. Вимоги до оформлення. Загальний обсяг роботи до 10 сторінок. Текст друкують на комп’ютері через 1,5 міжрядкового інтервалу, шрифт Times New Roman, шрифт – 14 пт.
  1. Критерії оцінювання рефератів:
 • рівень розкриття теми та формування власного погляду на питання – до 50 балів;
 • проведення аналізу інформації, наданої у рефераті – до 30 балів;

Результати конкурсу будуть оприлюднені на офіційному сайті коледжу: http://kkeu.dp.ua/


Офіційне оголошення результатів коледжу та нагородження переможців відбудеться 30 червня 2013 року в лекційному залі навчального закладу.

Адреса: 50096, м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37а, Криворізький коледж економіки та управління ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана.


Контактна інформація:

Наукове товариство коледжу «Інтелект»: 404-69-95;

Е-mail: ktey
_metodkab@mail.ru;

http://kkeu.dp.ua/

Криворізький коледж економіки та управління

Державного вищого навчального закладу

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»


Творчий пошук «змушує людину дивитися на світ не через вузьку шпарину своєї спеціальності, а з висоти пташиного лету»

(І.М. Гладицин)


УЧАСТЬ У КОНКУРСІ НАДАЄ МОЖЛИВІСТЬ:


 1. Ознайомитися з сучасним, одним з провідних серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації міста Кривого Рогу – Криворізьким коледжем економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
 1. Проявити себе, стати студентом коледжу, сформуватися в період навчання як творча, активна, інтелектуально розвинута особистість.
 1. Отримати професійну підготовку на рівні світових стандартів.
 1. Отримати диплом молодшого спеціаліста за спеціальностями:
 • Діловодство;

 • Комерційна діяльність;

 • Фінанси і кредит;

 • Бухгалтерський облік;

 • Товарознавство та комерційна діяльність;

 • Виробництво харчової продукції. 1. Продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченим терміном навчання та отримати дипломи бакалавра, спеціаліста, магістра за відповідними спеціальностям.СУЧАСНА ОСВІТА –

ЗАПОРУКА МАЙБУТНЬОГО УСПІХУ!

Контактна інформація:

Наукове товариство коледжу «Інтелект»: 404-69-95;

Е-mail: ktey_metodkab@mail.ru;

http://kkeu.dp.ua/