litceymos.ru 1

Категорія,

Педагогічні

звання

Комплексна оцінка

рівня кваліфікації,

педагогічної майстерності,

результатів діяльності

здійснюється шляхом:

(п.1.4.Типового положення)


Учитель представляє,

Презентує себе


Кваліфікаційна характеристика


Додаткові вимоги

1

2

3

4

5

Без категорії

Розряд – 8-9

«спеціаліст»

Розряд - 9

проведення контрольних робіт

зріз знань учнів;

тестування;

відвідування уроків;

позакласних заходів;

здійснення аналізу освітнього процесу в класі, групі;

з урахуванням думки учнів,

батьків або осіб, які їх заміняють

робота над обраною темою;

самоосвітня діяльність;

показ уроків;

позакласних заходів з предмета викладання;

робота з батьками;

презентація на предметних МО, асоціаціях тощо

професійно компетентний, забезпечує рівні і стандарти навчання та виховання

(п.5.4. Типового положення…)

враховуються державні нагороди, відомчі відзнаки;

- рівень моральних якостей;

- загальна культура;

(п. 5.8. Типового положення…)

Спеціаліст

ІІ категорії

Тарифний розряд - 10


проведення контрольних робіт

зріз знань учнів;

тестування;

відвідування уроків;

позакласних заходів;

здійснення аналізу освітнього процесу в класі, групі;

з урахуванням думки учнів,

батьків або осіб, які їх заміняють

робота над обраною темою;

самоосвітня діяльність;

показ уроків;

позакласних заходів з предмета викладання;

робота з батьками;

презентація на предметних МО, асоціаціях тощо;

достатній рівень професіоналізму;

- використовує сучасні форми і методи навчання;

- використовує сучасні форми і методи виховання;

- вагомі результати в педагогічній діяльності;

Стаж не менше 3 років.

(п.5.3 Типового положення…)

враховуються державні нагороди, відомчі відзнаки;

- рівень моральних якостей;

- загальна культура;

(п. 5.8. Типового положення…)

Спеціаліст

І категорії

Тарифний розряд -11

проведення контрольних робіт

зріз знань учнів;

тестування;

відвідування уроків;

позакласних заходів;

здійснення аналізу освітнього процесу в класі, групі;

з урахуванням думки учнів,

батьків або осіб, які їх заміняють

робота над обраною темою;

самоосвітня діяльність;

показ уроків;

позакласних заходів з предмета викладання;

робота з батьками;

презентація на предметних МО, асоціаціях тощо;

участь у роботі динамічних, творчих груп (за бажанням);

виступи з творчими звітами на засіданнях МО, семінарах тощо.


ґрунтовий рівень професіоналізму;

добре володіє ефективними формами, методами педагогічної діяльності;

значні результати у вирішенні навчально-виховних завдань;


Стаж не менше 5 років

(п.5.2. Типового положення...)

враховуються державні нагороди, відомчі відзнаки;

- рівень моральних якостей;

- загальна культура;

(п. 5.8. Типового положення…)


Оформлення узагальнюючих документів педагогічними працівниками, які проходять атестацію, не передбачено Типовим положенням…

(лист 1/9-482 від 04.11.02 МОН України)

П.1.5 Наказу МОН України №297 від 17.05.05 «Про подолання проявів бюрократизму в освіті»

Спеціаліст вищої категорії

(Тарифний розряд - 12)

проведення контрольних робіт

зріз знань учнів;

тестування;

відвідування уроків;

позакласних заходів;

здійснення аналізу освітнього процесу в класі, групі;

з урахуванням думки учнів,

батьків або осіб, які їх заміняють

робота над обраною темою;

самоосвітня діяльність;

показ уроків;

позакласних заходів з предмета викладання;

робота з батьками;

презентація на предметних МО, асоціаціях тощо;

участь у роботі творчої групи, «круглого столу», у фестивалі педагогічних ідей, методичному діалозі , конференції

високий рівень професіоналізму;

проявляє ініціативу;

творчість

досконало володіє ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу

висока результативність;

якість праці.

Стаж не менш 8 років (як виняток до 5 років – переможці конкурсів «Вчитель року»)


(п.5.1. Типового положення…)


враховуються державні нагороди, відомчі відзнаки;

- рівень моральних якостей;

- загальна культура;

(п. 5.8. Типового положення…)


Оформлення узагальнюючих документів педагогічними працівниками, які проходять атестацію, не передбачено Типовим положенням…

(лист 1/9-482 від 04.11.02 МОН України)

П.1.5 Наказу МОН України №297 від 17.05.05 «Про подолання проявів бюрократизму в освіті»

«Старший учитель»

(Тарифний розряд – 12,11.)

Без категорії -9.

проведення контрольних робіт

зріз знань учнів;

тестування;

відвідування уроків;

позакласних заходів;

здійснення аналізу освітнього процесу в класі, групі;

- з урахуванням думки учнів,

батьків або осіб, які їх заміняють

робота над обраною темою;

самоосвітня діяльність;

показ уроків;

позакласних заходів з предмета викладання;

робота з батьками;

презентація на предметних МО, асоціаціях тощо;

участь у роботі творчої групи, «круглого столу», у фестивалі педагогічних ідей, методичному діалозі , конференції

відповідає кваліфікаційним вимогам «спеціаліста вищої категорії», або «спеціаліста І категорії»;

із 9 тарифним розрядом та стажем педагогічної роботи не менше 8-10 років;

високий професіоналізм;


(п.5.5. Типового положення…)

враховуються державні нагороди, відомчі відзнаки;

рівень моральних якостей;

загальна культура;

(п. 5.8. Типового положення…)

систематично використовують прогресивний педагогічний досвід;

активно поширюють цей досвід;


надають практичну допомогу у становленні молодих педагогів; ( п.5.5. Типового положення)


Оформлення узагальнюючих документів педагогічними працівниками, які проходять атестацію, не передбачено Типовим положенням…

(лист 1/9-482 від 04.11.02 МОН України)

П.1.5 Наказу МОН України №297 від 17.05.05 «Про подолання проявів бюрократизму в освіті»


«учитель методист»

(тарифний розряд - 12)

проведення контрольних робіт

зріз знань учнів;

тестування;

відвідування уроків;

позакласних заходів;

здійснення аналізу освітнього процесу в класі, групі;

з урахуванням думки учнів,

батьків або осіб, які їх заміняють

робота над обраною темою;

самоосвітня діяльність;

показ уроків;

позакласних заходів з предмета викладання;

робота з батьками;

презентація на предметних МО, асоціаціях тощо;


Організація роботи школи молодого вчителя, участь в роботі творчої групи або в апробації навчально-методичного комплексу (підручників, посібників тощо)

відповідають вимогам педагогічного звання «старший вчитель»

запроваджують у навчально-виховний процес найбільш ефективні форми і методи роботи

узагальнюють передовий педагогічний досвід;

беруть активну участь у розробленні шкільного компонента змісту освіти;

діяльності професійних педагогічних об’єднань асоціацій;

надають практичну допомогу педагогічним працівникам інших навчальних закладів в освоєнні досвіду провідних педагогів (п.5.6. Типового положення…)

враховуються державні нагороди, відомчі відзнаки;

- рівень моральних якостей;

- загальна культура;

(п. 5.8. Типового положення…)Ті, які претендують:

- мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами відповідного рівня

(п.5.6. Типового положення…)

- вивчення досвіду роботи педагогічних працівників, його узагальнення та оформлення відповідних узагальнюючих документів проводиться членами атестаційних комісій і працівниками методичних кабінетів відділів освіти районних державних адміністрацій та виконкомів міських рад (Лист МОН України № 1/9 – 482 від 04.11.2002.)