litceymos.ru 1

Конспект уроку з інформатики у 8 класі на тему «Складання та реалізація програм з використанням команди розгалуження»


Тема уроку Складання та реалізація програм з використанням команди розгалуження

Мета уроку:

освітня – розвивати уміння та навички учнів складати програми з використанням команди розгалуження

виховна – розвиток пізнавального інтересу, підвищення мотивації учнів шляхом розв’язання нестандартних завдань, розвиток уміння працювати самостійно і в групі;

розвиваюча – розвиток логічного мислення, пам'яті, уваги, розвиток навиків самостійної роботи на комп'ютері. 


Обладнання: комп'ютерний клас з мультимедійним проектором, презентація уроку.


Хід уроку


 • І. Організаційний етап


Правила техніки безпеки

 • 1. Забороняється вмикати комп’ютери або вимикати їх самостійно, без дозволу вчителя.

 • 2. Забороняється самостійно, без дозволу вчителя, підключати до комп’ютера або відключати від нього будь-які додаткові пристрої.

 • 3. При вимкненні напруги в мережі класу, появи запаху диму або сторонніх шумів з монітора, системного блоку або розетки підключення комп’ютера негайно вимкнути комп’ютер і покликати вчителя.

 • 4. Щоб уникнути враження електричним струмом, забороняється одночасно доторкатися до металевих частин комп’ютера і будь-яких заземлених металевих предметів (водопровідні труби і крани, батареї опалення тощо).

 • 5. Забороняється ставити на комп’ютери будь-які предмети

 • 6. Штатне вмикання або вимикання комп’ютера робити в строго встановленому порядку.


На минулих заняттях ми знайомилися, складали та реалізовували програми для розв’язання завдань з використанням команди розгалуження. Перевіримо рівень вашої підготовленості
 • ІІ. Актуалізація опорних знань


4-5 учнів розв’язують тести по даній темі


Фронтальне опитування /Запитання до класу проектуються на дошку/

 • Що ми називаємо мовою програмування?

 • Який алфавіт мови програмування Pascal?

 • Які є типи величин?

 • Які імена надають змінним?

 • Які розділові знаки використовують при записі програми?

 • Яка структура програми? Пояснити загальний вигляд програми


PROGRAM <назва програми>;

СONST <список констант>;

VAR <список ідентифікаторів> : <тип величин> ;

BEGIN

write (….); readln(…..);


<оператори>;


writeln (……)

END.


 • У яких командах допущені помилки?

А) write (‘y=,’y)

Б) write (‘y=’,y)

В) write (y=,’y’)

Г) write (‘y=’)

Д) write (‘y=’,y:2:5)


 • Як виконуються команди в лінійній програмі?

 • Яке призначення команди розгалуження?

 • Які види команди розгалуження ви знаєте?

 • Які правила запису команди розгалуження мовою Pascal? В чому відмінність між повною та скороченою формами? • Як записувати умову перевірки, якщо нам необхідно робити вибір не лише з 2-3 варіантів, з більшої кількості, наприклад 6-10 і більше?

 • Які особливості правил запису команди вибору? • Сформулювати умову записану на дошці, та перевірити її істинність при вказаних значеннях змінних

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Із повтореного щойно ще раз переконались, що структура розгалужених програм одинакова. Головне завдання правильно сформулювати та записати умову стосовно задачі, яку необхідно розв’язати. Сьогодні на уроці ми продовжимо розв’язувати задачі з використанням команди розгалуження, перевіримо ваші навички практично.


ІV. Повідомлення теми і мети уроку.

Тема нашого уроку «Складання та реалізація програм з використанням команди розгалуження».


V. Застосування знань, умінь та навичок на практиці


Розв’язування вправ усно /метод мозкового штурму/


 • За текстом програми складіть умову задачі

PROGRAM pr1;

VAR a,b,c : real;

BEGIN

write (‘ a,b,c -? ’); readln(a,b,c);

if a*a=b*c

then write (‘так’)

else write (‘ні’)

END.


 • Знайдіть та виправте помилки в тексті наступної програми (перевірити чи рівновеликі квадрат та прямокутник із вказаними вимірами)

PROGRAM pr 1

VAR a,b,c ; real;

BEGIN

write ( a,b,c -? ) readln(‘a,b,c’);

if a*a b*c

then write (‘фігури рівновеликі’);

else write (‘фігури не рівновеликі’)

END


 • За текстом програми складіть умову задачі


PROGRAM pr2;

VAR a,b,c : real;

BEGIN

write (‘ a,b,c -? ’); readln(a,b,c);

case a of

1 : write (‘red’);

2 : write (‘orange’);


3 : write (‘yellow’) ;

4 : write (‘green’);

5 : write (‘light blue’) ;

6 : write (‘blue’);

7 : write (‘violet’) ;

end;

END.


Чи в будь-якому випадку ми отримаємо певний результат розв’язання задачі? Що необхідно зробити, щоб програма видавала результат при будь якому введеному значенні?


 • Знайдіть та виправте помилки в тексті наступної програми (за віком людини визначити до якої категорії вона належить)


PROGRAM 3pr:

VAR a; string

BEGIN

wrete ( a -? ); raedln(‘ a ‘);

cese b of

0...1 : write (‘ немовля ’),

2…5 : write (‘ мала дитина ’),

6…12 : write (‘ дитинство ’) ,

13...18 : write (‘юнацтво ’),

19…26 : write (‘зрілість ’) ,

27…50 : write (‘ дорослість’),

51…100 : write (‘ довгожитель’)

END


VІ. Практична робота


1. Задано три числа. Перевірити чи можуть вони бути величинами сторін трикутника.

2. Трикуник заданий величинами своїх кутів. Перевірити чи буде заданий трикутник А) рівносторонній, Б) рівнобедрений


VІI. Творче завдання (робота в групах).

Розв’язування задач:


VІІІ. Підведення підсумків уроку. Виставлення оцінок

.


ІХ. Домашнє завдання.

 • Повторити правила запису програм на мові Pascal

 • Скласти програму-словник: за введеною цифрою отримати її назву на англійській мові
Борщівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 ім.Р.Андріяшика Вчитель інформатики Сорокотяга О.Й.