litceymos.ru 1

Колегії відділу освіти

Вільнянської райдержадміністрації


Доповідна записка

Про рівень управлінської діяльності адміністрацій Московської та Михайло-Лукашівської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів щодо викладання історії України відповідно до основних положень Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти


25 лютого 2011 рік


В умовах становлення в Україні громадянського демократичного суспільства зростає роль гуманітарних предметів системи освіти, які мають виховувати особистість школяра, готувати його до життя в світі, який постійно змінюється, вчити сучасних форм спілкування, розвивати здатність до швидкого засвоєння інформації і прийняття ефективних рішень. Серед гуманітарних дисциплін пріоритетне місце посідає історія, завданням якої є створення умов для:

- засвоєння історичних знань як основи світоглядних позицій учнів;

- розвитку історичного мислення; вироблення вмінь критично оцінювати минуле, прогнозувати майбутнє, усвідомлювати роль людини в історії.

Згідно з планом роботи відділу освіти Вільнянської райдержадміністрації на 2010-2011 навчальний рік у грудні 2010 року здійснено перевірку управлінської діяльності щодо викладання історії України відповідно до основних положень Державного стандарту у Московській та Михайло-Лукашівської загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів.

Основні завдання перевірки:

  • виконання програми з історії;

  • стан викладання та рівень знань учнів;

  • наявність навчально-матеріальної бази;

  • здійснення управлінської діяльності адміністрації школи щодо стану

викладання рівня знань, умінь та навичок учнів з історії України.

Методи перевірки:

  • співбесіда з адміністрацією ЗОШ, учителями;

  • перевірки документації: календарних планів, класних журналів, зошитів усіх видів;

  • написання контрольних робіт;

  • відвідування уроків;

  • огляд кабінету історії.

І. Кадрове забезпечення

Історію України, всесвітню історію, правознавство у Московській ЗОШ І-ІІІ ступенів викладає:

Ясинська Ірина Василівна має вищу освіту. Закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут, спеціальність - вчитель географії. Педагогічний стаж роботи 29 років, за фахом - 20. Рік проходження курсів – 2009. Рік атестації – 2008. Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії», звання - старший вчитель.

У Михайло-Лукашівській ЗОШ І-ІІІ ступенів історію викладають вчителі:

Шушкевич Лідія Вікторівна – має вищу освіту, закінчила Київський Національний університет ім. Т.Г. Шевченка. Педагогічний стаж – 38 років. Рік атестації – 2008. Рік проходження курсів - 2009. Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст першої категорії».

^ Счаслива Марина Олександрівна навчається на V курсі ЗНУ, історичний факультет. Історію викладає 4-й рік. Педагогічний стаж – 10 років. Не атестувалася. Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст».


ІІ. Матеріальна база

У Михайло-Лукашівській ЗОШ обладнано кабінет історії, у Московській ЗОШ – комбінований (географо-історичний) кабінет. Навчально-методична база кабінетів достатня для забезпечення умов організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти. У кабінеті зосереджені матеріали для роботи вчителя та учнів з предмету, державні програми, дидактичні матеріали, методичні розробки вчителів, творчі роботи учнів, тематичні папки, історична політична та довідкова література, навчальні та методичні посібники, папки по самоосвіті вчителів.

У школі існує комбінований кабінет географії та історії. У кабінеті зосереджені матеріали для роботи вчителя та учнів з предмету, державні програми, дидактичні матеріали, методичні розробки вчителя, творчі роботи учнів, тематичні папки, історична політична та довідкова література. Вчитель постійно працює над поповненням навчально-матеріальної бази.

В кабінетах наявні державні символи України. В кабінеті Михайло-Лукашівської ЗОШ (завідуюча Шушкевич Л.В.) наявні портрети гетьманів, стенди: «Сьогодні на уроці», «Сторінки історії», оформлена виставка рушників за регіонами України. Вчителі працюють над поповненням навчально-матеріальної бази.

ІІІ. Календарне планування

Учителі ознайомлені зі структурою навчальної програми, знають і правильно розуміють її вимоги, обізнані з нормативними документами та методичними рекомендаціями з питань викладання історії, вміють реалізовувати їх у практичній діяльності. Дані документи вивчаються і обговорюються на засіданнях РМО. Календарні та тематичні плани, за якими працюють вчителі, відповідають діючим державним програмам, затверджені директором навчального закладу.

^ IV. Рівень знань з історії Україн

Контрольними роботами у школах було охоплено 61 учня ( із 74 за списком) 5, 8, 9, 11 класів.

Зміст запропонованих контрольних питань відповідав діючим держаним програмам і дозволив виявити рівень оволодіння історичними знаннями, набуття умінь та навичок оцінювати історичні явища та діячів, висловлювати власне ставлення до них.


Московська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Контрольні роботи показали слідуючий рівень навчальних досягнень учнів:

у 8 класі ( вчитель Ясинська І.В.) контрольну роботу писало 10 учнів ( за списком - 13 учнів):


Контрольні за текстом відділу освіти

Якість – 10 %

Тематична Якість – 20 %

Високий рівень – 0

0

Достатній рівень – 1 (10 %)

2 (20 %)

Середній рівень 4 (40 %)

3 (30 %)

Початковий рівень – 5 (50 %)

5 (50 %)


Типові помилки: не розкрили значення понять: “національно-визвольна боротьба”, “товарне виробництво”. Недостатньо або частково висвітлили питання на встановлення хронологічної послідовності. Допущені помилки на встановлення особи; половина учнів не дали відповіді на визначення наслідків Хотинської війни для козаків; не можуть аналізувати події, причини і наслідки через відсутність чітких знань і навиків роботи.


У 9 класі ( вчитель Ясинська І.В.) контрольну роботу писало 8 учнів ( за списком – 9 учнів):


Контрольні за текстом відділу освіти

Якість – 12,5 %

Тематична Якість – 25 %

Високий рівень – 0

0

Достатній рівень – 1 (12,5 %)

2 (25 %)

Середній рівень 5 (62,5 %)

4 (50 %)

Початковий рівень – 2 (25 %)

2 (25 %)


Типові помилки: труднощі у встановленні хронологічної послідовності та вибору характерних ознак. Частково справились із завданнями ІІІ рівня. завдання ІV рівня не виконувались.


Рівень якості знань учнів Московської ЗОШ І-ІІІ ступенів


8 клас 9 клас


Михайло-Лукашівська ЗОШ І-ІІІ ступенів:

у 5 класі (вчитель Шушкевич Л.В.) контрольну роботу писало 10 учнів (за списком 13 учнів):


Контрольні за текстом відділу освіти

Якість – 30 %

Тематична Якість – 50 %

Високий рівень – 0

1 (10 %)

Достатній рівень – 3 (30 %)

4 (40 %)

Середній рівень 5 (50 %)

3 (30 %)

Початковий рівень – 2 (20 %)

2 (20 %)


Типові помилки: труднощі з визначення дати події, як от: скільки років пройшло з часу зруйнування Києва монголо-татарами. Ряд учнів не справились із завданням третього рівня, де необхідно було визначити подію і поєднати певні групи слів. Дуже важко було учням систематизувати питання четвертого рівня.


У 8 класі (вчитель Счаслива М.О.) контрольну роботу писало 19 учнів (за списком 21 учень):


Контрольні за текстом відділу освіти

Якість – 47,4 %

Тематична Якість – 42,1 %

Високий рівень – 0

1 (5,2 %)

Достатній рівень – 9 (47,4 %)

7 (36,9 %)

Середній рівень 6 (36,9 %)

8 (42,2 %)

Початковий рівень – 3 (15,7 %)

3 (15,7 %)


Типові помилки: не дали визначення поняття: “товарне виробництво”. Виникали труднощі із завданнями, де треба розставити події в хронологічній послідовності. Не розкрили історичного значення національно-визвольних повстань 1637-1638 рр. Майже всі учні брались за виконання завдання ІV рівня, але не всі його виконали правильно.


У 11 класі (вчитель Счаслива М.О.) контрольну роботу писало 14 учнів (за списком 18 учнів):


Контрольні за текстом відділу освіти

Якість – 50 %

Тематична Якість – 58,9 %

Високий рівень – 0

3 (21,4 %)

Достатній рівень – 7 (50 %)

5(35,7 %)

Середній рівень 5 (35,7 %)

5 (35,7 %)

Початковий рівень – 2 (14,3 %)

1 (7,3 %)


Типові помилки: не виконали завдання – відповідність між прізвищами вчених і галузями науки. Більшість не назвали причини поразки ОУН-УПА у збройній боротьбі з радянською владою (ІІІ рівень). Не всі справились із завданням ІV рівня.

Рівень якості знань учнів Московської ЗОШ І-ІІІ ступенів


5 клас 8 клас


11 клас


^ Перевірені класні журнали: усі записи в журналі ведуться відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-12 класів ЗНЗ, згідно календарного планування. Відставання від програми не виявлено. Достатня накопиченість оцінок. Тематичні оцінки виставлені об’єктивно. Домашні завдання мають різноплановий характер: опрацювати параграф підручника, питання до параграфу, записи в зошиті; виписати основні поняття; підготувати розповідь; скласти поширений план, тези, таблицю. Зошити перевіряються, але оцінки в журнал вчителі не виставляють.


^ V. Управлінська діяльність адміністрації школи щодо контролю за станом викладання історії України.

Адміністрацією Московської ЗОШ І-ІІІ ступенів при здійсненні контролю за станом викладання предмету використовуються різні форми перевірок. Відповідно до річного плану роботи школи, наказу по школі від 19.09.2007 № 205-а «Про вивчення стану викладання предметів у 2007-2008 н. р.» у період березня-травня 2008 року були проведені контрольні роботи з історії України у 5, 7-11 класах. З метою аналізу ефективності роботи вчителя історії було проведено порівняння результатів даних контрольних робіт із результатами стартового етапу моніторингових досліджень у 9-11 класах та результатами попереднього тематичного оцінювання у 5, 7, 8 класах. Порівнюючи результати, відмічено незначне зростання якості знань в цілому по школі, хоча по класах якісний показник значно покращився, крім 5 класу, де показник знизився на 28,3%. Адміністрація відзначила роботу вчителя на достатньому рівні (наказ від 28.05.2008 № 124).

На протязі 2008-2009 н. р. вивчалась система роботи вчителя. З цього питання видана аналітична довідка (травень 2009 р.), яка заслуховувалась на засіданні педагогічної ради (протокол від 29.05.2009 № 9). З метою реалізації річного плану навчального закладу адміністрацією відвідано 12 уроків, вивчено документацію вчителя, перевірено учнівські зошити, проведено контрольні роботи. Вчителю вказано на деякі недоліки: не завжди раціонально використовується час на уроці; вчити учнів критично оцінювати історичні факти та діяльність історичних діячів. На основі довідки видано наказ від 15.05.2009 № 139 «Про результати контролю за станом викладання історії України у 2008-2009 н. р.».

В наказі від 23.06.2009 № 172 «Про перевірку класних журналів» вчителю вказано на виправлення записів у журналі. В наказі від 23.06.2009 № 173 «Про результати навчальних досягнень учнів школи за 2008-2009 н. р.» відмічається достатній рівень навчальних досягнень учнів з історії України. Довідка по цьому питанню заслуховувалась на засіданні педагогічної ради (протокол від 29.05.2009 № 9).

У січні 2010 року здійснено перевірку виконання навчального плану, записів у журналі відповідно до календарно-тематичних планів (наказ від 12.01.2010 № 4). Вчителю дано рекомендації: чітко та неухильно дотримуватись змісту навчальних програм.

З метою перевірки роботи вчителя над формуванням в учнів культури оформлення письмових робіт та дотримання ними єдиного орфографічного режиму адміністрацією закладу перевірялись зошити учнів 5-11 класів (наказ від 19.01.2010 № 11).

Адміністрацією Михайло-Лукашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів здійснюється належний контроль за станом викладання предмету. У 2005 році адміністрацією закладу вивчався стан викладання історії (наказ від 30.03.2005 № 58). В наказі здійснено аналіз наслідків вивчення системи роботи вчителя Шушкевич Л.В. Вчителю даються рекомендації щодо залучення учнів до роботи в МАН; більше уваги приділяти питанню поєднання особистісно-орієнтованого і диференційованого підходу; залучати до позакласної роботи учнів молодшого і середнього шкільного віку. Цьому питанню приділялась увага на засіданні педагогічних рад (протоколи від 24.03.2009 № 3, від 03.11.2009 № 9).

Стан викладання історії вивчався у 2010 році. Довідка заслуховувалась на засіданні педагогічної ради (протокол від 25.10.2010 № 11). В довідці здійснено аналіз наслідків вивчення системи роботи вчителів. Вчителям даються рекомендації щодо зосередження уваги на підготовці учнів до участі в ЗНО, проведенні підсумкових контрольних робіт, ДПА з історії.


^ Пропозиції та рекомендації:

1. Вважати управлінську діяльність адміністрації Московської ЗОШ І-ІІІ ступенів щодо викладання історії України відповідно до основних положень Державного стандарту такою, що в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства, Михайло-Лукашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – такою, що в достатній мірі відповідає вимогам чинного законодавства.

2. Керівникам закладів освіти району:

2.1 Тримати на контролі стан викладання історії (не менше одного разу на 5 років).

2.2 Забезпечити постійну роботу щодо підвищення професійної компетентності та володіння нормативними документами вчителів історії загальноосвітніх навчальних закладів.

Постійно

2.3 Сприяти активному застосуванню тестових форм оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів під час проведення навчального процесу.

Постійно

2.4 Сприяти результативній підготовці учнів до участі у науково-дослідницькій діяльності.

Постійно


Методист РМК О.І. Шпитальова

РІШЕННЯ

^ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

ВІЛЬНЯНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ«___»____________201__р. Протокол № ______


Про рівень управлінської діяльності

адміністрацій Московської та Михайло-Лукашівської

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів

щодо викладання історії України

відповідно до основних положень

Державного стандарту


Заслухавши і обговоривши доповідну записку «Про рівень управлінської діяльності адміністрацій Московської та Михайло-Лукашівської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів щодо викладання історії України відповідно до основних положень Державного стандарту»


^ КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:

1. Доповідну записку «Про рівень управлінської діяльності адміністрацій Московської та Михайло-Лукашівської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів щодо викладання історії України відповідно до основних положень Державного стандарту» взяти до відома.


2. Вважати управлінську діяльність адміністрації Московської ЗОШ І-ІІІ ступенів щодо викладання історії України відповідно до основних положень Державного стандарту такою, що в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства, Михайло-Лукашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – такою, що в достатній мірі відповідає вимогам чинного законодавства.


3. Керівникам загальноосвітніх шкіл району:

3.1 Тримати на контролі стан викладання історії (не менше одного разу на 5 років).

3.2 Забезпечити постійну роботу щодо підвищення професійної компетентності та володіння нормативними документами вчителів історії загальноосвітніх навчальних закладів.

Постійно

3.3 Сприяти активному застосуванню тестових форм оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів під час проведення навчального процесу.

Постійно

3.4 Сприяти результативній підготовці учнів до участі у науково-дослідницькій діяльності.

Постійно

4. Районному методичному кабінету (Гановій Л.П.)

4.1 Розглянути на засіданні районного методичного об’єднання вчителів історії питання щодо підготовки учнів до участі у ІІ (районному), ІІІ (обласному) етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади та в заходах туристсько-краєзнавчого спрямування.

Квітень, 2011 р.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на методиста РМК Шпитальову О.І.

Голова колегії А.Г.Супруненко


Секретар колегії Г.Л.Міщенко